Taxe de studii:

Studenții înmatriculați înainte de: 01 octombrie 2019 (taxe studii)

An pregătitor pentru cetățeni străini:

2.900 EUR/anStudii universitare de licență cu predare în ROMÂNĂ:

900 EUR/anStudii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ:

2.200 EUR/an

 pentru cetățeni UE/SEE/Elveția


Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ:

2.900 EUR/an

pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția

Studii universitare de masterat cu predare în ROMÂNĂ–
4 semestre:

500 EUR/semestru

 

Studii universitare de masterat cu predare exclusiv în ENGLEZĂ –
4 semestre:

1.200 EUR/semestru

pentru cetățeni UE/SEE/ElvețiaStudii universitare de masterat cu predare exclusiv în ENGLEZĂ –
4 semestre

1.550 EUR/semestru

pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția

a) Prima tranșă, 45% din taxa anuală de studii (405 euro) se plătește în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I și până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, numai la casieria Universității și numai cu cererea de înmatriculare/înscriere, pe care o ridică de la facultatea respectivă, completată de student;

b) A două tranșă, 35% din taxa anuală de studii (315 euro) se achita până la 15 decembrie, an calendaristic în curs;

c) Tranșă a III-a, 20% din taxa anuală de studii (180 euro) se achita până la 15 martie a anului calendaristic următor.

Mențiuni:

  • În condițiile achitării integrale a taxei anuale de studii într-o singură tranșă, la termenele stabilite pentru prima tranșă, se acordă o reducere de 10%;
  • Tranșele II și III, se pot achita la casieria Universității, prin contul personal de student din platforma PaginaMea.rau.ro sau prin virament bancar, în contul facultății la care studentul este înmatriculat.

a) Prima tranșă semestrială aferentă semestrului I de studii (250 Euro) se achita eșalonat, după cum urmează:

125 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere. Această taxa se va plăti NUMAI la casieria Universității, în baza cererii de înmatriculare completată și semnată olograf de către student(ă);

125 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului.

b) Prima tranșă semestrială aferentă semestrului III de studii (250 Euro) în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului, în baza cererii de înscriere completată și semnată olograf de către student(ă);

c) Prima tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (250 Euro), în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului;

d) A două tranșă semestrială aferentă semestrelor I, respectiv III de studii (250 Euro), până la dată de 15 decembrie anul calendaristic curent;

e) A două tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (250 Euro), până la dată de 15 martie anul calendaristic următor;

Mențiuni:

  • În condițiile în care studentul(a) plătește, într-o singură tranșă, taxa de studii aferentă semestrelor I și II, în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere, respectiv taxa de studii aferentă semestrelor III și IV, în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului III, va beneficia de o reducere de 10% din taxa achitată.

a) Pentru anul I de studii:

– Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;
– Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală de studii în 5 zile de la obținerea aprobării de la Ministerul Educației și Cercetării[U1] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

b) Pentru anii II și III de studii:

–  întreagă taxa de studii până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% până la 15 decembrie anul curent.

a) Pentru anul I de studii:

a1) Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a1.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a1.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

a2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a2.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U2] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a2.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U3] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

 b) Pentru anul II de studii:

b1) într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

b2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 15 decembrie anul curent.

1)      Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă);

2)      Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U4] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă).