Masterat
- Admitere 2017 -

Procesul de educaţie nu se termină niciodată.

Cât de important este să te înscrii la un masterat?

Contrar opiniei populare un Program de Masterat are o utilitate definitorie în evoluţia educaţională a fiecărui individ şi poate fi privit ca o veritabilă rampă de lansare în cariera dorită. Chiar dacă ai încheiat studiile de licenţă în alt domeniu, important este să ştii ce vrei să faci în continuare, pentru că un masterat îţi va completa cunoştinţele şi va reuși să valideze, în faţa potenţialilor angajatori, pregătirea ta în acel domeniu.

La Universitatea Româno–Americană ştim că procesul de educaţie nu se termină niciodată, motiv pentru care am dezvoltat programe de masterat, care vin ca o completare firească a bagajului de cunoştinţe deja existent şi care îți vor deschide drumul către cariera la care ai visat, pașii tăi fiind îndrumați de oamenii potriviți, care cred în tine şi te ajută, în acest demers.

Universitatea Româno-Americană în cifre

Infografic Facultate Infografic Facultate Small
  • 3500 studenți
  • 180 profesori
  • 90 membri support staff
  • 1000 locuri scoase la concurs
  • facultăți

Corp profesoral

Universitatea asigură contextul necesar pentru un parteneriat între profesorii români și internaționali, specialiști în respectivele domenii de studii, și studenții săi, pentru asigurarea desfășurării unui proces de învățământ participativ, cu o importantă componentă practică/aplicativă, acordând atenția cuvenită realizării unui învățământ de calitate.

Beneficii

  • Programe de studii cu predare în limba română și limba engleză
  • Implicare directă în procesul educațional al specialiștilor din companii și instituții de profil
  • Cursuri extracurriculare oferite de profesori internaționali
  • Oportunități de training, internship și voluntariat

Campus

Prin condiţiile de studiu şi viaţă socială pe care le oferă, Campusul consolidează locul de excelenţă pe care Universitatea Româno-Americană îl deţine în peisajul învăţământului superior românesc. Mai multe detalii aici.

Informații înscriere

În funcţie de preferinţe, în sesiunea de admitere iulie 2017, te poţi înscrie:

Dosarul de admitere
Descarcă
=
Cerere de înscriere tip
Diplomă licență/ echivalent
Foaia matricolă-supliment de diplomă
Adeverință medicală
Declarație olografa
3 fotografii
Buletin / C.I.
Certificat de naștere / căsătorie
Chitanță plată taxă de înscriere
+ + + +

Informații generale

Știai că sunt 10% locuri fără taxă? Detalii aici!

Știai că sunt 10% locuri fără taxă? Detalii aici!

În fiecare an, din universitatea noastră absolvă aprox. 800 de studenți.

55 % dintre absolvenți au ales să se înscrie și la ciclul universitar de masterat.

Programe de studii oferite la nivel de Masterat

Înainte să plăteşti taxa de admitere consultă lista facultăţilor și a programelor de studii la care te poţi înscrie în perioada de Admitere 2017:

Masteratul de Drept și Relații Internaționale oferă absolvenților de licență, interesați de dezvoltarea unei cariere în domeniul dreptului internațional și al diplomației, un program de studiu, pe două semestre, care permite lărgirea orizontului cursanților privind realitățile existente în cultura juridică și economică internațională.

Absolvenți de drept, de științe politice și administrative, de afaceri și relații internaționale, de comunicare, de sociologie, de economie etc. au posibilitatea să își construiască o carieră în domeniul diplomației și dreptului internațional finalizând cursurile acestui masterat.

Înscrie-te

Programul de masterat Științe Penale este gândit ca o formă superioară de pregătire a specialiștilor în domeniul juridic.

Programul penale oferă cursuri care deschid perspective reale unei cariere profesionale cu multiple valențe în domenii precum magistratură, avocatură, criminalistică, sociologie sau asistență socială. Profesori cu vastă experiență în domeniu, practicieni cu expertiză recunoscută precum prof. univ. dr. Tudorel Butoi, prof. univ. dr. Florian Coman, prof. Univ. dr. Gheorghe Popa, conf. univ. dr. Constantin Duvac, conf. univ. dr. Mihai Olariu, conf. univ. dr. Mihaela Prună, judecator Mihai Udroiu, lector. Univ. dr Iulian Ioniță sunt implicați direct in desfășurarea acestui program.

Înscrie-te

Programul de studii universitare de masterat “Dreptul afacerilor” oferă cursuri care deschid perspectivele unei varietăți de cariere, precum cele de: magistrat, avocat, consilier juridic, notar public, executor judecătoresc, practician în insolvență, mediator etc.

Colaborarea în cadrul programului de studii universitare de masterat "Dreptul afacerilor" cu specialiști de la filialele din Romania ale firmelor de consultanță juridică, precum și aportul adus de profesorii de la universități americane și europene, va asigura o cale permanentă de actualizare a cunoștințelor din domeniul juridic, domeniu ce se află întro permanentă schimbare ca urmare a armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

Înscrie-te

Programul de studii universitare de masterat „Economie şi afaceri în industria ospitalităţii” îşi propune să dezvolte potenţialul individual de administrare a afacerilor în industria ospitalităţii, ajutându-i pe masteranzi corespundă gamei largi de oportunităţi ale industriei turismului.

Adițional, programului de studii propriu-zis, masteranzii sunt implicați activ în diverse activități și evenimente importante organizate în cadrul facultății, rolul acestora fiind de stimulare a creativității și dezvoltare a competențelor profesionale. Printre acestea, se remarcă: cursuri modulare predate de profesori americani; cursuri în domeniul Travel, Tourism and Aviation organizate în cadrul centrului de training IATA RAU; evenimente științifice (mese rotunde, simpozioane, conferințe) cu participare academică internațională – evenimente realizate frecvent de toate facultățile universității; participarea la târgurile de turism organizate de către Romexpo Bucuresti și de către ANAT; realizarea unor circuite tematice semestriale care includ activități specifice programelor de tip team building; activități culturale; concursuri sportive; simulări de afaceri în turism; activități specifice în cadrul Clubului de Turism; activități de voluntariat, organizări de workshop-uri sau team building-uri în cadrul Clubului Studenților URA. Masteranzii Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional sunt conectați experimental la standardele de performanță din industria turismului prin intermediul stagiilor de practică și a programelor de internship efectuate în unități partenere, astfel ca facultatea se bucură de un număr de peste 30 de baze de practică care asigură dezvoltarea competenţelor şi abilităților necesare specialistului din industria ospitalității.

Înscrie-te

Programul de studii universitare de masterat „Administrarea Afacerilor în Turism” se adresează absolvenţilor facultăţilor economice interesaţi să dezvolte o carieră în industria turismului şi a călătoriilor, dar şi a celor care doresc să-şi dezvolte o carieră în domenii adiacente acesteia.

Masteranzii Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional sunt conectați experimental la standardele de performanță din industria turismului prin intermediul stagiilor de practică și a programelor de internship efectuate în unități partenere. O consecință a acestor parteneriate este faptul ca în prezent facultatea se bucură de un număr de peste 30 de baze de practică care asigură dezvoltarea competenţelor şi abilităților necesare specialistului din industria turismului.

Înscrie-te

Under Construction

Înscrie-te

Programul de studii universitare de masterat “SISTEME INFORMATICE MANAGERIALE” se încadrează la domeniul: Cibernetică, Statistică și Informatică economică, Specializarea: Informatică Economică, inclusă în nomeclatorul specializărilor scutite de la plata impozitului pe venit, conform OM 539/225/1479/2013.

Programul se adresează persoanelor care doresc să-și completeze cunoștințele dobândite prin intermediul studiilor de licență, abordarea fiind interdisciplinară. Avantajul competitiv al acestui program de masterat este că se adresează deopotrivă tinerilor absolvenți din domeniul informaticii, care doresc să-și completeze cunoștințele și abilitățile practice cu cele necesare gestiunii sau managementului afacerilor moderne, cât și celor care cunosc mecanismul funcționării și gestiunii afacerilor, dar vor să cunoască și să folosească și instrumentarul informatic adecvat pentru dezvoltarea afacerilor, să-și consolideze/valideze informațiile preluate din practică. Componenta de afaceri poate genera și un alt tip de candidat, care trebuie să dobândească o serie de abilități specifice antreprenorului unei afaceri în domeniul IT&C.

Înscrie-te

Programul se încadrează la domeniul: Cibernetică, Statistică și Informatică economică, Specializarea: Informatică Economică.

Misiunea programului Informatică aplicată în Management constă în pregătirea de specialişti în domeniul informaticii economice, capabili să răspundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economicosocial, ale managementului modern, ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, aflate într-o permanentă dinamică.

Avantajul competitiv al acestui program de masterat este că se adresează tuturor absolvenților de studii universitare de licență, indiferent de domeniul specializarii lor, care doresc să-și formeze cunoștințe și abilități practice necesare pentru gestiunea sau managementul afacerilor moderne, pentru folosirea instrumentarului informatic adecvat pentru dezvoltarea afacerilor, să-și consolideze/valideze informațiile preluate din practică.

Înscrie-te

Misiunea programului Informatică Economică constă în pregătirea de specialişti în domeniul informaticii economice, capabili să răspundă într-o manieră modernă şi eficientă, cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economico-social, ale managementului modern, ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, aflate într-o permanentă dinamică, în concordanţă cu standardele educaţionale şi de cercetare existente la nivel european şi internațional și în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional şi comunitar.

Avantajul competitiv al acestui program de masterat este că se adresează deopotrivă tinerilor absolvenți din domeniul informaticii, cât și absolvenților de studii universitare de licență din domeniul economic, care vor să cunoască și să folosească instrumentarul informatic adecvat pentru dezvoltarea afacerilor, pentru gestiunea și managementul activităților unei companii. Ocupații posibile (conform COR) pentru absolvenții programului de studii universitare de masterat “Informatică Economică”: director de program; director centru de calcul; director departament informatică; manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii; conducător de întreprindere mică; proiectant sisteme informatice; analist; programator; programator de sistem informatics; manager proiect informatics; specialist e-business; specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator; specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice.

Înscrie-te

The MSc in Computer Science for Business programme, offered by the School of Computer Science for Business Management, is a two-year programme that enhances the students' professional and complementary abilities into global IT field, covering a wide range of subjects: computer networks, decision support systems, object oriented software development, databases, enterprise resource planning, business intelligence, web design, mobile device programming, artificial intelligence and project planning.

Înscrie-te

Obiectivul programului de studii universitare de masterat Marketing în Afaceri este de a forma specialişti cu înalte competenţe în domeniul activităţilor specifice de marketing şi dobândirea abilităţilor practice orientate spre iniţierea de relaţii de durată, reciproc avantajoase, cu piaţa ţintă, într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare.

Programul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul marketing, având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor de marketing în medii de afaceri complexe, și totodată, dezvoltarea abilitaţilor practice în domeniul segmentării, poziţionării şi dezvoltării de noi afaceri de succes, identificării avantajului competitiv, diversificării gamei de produse şi servicii, alocării resurselor firmei, identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi dezvoltarea strategiilor economice optime.

Înscrie-te

Obiectivul programului de studii universitare de masterat Managementul Strategic al Firmei este de a forma manageri profesionişti, cu competenţe în domeniul managementului strategic, capabili să conducă şi să administreze organizaţii de tip economic funcţionale pe o piaţă globală, într-o economie a cunoaşterii şi într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare.

Caracteristica distinctivă a programului de studii universitare de masterat constă în adecvarea curriculei la standardele educaţionale naţionale şi europene, la dinamica şi exigenţele pieţei muncii, având în structura sa, discipline de cunoaştere avansată în domeniul managementului şi în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare ştiinţifică.

Înscrie-te

Programul de studii universitare de masterat Managementul şi Marketingul Organizaţiei urmărește dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul managementului şi marketingului, capabile să gestioneze eficient activităţile unei organizaţii în cadrul pieţei.

Programul de masterat se adresează celor care doresc să se familiarizeze cu multitudinea deciziilor strategice, să-şi dezvolte abilităţi în utilizarea instrumentarului analitic de management şi marketing, cu scopul de a lua decizii în condiţiile economiei concurenţiale. Proiectând o curriculă compatibilă la nivel european programul de studii universitare de masterat, asigură absolvenţilor competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive în domeniul managementului şi marketingului.

Înscrie-te

Programul de studii universitare de masterat Managementul Informațiilor are ca misiune dezvoltarea resurselor umane cu competențe în domeniul managementului organizațional în general și al managementului informațiilor în particular, în vederea dezvoltării, evaluării și implementării activităților de management în medii de afaceri complexe.

Programul asigură absolvenţilor competenţe profesionale și transversale, precum şi abilităţi cognitive în domeniul managementului organizațional în general și al managementului informațiilor în particular.

Înscrie-te

The goal of the Strategic Marketing Master's degree program is to prepare professional managers, with skills in the field of strategic management, able to run and manage economic-wise organizations, functional on a global market, in an economy of the know-how and in a business environment which is in a perpetuous change.

The original attribute of the Master degree program is its curricula- fitting the European and International educational standards at the dynamic and demandings of the labor market by having in its structure, advanced knowledge classes in the field of management and, equally a strong scientific research component.

Înscrie-te

Misiunea programului de studii universitare de masterat "Politici si Practici Fiscale" constă în oferirea unei dimensiuni de aprofundare specializării obținute prin studiile universitare de licență, formarea deprinderilor și competențelor generale și de specialitate ale masteranzilor, pentru a putea ocupa funcții de conducere în cadrul unor instituții ale administrației publice, companii naționale sau multinaționale sau de a activa, în mod independent, ca profesioniști in domeniul fiscal.

Programul de studii universitare de masterat "Politici și Practici Fiscale" are două componente, la fel de importante pentru pregătirea teoretică și practică a masteranzilor, o componentă didactică și, respectiv, una de cercetare științifică.

Absolvenții programului de studii universitare de masterat "Politici și Practici Fiscale" vor deveni specialiști cu o solidă pregatire în domeniul financiar-fiscal și vor putea, prin bogatul bagaj de cunoștințe și competențe dobândit, să ocupe funcții de decizie în cadrul instituțiilor publice, instituțiilor financiare, firmelor, institutelor de cercetare și societăților de consultanță naționale sau multinaționale.

Înscrie-te

Program acreditat ACCA

Această linie de masterat îşi propune să dezvolte cunoştinţe, practici specifice şi competenţe necesare specialiştilor economişti în gestiunea şi auditul afacerilor. Programul de studii universitare de masterat "Gestiunea şi Auditul Afacerilor" nu are structuri organizatorice distincte, verigile administrative şi de conducere fiind realizate în comun cu celelalte specializări ale Facultăţii de Relaţii Comerciale Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale.

Misiunea programului constă în a pregăti specialişti economişti capabili să răspundă într-o manieră modernă şi eficientă, cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economico- social, gestiunii şi auditului afacerilor, aflate într-o permanentă dinamică, în consonanţă cu standardele educaţionale şi de cercetare existente la nivel european şi în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional.

Înscrie-te

Misiunea programului de studii universitare de masterat "Finanțe, Bănci, Asigurări" este oferirea unei dimensiuni de aprofundare specializării obținute prin studiile universitare de licență, formarea deprinderilor și competențelor generale și de specialitate ale masteranzilor, astfel încât aceștia să-și completeze pregătirea profesională pentru a corepunde, la cel mai înalt nivel, oportunitătilor de afaceri și de muncă ăn sectoarele financiar-bancar și al asigurărilor.

Programul de studii universitare de masterat "Finanțe, Bănci, Asigurări" are două componente, la fel de importante pentru pregătirea teoretică și practică a masteranzilor, o componentă didactică și, respectiv, una de cercetare știintifică.

Absolvenții programului de studii universitare de masterat "Finanțe, Bănci, Asigurări" vor deveni specialiști cu o solidă pregătire în domeniul financiar-bancar și al asigurărilor și vor putea, prin bogatul bagaj de cunoștințe și competențe dobândit, să ocupe funcții de decizie în cadrul instituțiilor financiar-bancare, societăților de asigurări, al firmelor, al instituțiilor publice sau al institutelor de cercetare.

Înscrie-te

Acest program de studii de masterat își propune să formeze specialiști cu un înalt nivel de instruire și o viziune integrată în problematica gestiunii afacerilor financiar- bancare, putând astfel ocupa poziții de conducere în diverse companii și instituții private sau publice care activează in domeniul financiar-bancar.

Obiectivul major al acestui program de studii de masterat este acela de a satisface exigența expresă a mediului financiar-bancar românesc, intrat in competiție pe piață europeană și internațională, pentru personal puternic motivat, specializat în gestionarea, planificarea si controlul financiar.

Programul de studii de masterat "Gestiunea Afacerilor Financiar-Bancare Interne și Internaționale" oferă posibilitatea studenților să-si dezvolte abilitati specifice domeniului studiat, utilizând o metodologie de studiu inovativă, participativă și centrată pe student.

Înscrie-te

Misiunea programului de masterat "Afaceri Internaționale", organizat în cadrul Facultății de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, este aceea de a pregăti studenții pentru a putea ajunge în poziții de top-management în cadrul unor companii care derulează activități într-un mediu de afaceri din ce în ce mai internaționalizat, tehnologizat și competitiv, prin oferirea unei pregătiri și a unei experiențe relevante în domeniu, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional.

Acest program de masterat își propune să abordeze problematică stabilită prin curriculă nu numai din perspectiva teoretică, ci să creeze cât mai multe punți de legatură cu activitatea practică și cu cea de cercetare - fundamentală sau aplicativă.

Programul se adresează, în principal, absolvenților studiilor de licență din domeniul Științe Economice, dar și oricăror altor absolvenți de învățământ superior care își doresc să obțină competențe relevante în acest domeniu și a fost conceput ca o continuare și aprofundare de substanță a problematicii afacerilor internaționale în contextul accelerării proceselor de globalizare, dublate de apariția și dezvoltarea perpetuă a fenomenelor integraționiste regionale.

Înscrie-te

The MSc in International Business and Entrepreneurship program, offered by the School of Domestic and International Business, Banking and Finance, is a two-year programme that develops the students understanding of the global business environment and factors affecting entrepreneurial business decisions and improves the knowledge required for engaging in successful business start-up, business development and business internationalization.

Înscrie-te

The MSc in Finance, offered as a Double Degree program  by our School of Domestic and International Business, Banking and Finance and Siena University, from Italy, is a two-year program that prepares students for a wide range of careers, both inside and outside the financial industry, including financial engineering and risk management, quantitative asset management, macroeconomic and financial forecasting, quantitative trading and applied research.

Înscrie-te

Programul de masterat "Relații Economice Europene" organizat de Facultatea de Studii Economice Europene este o specializare de masterat fundamentată pe sistemul de valori și cunoștințe specifice statutului de țară membră a Uniunii Europene.

În cadrul acestui program absolvenții studiilor de licență vor putea să-și diversifice și să completeze pregătirea profesională în domeniul economic astfel încât să corespundă în mod adecvat cerințelor mediului de afaceri românesc și european, dar și celor ale autorităților și instituțiilor centrale, regionale, locale sau comunitare, în contextul unor cerințe tot mai exigente ale angajatorilor. Masteranzii se vor pregăti pentru o viitoare profesie din domeniul relațiilor economice europene, pornind de la realitatea că, în condițiile actuale ale integrării României în Uniunea Europeană, precum și în condițiile unei accentuări graduale a fenomenului de globalizare, relațiile economice europene vor dobândi o importanță tot mai mare, concomitent cu reducerea trăsăturilor specifice la nivel național.

Înscrie-te

Under Construction

Înscrie-te
X

Ai întrebări? Suntem aici pentru tine!

Singura Universitate care comunică cu tine și prin WhatsApp

Adaugă acest număr în agendă și îți răspundem la orice întrebare legată de înscriere.

Luni-Vineri: 8.00-18.00

Sâmbătă-Duminică: 9.00-14.00

În plus

Diploma este
recunoscută internațional

Taxele de studii nu se măresc
pe durata școlarizării.

Ce spun studenții și absolvenții noștri

Universitatea Româno-Americană mi-a oferit ani plini de provocări, de oportunități, de lecții de viață și mai ales de cunoaștere. Ani de cunoaștere care au cântărit enorm în dezvoltarea mea personală și profesională, ajutându-mă să îmi îndeplinesc obiectivele.

Testimonial 1

Eliza Chirilă

Absolvent - Drept și Relații Internaționale

Masterand An I

Director Național al Consiliilor Americane pentru Educație Internațională

Contact

ADRESA

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
Bd. Expoziției, Nr. 1B, Sector 1, cod 012101
București – România

 

INFORMAȚII ADMITERE

(luni-vineri, 8:00 - 18:00)

(sâmbătă-duminică, 9:00 - 14:00)

+4-0372-120.142

+4-0372-120.150

+4-0372-120.171

WhatsApp:

E-mail: suport.inscrieri@rau.ro

   

PERIOADĂ ÎNSCRIERI MASTERAT

Înscrieri online: 21 iunie – 26 iulie 2017

Înscrieri în campus: 3 – 27 iulie 2017

© 2017 Universitatea Româno-Americană | Toate drepturile rezervate