Facultatea de Management-Marketing (MM)

Forma de invatamant:

 • studii universitare de licenta, 3 ani, invatamant cu frecventa
 • studii universitare de licenta, 3 ani, invatamant cu frecventa redusa
 • studii universitare de masterat, 2 ani, invatamant cu frecventa

 

Programe de studii de LICENTA:

 

Programe de studii de MASTERAT:

 

mm
web: www.rau.ro
telefon: +4-0372.120.134
Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 3

 

CINE SUNTEM ?

Facultatea de Management-Marketing a luat ființă în cadrul Universității Romano-Americane în anul 1991, creată ca alternativă complementară în spațiul invațământului economic superior din România. Profilul facultății însumeaza două specializari economice distincte: management și marketing, răspunde cerințelor mediului de afaceri și conferă absolvenților facultății un avantaj competitiv în inserția pe piața muncii, prin paleta largă de cunoștințe teoretice, abilități și deprinderi practice dobandite, diferențiindu-se astfel de celelalte instituții de învățământ economic superior.

Facultatea de Management-Marketing își actualizează oferta educaționala, preponderent printr-o permanentă colaborare cu mediul de afaceri, asigurând atât schimbul și diseminarea de cunoștințe cât și contactul cu probleme și soluții reale. Educarea și formarea în cele două domenii, se realizează prin programe centrate pe student, Facultatea de Management-Marketing creându-și o reputație deosebită prin furnizarea pe piața muncii de absolvenți care fac performanță în societatea românească.

Facultatea de Management-Marketing, optează pentru un sistem de instruire dinamic și participativ, oferind un învățământ modern, competitiv, deschis, mai ales în contextul unui mediu global în continuă schimbare, îmbinând pragmatismul modelului american cu tradiția învățământului românesc.

 

CE DORIM ?

Facultatea de Management-Marketing urmărește formarea de specialiști cu competențe în management și marketing, cu o largă pregatire teoretică și aplicativă, capabili să se integreze rapid și eficient în corporații, pe diferite niveluri ierarhice. Atenția s-a concentrat asupra interdisciplinarității și dezvoltării aptitudinilor și competențelor, în concordanță cu schimbările economice și sociale actuale, urmărindu-se o bună inserție profesională.

Absolvenţii Facultăţii de Management-Marketing pot ocupa, în cadrul oricărei organizaţii, funcţii de:

 • director vânzări
 • șef serviciu resurse umane
 • șef serviciu de evaluarea resurselor umane
 • manager de produs
 • consilier economist în comerț și marketing
 • copywriter publicitate (cu studii superioare)
 • asistent de cercetare economist în marketing
 • consilier/expert/inspector/referent/economist în management
 • asistent de cercetare economist în management
 • manager proiect etc.

 

CE VA OFERIM ?

Facultatea de Management-Marketing, colaborează permanent cu mediul de afaceri românesc, urmărind modelul american prin care mediul de afaceri contribuie la adaptarea curriculei universitare, studenții fiind astfel familiarizați cu rigorile antreprenoriale, care cer dobândirea de competențe nu doar de cunoștințe.

Facultatea oferă  o serie de programe de licență și masterat acreditate, astfel:

Studii universitare de licenta Forma de invatamant Nr. de credite
Management IF / IFR 180
Marketing IF / IFR 180

 

Studii universitare de masterat Forma de invatamant Nr. de credite
Managementul Strategic al Firmei IF 120
Managementul și Marketingul Organizației IF 120
Managementul Informațiilor IF 120
Marketing în Afaceri IF 120
Strategic Marketing (predare în limba engleză) IF 120

 

MM