Carta Universității

Carta Universității

Extras: Art.1. (1) Universitatea Româno-Americană din București s-a constituit și funcționează pe o durată nedeterminată. (2) Universitatea Româno-Americană are autonomie universitară conform legii și autonomie economico-financiară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.

Carta Universității

Întregul text al "Cartei Universității Româno-Americane" este disponibil în format electronic (apăsând butonul de mai jos) sau în format publicat pe hârtie la biblioteca universității.
Download