Relații Economice Europene

Programul de studii universitare de masterat „Relații Economice Europene” este organizat sub egida Facultății de Studii Economice Europene.