Facultatea de Informatica Manageriala (IM)

Forma de invatamant:

  • studii universitare de licenta, 3 ani, invatamant cu frecventa
  • studii universitare de masterat, 2 ani, invatamant cu frecventa

 

Programe de studii de LICENTA:

 

Programe de studii de MASTERAT:

 

fim
web: www.rau.ro
telefon: +4-0372.120.140
Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 5

 

VIITORUL TAU INCEPE AICI! Suntem o facultate de IT, mereu in pas cu cerințele societății informaționale și ale pieței muncii!

Facultatea organizează programe de studii universitare de licență și masterat, cu frecvență, încadrate în domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică, Specializarea Informatică economică.

Toate programele de studii de licență și masterat ale facultății sunt incluse în nomeclatorul specializărilor scutite de la plata impozitului pe venit, conform OM 539/225/1479/2013.

Programele de studii universitare de licență, cu frecvență, cu durata de 3 ani, sunt:

  • Informatică Economică
  • Computer Science for Economics (Informatică Economică – în limba engleză)

Programele de studii universitare de masterat, cu frecvență, cu durata de 2 ani, sunt:

  • Informatică Economică
  • Computer Science for Business (Informatică pentru mediul de afaceri – în limba engleză)

Unicat în învățământul superior românesc, facultatea pregătește specialiști cu înaltă calificare în informatica economica și in realizarea de sisteme informatice complexe.
Încă din 1991, de la data înființării facultății, planurile de învățământ, programele analitice și întregul sistem educațional și de cercetare științifică au fost în permanență actualizate în funcție de cerințele societății informaționale și ale forței de muncă din România și din țările avansate.

Atuurile Facultății de Informatică Managerială:

  • un plasament cert pe piața forței de muncă; pe de o parte, există pe piața muncii o cerere mare de specialiști din domeniul IT, care va continua și in următorii ani, iar pe de altă parte, pregătirea absolvenților facultății corespunde cerințelor angajatorilor privind cunoștințele de specialitate și abilitățile practice necesare;
  • recunoașterea pe piața internațională: prin aptitudinile si cunoștințele dobândite în domeniu, absolvenții facultății pot viza oferta de locuri de munca in domeniul IT la firme din țară, din străinătate, precum si in companii străine cu sediul in țara noastră;
  • o bună legătură cu activitatea practică și cu cerințele actuale și de perspectivă ale unui specialist IT în domeniul economic; aceasta se realizează printr-o legătură permanentă cu mediul de afaceri și social, cu companii de top din domeniul IT&C, care contribuie la adaptarea permanentă a planurilor de învățământ la cerințele pieței muncii;
  • asigură specialiști de înaltă clasă într-un domeniu în care funcțiile sunt stimulate de economie prin venituri consistente și de către guvern prin scutirea de impozit

Prin disciplina Practica de Profil organizată in baze de practică la instituții renumite din domeniu (Microsoft România, AMA România, Sistec–SBSol, New Business Dimension, Core Pressure, etc.) se realizează formarea deprinderilor si abilităților practice pentru operarea, exploatarea si întreținerea lucrărilor pe calculator, formarea abilităților de comunicare și lucru în echipă, de gestionare a timpului de lucru și asumare a termenelor, etc. Mulți dintre studenții practicanți sunt angajați imediat de firmele respective, dovedind astfel că sunt bine pregătiți pentru piața muncii.

Studenții au posibilitatea de a se afirma in cadrul cercurilor științifice și a sesiunilor de comunicări, cu lucrările practice realizate în diferite domenii, utilizând cele mai noi tehnologii informatice și de comunicație. Aceste activități au ca scop formarea unei gândiri profesionale, a unor abilități practice de utilizare a instrumentarului informatic, a unui limbaj tehnic si, in special, dezvoltarea capacității de prezentare și susținere a unei lucrări într-un cadru organizat.

Conducerea activității Facultății de Informatică Managerială este exercitată de către Consiliul Facultății, care funcționează in baza competențelor atribuite prin Carta Universității Româno-Americane și are ca președinte pe decan.
Decan: George Carutasu, prof.univ.dr.
Prodecan: Gabriel Garais, lect.univ.dr.

Subordonat facultății este Departamentul de Informatică, Statistică si Matematică, al cărui director este conf.univ.dr. Coculescu Cristina.
Informații privind planurile de învățământ sunt prezentate în ghidurile de studii, realizate pentru fiecare program de studii.

IM