Master – Gestiunea si Auditul Afacerilor

Programul de studii universitare de masterat „Gestiunea si Auditul Afacerilor” este organizat sub egida Facultatii de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale.