Facultatea de

Implicaţiile unui viitor adaptat la cerinţele, componentele şi aspectele legate de afaceri europene, definesc iniţiativa pentru educaţia adaptată continuu unui cadru Economic European, prin înfiinţarea Facultăţii de Studii ale Integrării Economice Europene.

Prin alinierea permanentă la cele mai înalte standarde educaţionale din universităţile europene şi americane, Facultatea noastră îşi propune să ofere studenţilor săi un mediu conformat la cerinţele mediului de afaceri şi ale instituţiilor publice, creând parteneriate, oferind modernizare şi formare continuă, construind premisele unui capitol care începe cu noi.

Studiul fenomenului integrării este prezentat prin expuneri susţinute de către cadrele didactice ale Universităţii Româno-Americane şi specialişti, aceştia fiind direct antrenaţi în procesul de integrare economică a României în Uniunea Europeană.

Cariere

Facultatea noastră este punctul de pornire spre o carieră avansată, formând de-a lungul timpului economişti experţi în relaţiile internaţionale, în domeniul intregrării economice europene în administraţia centrală sau locală, analişti economici pe probleme ale Uniunii Europene, precum şi specialişti în structurile acesteia, dar şi operatori în domeniul tranzacţiilor financiare interne şi internaţionale.

Programe de studii de LICENȚĂ:

  • Economie și Afaceri Internaționale (EAI) – Ghid de studii – Download – durata 3 ani, învățământ cu frecvență

Programe de studii de MASTERAT:

  • Relații Economice Europene (REE) – Ghid de studii – durata 2 ani, învățământ cu frecvență
  • International Economic Relations & Economic Diplomacy (IERED) – Study Guide – program cu predare în limba engleză, durata 2 ani, învățământ cu frecvență

Decan: Lect.univ.dr. Mihai-Alexandru BOTEZATU

Director Departament: Conf.univ.dr. Sorlescu Mariana

  • A absolvit Facultatea de Economie Generală, în cadrul Academiei de Studii Economice București, în anul 1997, este cadru didactic titular la Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane. A obținut titlul de  doctor în Economie în anul 2006.
  • Domeniile de interes în plan didactic și de cercetare sunt: micro și macroeconomie, dezvoltare durabilă, politici economice internaționale, economie mondială.
  • Contact:  mariana.sorlescu@rau.ro

Departamentul de Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor contribuie la derularea activității didactice și de cercetare științifică la nivelul fiecărui program de studii aferent domeniilor Economie și afaceri și Administrarea afacerilor în turism. 

La nivelul departamentului, se coordonează activitățile personalului didactic și de cercetare în concordantă cu planul managerial, se contribuie la elaborarea și implementarea planurilor de învățământ, se elaborează statele de funcții în colaborarea cu Consiliul Departamentului, în conformitate cu prevederile legale.