ONLINE VIDEO COURSES - FOR STUDENTS

Consiliul de Administrație al Universității Româno-Americane a adoptat procedura de utilizare a Microsoft Teams pentru susținerea activitații didactice online.

În perioada 12-29 martie 2020, conform prevederilor aprobate în Consiliul de Administrație, în sedințele din 11.03.2020 și 16.03.2020, în cadrul Universitații Româno-Americane activitatea didactică online s-a desfașurat prin utilizarea de către cadre didactice, studenți și masteranzi a platformei proprii https://paginamea.rau.ro, prin accesul studenților la resurse de învățare specifice temelor prevazute în Fișa disciplinei pentru perioada 12 – 29 martie 2020 (curs/seminar/laborator) și posibilitatea de mesaje instant, prin platforma proprie, în intervalul orar planificat, conform orarului afisat pe www.rau.ro, pentru fiecare activitate didactică.
Activitatea didactică a putut fi completată, în funcție de specificul disciplinei, prin teme de casă, lucrări de laborator și proiecte, publicate tot pe platforma https://paginamea.rau.ro.

Se introduce urmatoarea procedură, în suplimentarea celei existente, după cum urmează:

 • ART.1. Ca urmare a aprobarii Consiliului de Administrație din 24.03.2020 se adoptă ca instrument informatic suport suplimentar pentru activitatea didactică, platforma Office 365, în baza contractului de licențiere existent, cu extinderea urmatoarelor facilitati:
  – realizarea de video-conferințe, prin aplicația Microsoft Teams, la care cadrele didactice, studenții și masteranzii au acces gratuit prin adresele de email instituționale (@profesor.rau.ro si @student.rau.ro);
  – alocarea de sarcini didactice personalizate catre studenti si masteranzi, cu termen prestabilit de predare, prin optiunea Assignments a aplicatiei Microsoft Teams;
  – discutii interactive de grup si individuale, in timp real, prin optiunea Chat, disponibile in aplicatia Microsoft Teams;
  – realizarea testarii individuale/evaluarii individuale, cu termen limitat de raspuns, prin functionalitatea Quiz si Microsoft Forms, care sa permita evaluarea cunostintelor studentilor si masteranzilor;
  – planificarea activitatii didactice on-line, conform orarului deja stabilit pentru activitatea didactica, disponibil la www.rau.ro;
  – definirea si exercitarea unui mecanism de control privind desfasurarea activitatii didactice in regim on-line.
 • ART.2. Cadrele didactice au obligatia sa puna la dispozitia studentilor si masteranzilor accesul la suportul de curs, in platforma https://paginamea.rau.ro si sa il prezinte in video-conferinta, prin platforma Microsoft Teams, conform orarului existent, disponibil la www.rau.ro. Pentru activitatile de seminar/laborator se va posta materialul didactic aferent si o tema de casa sau test, cu timp de raspuns limitat (prin optiunea Asignments/Microsoft Teams), prin care sa verifice parcurgerea materialelor de catre studenti si masteranzi;
 • ART.3. Evaluarea cunostintelor pe parcursul semestrului, se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate profesionala a studentilor si Fisa disciplinei;
 • ART.4. Activitatile didactice pentru care nu poate fi utilizat regimul online vor fi reprogramate dupa reluarea activitatii “fata in fata“, fiind aduse la cunostinta Directorului de Departament, Decanului si aprobate de Rector;
 • ART.5. Retribuirea orelor, in regim “plata cu ora“, precum si a normei de baza pentru activitatile online, se va realiza in baza pontajului individual semnat de titular si integrat in Pontajul colectiv de catre Directorul de Departament;
 • ART.6. Raportarea incidentelor tehnice/organizatorice, care au condus la neefectuarea activitatii didactice, conform orarului, se face de catre titularul de curs/seminar/laborator catre Decan, cu propunere de reprogramare a activitatii la un alt interval orar si eventuala notificare a Departamentului IT cu privire la natura incidentului tehnic;
 • ART.7. Verificarea desfasurarii activitatii didactice on-line se va face, in conformitate cu prevederile Statutului cadrului didactic si Legea 1/2011, de catre Decan/Prodecan, prin mecanismul AdminOnLine (identitate electronica asociata la toate cursurile cu drept de vizualizare a continutului, discutiilor si duratei de desfasurare).

Instrumente de lucru:

Microsoft Teams Modules

Microsoft Teams Module 1

Microsoft Teams Module 2

Microsoft Teams Module 3

Microsoft Teams Module 4

Microsoft Teams Module 5

Microsoft Teams Module 6

Teams for Education