20% locuri fara taxa

20% LOCURI FARA TAXA

 

  • 20% dintre studentii inmatriculati in anul universitar 2015/2016, studii de licenta cu predare in limba romana, in ordinea mediilor obtinute la admitere, vor putea studia fara a plati taxe de studii
  • 20% dintre studentii inmatriculati la fiecare specializare si forma de invatamant
  • Recalculare anuala a celor 20%
  • Lista persoanelor care beneficiaza de locuri fara taxa se afiseaza in termen de 5 zile de la inceperea anului universitar
  • Pentru candidatii admisi pe locurile fara taxa, returnarea taxei platite pentru confirmarea locului se face integral in termen de 7 zile de la inceperea anului universitar
  • Taxa de inscriere nu se returneaza
  • In cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fara taxa doar pentru maxim 1 program (in cazul in care media de admitere ii permite acest lucru)

 

In cazul in care calculul a 20% dintre candidatii inmatriculati duce la un numar care nu este intreg, atunci numarul de locuri fara taxa se rotunjeste la cel mai apropiat număr întreg (rotujirile aferente sutimilor de  la 1 la 49 se vor realiza la întregul inferior, rotunjirile aferente sutimilor de la 50 la 99 se vor realiza la întregul superior).