Facultatea de Economia Turismului Intern si International (ETII)

Forma de invatamant:

 • studii universitare de licenta, 3 ani, invatamant cu frecventa
 • studii universitare de licenta, 3 ani, invatamant cu frecventa redusa
 • studii universitare de masterat, 2 ani, invatamant cu frecventa

 

Programe de studii de LICENTA:

 

Programe de studii de MASTERAT:

 

etii

web: www.rau.ro
telefon: +4-021-318.35.81; +4-0372.120.137
Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 4

 

Oferta educațională a Facultății de Economia Turismului Intern si Internațional cuprnde în prezent trei programe de studii: unul la nivel de licență – Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor (ECTS) și două la nivel de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism (AAT) și Economie și Afaceri în Industria Ospitalității (EAIO), programe ce au fost create cu scopul de a dezvolta studenților abilități specifice domeniului și de a-i pregăti pentru poziții cheie în companiile din industria turismului.

Misiunea Facultăţii de Economia Turismului Intern şi Internațional, derivată din cea a Universităţii Româno-Americane, este de a oferi educaţie la un înalt standard de calitate și într-un climat intern stimulativ intelectual, atât pentru studenți cât și pentru corpul profesoral, prin libertate de gândire și exprimare, responsabilitate profesională, morală şi socială, cooperare și comunicare, creativitate și inovare, şi prin promovarea excelenţei, pentru formarea de specialiști  cu reale abilităţi și competenţe pentru servicii, industria turismului și a călătoriilor, precum şi pentru domenii adiacente acestora.

Viziune. Activitatea didactică curentă, precum și activitatea de cercetare ştiinţifică, trebuie să genereze excelenţă, prin pasiunea pentru cunoaştere și inovare a tuturor participanților la procesul de învăţământ și prin grija permanentă de a avea un mediu propice de formare, de înaltă calitate.

Valorile avute în vedere pentru îndeplinirea misiunii sunt:

 • Excelenţă – în activitatea didactică, de cercetare, dar şi în relaţiile cu studenții/masteranzii, cu alte universităţi și cu mediul de afaceri;
 • Profesionalism – în fiecare detaliu al activităţii pe care o desfăşurăm individual sau instituţional;
 • Comunicare – toate părtile implicate în procesul de învăţământ trebuie să cunoască clar ceea ce au de făcut, să comunice bine între ele și să reuşească să menţină o conduită academică pozitivă și calmă. Totodată trebuie încurajată libertatea de exprimare pe baza unui dialog deschis, a unei gândiri critice, susţinută de integritate intelectuală şi judecăţi etice;
 • Recunoaşterea valorii – acțiunile noastre trebuie să se concretizeze în sensibilizarea tuturor membrilor comunităţii academice în vederea recunoaşterii valorii și acordării respectului faţă de aceasta.
 • Spirit de colegialitate – între principiile care trebuie să stea la baza activităţilor din facultate se numără: colegialitatea, spiritul amiabil, integritatea, în strânsă legătură cu libertatea de angajare în dezbateri de interes pentru facultate, transparenţă şi schimburi de idei în condiţiile unei responsabilităţi profesionale dovedite.

Datorită conexiunilor excelente cu industria turismului, conferite și de poziționarea sa, în cel mai mare și dinamic centru economic al țării, dar și de succesul în carieră obținut de absolvenții săi, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional a devenit, în timp, un model de excelență în educația de profil.

Programele integrate de dezvoltare profesională continuă și de cercetare academică oferă absolvenților multiple oportunități de angajare în segmente de activitate precum:

 • management operațional în turism;
 • consultanță și logistică în turism;
 • catering și managementul calității în industria ospitalității;
 • consiliere în gestiune economică, economia mediului, economie generală;
 • tehnica operațiunilor în turism;
 • expertiza în comerț și marketing;
 • analiza și prognoza în turism și mediu;
 • marketing/PR;
 • turism rural și agroturism;
 • turism balnear, montan, de litoral;
 • companii de transport;
 • organizații nonguvernamentale;
 • sisteme informaționale în turism;
 • e-ticketing;
 • turismul de afaceri și evenimente.

Unul dintre aspectele comune esențiale ale programelor de studii este abordarea inter și multidisciplinară atât a activităților didactice și de cercetare, cât și a celor practice. Infrastructura modernă, laboratoarele de cercetare cu tehnologie de ultimă oră, accesul la bazele de date internaționale sunt facilități care le permit studenților să lucreze individual sau să se integreze în grupurile de cercetare.

O serie de evenimente derulate periodic în ultimii ani, cu sprijinul partenerilor, al absolvenților și al studenților au devenit marca ETII: Conferința Management Leadership and Innovation Towards a Better Changing World,  Târguri de joburi (RAU JOB FAIR – din 2014), turul „Bucharest on a Shoestring”, mese rotunde (Tehnologia informației și comunicării – poartă de acces către noi perspective în turism, Sustainability beyond Borders: Aviation & Tourism setting together the Global Travel Scene, jocuri sportive (Tourism Hunters), festivități de absolvire, baluri, excursii tematice, etc.

Ca membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional este în plus și un valoros promotor al turismului românesc și facilitează transferuri intereducaționale cu societăți precum CEDES CD și Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

Echipa ETII are în componență cadre didactice și cercetători cu rezultate naționale și internaționale remarcabile, cu burse de studii și predare în străinătate, apartenenți la rețele profesionale și educaționale internaționale; invitați din mediul de afaceri, cu experiență vastă în industria turismului; profesori invitați din Europa și Statele Unite.

De la crearea sa în 1991, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional și-a creat o reputație deosebită atât în țară cât și în străinătate, furnizând pietței muncii mai multe mii de absolvenți care în prezent reprezintă cu succes firme de prestigiu naționale și internaționale.

Colaborările de excepție au conferit Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional statutul de lider în domeniul pregătirii specialiștilor îndeosebi din industria turismului și a călătoriilor. În scopul dezvoltării unui sistem de învățământ ancorat la realitățile practice ale pieței turismului intern și internatțional, facultatea noastră se evidențiează prin numeroasele parteneriate încheiate cu agenți economici de marcă (lanțuri hoteliere, touroperatori, companii de transport, asociații nonguvernamentale din domeniul turismului, firme de consultanță și alți furnizori de servicii turistice).

Astfel, studenții Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional sunt conectați experimental la standardele de performanță din industria hotelieră, prin intermediul stagiilor de practică și a programelor de internship efectuate în unități partenere precum:

 • Hotel InterContinental
 • Grand Hotel Continental
 • Hotel Bliss
 • Hotel Best Western Stil
 • Hotel DoubleTree by Hilton
 • Hotelurile Ibis (Gara de Nord si Izvor)
 • Hotelurile Ramada (Nord, Majestic, Parc)
 • Grupul Hotelier Residence
 • Hotel Caro
 • Hotel Boutique Moxa
 • Hotel Boutique Z

De asemenea, deprinderea cu activitățile derulate în agențiile de turism, personalizarea serviciilor, modalitățile de comunicare eficientă se realizează utilizând modelele deja create de companii precum:

 • Agentia Luxetraveldeal
 • Agentia de turism Four You
 • Agentia Cocktail Holidays
 • Agentia de turism Croaziere.net
 • Romania Airport Services

O consecință a acestor parteneriate este faptul ca în prezent facultatea se bucură de un număr de peste 30 de baze de practică care asigură dezvoltarea competenţelor şi abilităților necesare specialistului din industria turismului și a călătoriilor.

Ca specialiști în domenii diferite (gestiune hotelieră; organizarea și derularea de operațiuni specifice; ticketing; marketing în turism; consultanță și logistică în turism; gestiunea resurselor umane din turism; coordonarea operațiunilor de transport turistic; administrația locală a stațiunilor turistice, gestionarea durabilă a resurselor, protecția mediului, organizarea și derularea de activități de turism rural, agroturism și ecoturism, s.a) absolvenții noștri reușesc în prezent să răspundă solicitărilor ample ale domeniului, întărind prestigiul și imaginea de marcă a Universității Româno-Americane.

Dezvoltarea economiei naționale prin amplificarea acțiunilor din domeniul turismului poate reprezenta pentru licențiații Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional o oportunitate pentru evoluția profesională.

Începând cu primul an de studiu, studenților și absolvenților li se oferă un suport maxim și activ din partea facultății în căutarea unui loc de muncă în domeniu, conform abilităților dezvoltate prin intermediul curriculei universitare. Un exemplu elocvent este absolventa Doina Grigoraș, promoția 2006, Manager Teztour România: „Am susținut mereu un lucru pe care viața mea profesională avea să mi-l confirme întru totul: în formarea profesională contează în mod esențial primii oameni care te influențează în alegerile tale, primii mentori de la care aduni idei despre meseria ta, primii lideri care te inspiră. Eu am avut norocul de a le găsi pe toate în timpul facultății, de a avea un start și ulterior o evoluție profesională de excepție, lucru pentru care voi fi mereu recunoscătoare. Indiferent cât de mult lupți să asimilezi tot ceea ce este mai bun și mai de valoare în jurul tău, ajută mult să ai oameni alături care să te sprijine la primele încercări”.

 

„SĂ REDESCOPERIM ÎMPREUNĂ TURISMUL ROMÂNESC”
FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL –

OPORTUNITATE PENTRU O CARIERĂ ÎN INDUSTRIA TURISMULUI

ETII