INSCRIERE MASTERAT

ADMITERE STUDII DE MASTERAT

20 Septembrie 2018

 

10% locuri fara taxa

 

 • 10% dintre studentii inmatriculati in anul universitar 2018/2019 la studii universitare de masterat cu predare in limba romana, vor beneficia de locuri fara taxa (bursa de studii)
 • Pentru studentii inmatriculati in anul I, ciclu de masterat cu predare in limba romana, Comisia de acordare a burselor de studii va stabili, in termen de 10 zile de la inceperea anului universitar, lista studentilor care vor beneficia de burse de studii. Comisia va acorda burse de studii, pentru fiecare program de masterat, pe baza mediei de admitere, in limita a 10% din numarul studentilor aflati in situatie de inmatriculare la data de 30 septembrie si care au achitat taxa de studii in termenele stabilite
 • Pentru candidatii admisi pe locurile fara taxa, restituirea taxei platite pentru confirmarea locului se face integral, in termen de 10 zile de la data afisarii listei cu studentii bursieri
 • Taxa de inscriere nu se restituie
 • In cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fara taxa doar pentru un singur program (in cazul in care media de admitere ii permite acest lucru)

 

  • Inscrieri in campus:
   26.07 – 3.08 & 27.08 – 31.08, luni-vineri 9:00 – 15:00
   3.09 – 19.09, luni-vineri 8:00 – 18:00, sambata-duminica 9:00 – 14:00

 

 

 • Modul de desfasurare a concursului de admitere:
  a. Admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare in limba romana, in Universitatea Romano-Americana, se face prin concurs, pe baza de examen scris – eseu/proiect, elaborat in conformitate cu tematica de specialitate afisata, cu luarea in considerare a mediei de licenta, conform procedurii specifice fiecarui program de studii universitare de masterat, in ordinea descrescatoare a mediilor finale, in limita locurilor disponibile
  b. Eseul/proiectul va fi elaborat conform tematicii de specialitate si cu respectarea structurii generale afisate pe site-ul Universitatii pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

Taxe:

 • Taxa de inscriere la concurs: 100 lei
 • Taxa de studii: Pentru anul universitar 2018/2019, taxa de studii este de 500 (cinci sute) Euro pe semestru, platibili in lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR in ziua anterioara celei in care se face plata, calculul ratei de schimb facandu-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.
  In conditiile in care plata taxei anuale de studii se face integral, intr-o singura transa, la termenele stabilite in Contractul de studii (taxa de studii aferenta semestrelor I si II, respectiv III si IV, intr-o singura transa, in termen de 5 zile calendaristice de la data inceperii semestrului I, respectiv III), studentul beneficiaza de o reducere de 10% din taxa anuala de studii.
  Pentru studentii inmatriculati in anul I de studii, taxa se va plati NUMAI la casieria Universitatii.

 


Actele necesare inscrierii la concurs sunt:

 • Cerere de inscriere tip – generata electronic pe baza documentelor prezentate la inscriere. Se semneaza de catre secretarul care efectueaza inscrierea si personal, de catre candidat/a
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice, insotit obligatoriu de un CD/DVD cu inregistrarea electronica a continutului acestuia si inscriptionat cu datele de identificare ale candidatului
 • Declaratie olografa tip privind originalitate eseului/proiectului
 • Diploma de licenta sau echivalenta, insotita de Suplimentul la diploma / Foaia matricola, in original sau fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului. Candidatii care au promovat examenul de licenta in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2017-2018 prezinta la inscriere diploma de licenta sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant superior (adeverinta de absolvire cu examen de licenta, in original sau fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma)
 • Diploma de bacalaureat sau echivalenta insotita de Foaia matricola, in original sau fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului.
 • Diploma de bacalaureat (fotocopie) insotita de adeverinta, in original, din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar 2018-2019 in cadrul unui alt program de studii, cu mentiunea ca „Diploma de bacalaureat Seria … si Numarul … se afla la dosarul studentului„, semnata de Decanul si Secretarul sef al facultatii respective
 • Certificatul de nastere, in copie si original (originalul se restituie pe loc)
 • Certificatul de nastere, fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului
 • Certificatul de casatorie (daca este cazul), fotocopie certificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare.
 • Buletin/Carte de identitate/Pasaport, in fotocopie
 • 3 (trei) fotografii color, dimensiune 3/4 cm
 • Anexa justificativa la bonul fiscal, aferenta achitarii taxei de inscriere la concurs.

Actele se prezinta in dosar plic cartonat, pe care se mentioneaza facultatea, programul de studii universitare de masterat, numele si prenumele candidatului, denumirea institutiei de invatamant superior absolvite, media anilor de studii, media la examenul de licenta, e-mailul si numarul de telefon – APASATI AICI pentru un model de coperta a dosarului.

 


Cine se poate inscrie la concursul de admitere:

 • La concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat se pot inscrie absolventii cu diploma de licenta din acelasi domeniu de studii sau din orice domeniu de studii, in raport cu procedura specifica aprobata pentru fiecare program de studii
 • La concursul de admitere pot participa absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr. 288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata (conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • La concursul de admitere pot participa cetateni romani si ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de studii, si care sunt absolventi ai programelor de licenta cu diploma de licenta sau echivalenta acesteia, indiferent de anul absolvirii. Recunoasterea studiilor efectuate de acestia in tarile de domiciliu se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale. La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat cu predare in limba romana, cetatenii straini care nu prezinta acte de studii necesare la inscriere, eliberate de institutii de invatamant din Romania sau din strainatate, cu predare in limba romana, au obligatia sa faca dovada cunoasterii limbii romane, conform metodologiilor de scolarizare in Romania a acestora, dupa caz.

 


Candidatii din Republica Moldova, in vederea obtinerii aprobarii de inscriere in invatamantul superior de la Ministerul Educatiei Nationale din Romania, sunt rugati sa depuna la Departamentul de Relatii Internationale al Universitatii sau la Centrul Teritorial de Inscriere CHISINAU, urmatoarele acte:

 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice, insotit obligatoriu de un CD/DVD cu inregistrarea electronica a continutului acestuia si inscriptionat cu datele de identificare ale candidatului
 • Declaratie olografa tip privind originalitate eseului/proiectului
 • Diploma de bacalaureat si foaia matricola – copie certificata
 • Diploma de licenta si supliment la diploma – copie certificata
 • Certificatul de nastere – copie certificata
 • Certificatul de casatorie (daca este cazul) – copie certificata
 • Pasaportul – fotocopie a primelor 3 pagini
 • Cartea de identitate – fotocopie
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare
 • 3 (trei) fotografii color, dimensiune 3×4 cm
 • Documentul justificativ privind achitarea taxei de inscriere la concurs
 • Declaratie pe propria raspundere (vezi AICI formatul electronic), pe baza vointei liber exprimate, de asumare a identitatii culturale romane, autentificata de misiunea diplomatica a Romaniei din tara de origine sau de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, potrivit legislatiei in vigoare

Actele se prezinta in dosar plic cartonat, pe care se mentioneaza facultatea, programul de studii universitare de masterat, numele si prenumele candidatului, denumirea institutiei de invatamant superior absolvite, media anilor de studii, media la examenul de licenta, e-mailul si numarul de telefon – APASATI AICI pentru un model de coperta a dosarului.