Misiune si valori

M I S I U N E

Sa ofere EDUCATIE si CERCETARE la un inalt standard de CALITATE, intr-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studenti, cat si pentru corpul profesoral.

V I Z I U N E

Promovand un management academic prin excelenta strategic, Universitatea Romano-Americana va fi recunoscuta la nivel national si international ca universitate de elita.

V A L O R I

  • Promovarea excelentei
  • Creativitate si inovare
  • Libertate de gandire si exprimare
  • Responsabilitate profesionala, morala si sociala
  • Cooperare si comunicare

O B I E C T I V E 2 0 1 2 – 2 0 1 6

  1. Diferentierea ofertei educationale in raport cu principalele universitati concurente si consolidarea pozitiei institutiei, la nivel national, regional si international, inclusiv prin crearea unor poli de excelenta la nivelul universitatii;
  2. Fundamentarea, elaborarea si operationalizarea unei noi strategii de dezvoltare a cercetarii stiintifice, in consens cu bunele practici internationale (care va cuprinde inclusiv modul de operationalizare a formelor de cercetare aplicativa de tip spin-off, start-up, tehnopol etc.);
  3. Intarirea parteneriatului cu mediul de afaceri/angajatorii si cresterea implicarii acestora in activitate educationala;
  4. Dinamizarea procesului de internationalizare a universitatii inclusiv prin valorificarea superioara a parteneriatelor existente cu universita?i europene si nord-americane de prestigiu, dar si prin participarea/afilierea la retele internationale relevante, in scopul diversificarii ofertei educationale, al cresterii mobilitatii cadrelor didactice si studentilor si al cooperarii in domeniul cercetarii stiintifice;
  5. Reengineering managerial – cu scopul cresterii calitatii si eficientei activitatii si a capitalului uman si dezvoltarea si pe mai departe a unei culturi organizationale centrata pe performanta.