Posturi vacante

 

 

 1. Posturi didactice vacante, pe perioadă determinată, sem.2, an universitar 2019-2020

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  Asistent universitar, pozitia 5
  Disciplinele: Pedagogie I, Pedagogie II, Didactica specializării, Psihologia educației, Managementul clasei de elevi, Practică pedagigică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1 și 2-Economic

2. Legislație

2.1 National Education Law 1/2011 [RO] (and all subsequent modifications)
2.2 Government Decision nr. 457/2011 – regarding the general framework for higher education didactic and research faculty positions contests [RO] (and all subsequent modifications)
2.3 Government Decision nr. 36/06.02.2013 regarding the modification of the general framework for competitions for open didactic and research positions in higher education [RO]
2.4 Government Decision no. 883/09.11.2018 regarding the modification of the general framework for competitions for open didactic and research positions in higher education approved through the Government Decision no. 457/2011 [RO]
2.5 Ministry of Education Order nr. 6129/20.12.2016 [RO]

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 5

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 5

11. Candidaturi

 

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

 

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București
Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.I, an universitar 2020-2021

Facultatea de Informatică Managerială

Departamentul Informatică, Statistică, Matematică

Conferențiar universitar, poziţia 14

Disciplinele: Managementul Proiectelor Informatice; Informatics Project Management; Managementul Proiectelor.

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Departamentul Informatică, Statistică, Matematică

Conferențiar universitar, poziţia 15

Disciplinele: Statistică; Macroeconomic Statistics; Econometrie.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 781/24.11.2020, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior) – EN

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 14 – EN

9.2 Poziția 15 – EN

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 14

10.2 Poziția 15

11. Candidaturi

11.1 Poziția 14:

11.2 Poziția 15:

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.II, an universitar 2020-2021

Facultatea de Management-Marketing

Departamentul de Management-Marketing

Asistent universitar, poziţia 35

Disciplinele: Comportamentul consumatorului, Marketing, Politici și Strategii de marketing.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lector universitar, poziţia 1

Disciplinele: Didactica specializării, Managementul clasei de elevi, Psihopedagogie, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1), Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2).

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 367/06.05.2021, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 35

9.2 Poziția 1

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 35

10.2 Poziția 1

11. Candidaturi

11.1 Poziția 35:

11.2 Poziția 1:

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.I, an universitar 2021-2022

Facultatea de Informatică Managerială
Departamentul de Informatică, Statistică, Matematică
Conferențiar universitar, poziţia 14
Disciplinele: Medii de programare avansată – JAVA; Algorithms and programming techniques; JAVA – advanced programming.

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional
Departamentul de Limbi Străine
Conferențiar universitar, poziţia 4
Disciplinele: Limba engleză pentru afaceri; Comunicare interculturală în limba engleză; Limba engleză 5; Limba engleză 6.

Facultatea –
Departamentul de Limbi Străine
Lector universitar, poziţia 9
Disciplinele: Cultură și civilizație românească 2; Receptarea textului scris și vorbit 1; Tehnici de comunicare 1; Curs practic de limba română: redactare și compoziție 1.

Facultatea –
Departamentul de Limbi Străine
Asistent universitar, poziţia 15
Disciplinele: Gramatică și vocabular de bază 1; Gramatică și vocabular de bază 2; Tehnici de comunicare 2; Curs practic de limba română: redactare și compoziție 2.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Lector universitar, poziţia 6
Disciplinele: Psihopedagogie; Stagiu de practică în centre speciale de educaţie.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Lector universitar, poziţia 7
Disciplina: Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Asistent universitar, poziţia 19
Disciplinele: Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Kinetoterapia în pediatrie; Stagiu de practică în centre de recuperare.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1241/03.12.2021, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior) [EN]

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale [RO]

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 14 [EN]

9.2 Poziția 4 [EN]

9.3 Poziția 9 [EN]

9.4 Poziția 15 [EN]

9.5 Poziția 6 [EN]

9.6 Poziția 7 [EN]

9.7 Poziția 19 [EN]

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 14

10.2 Poziția 4

10.3 Poziția 9

10.4 Poziția 15

10.3 Poziția 6

10.4 Poziția 7

10.5 Poziția 19

11. Candidaturi

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Vacant teaching positions, second semester, academic year 2023-2024

School of Computer Science for Business Management
Department of Informatics, Statistics, Mathematics
Professor, pos. 5, subjects: IT Project Management; Informatics Project Management; Project Management.

 

School of Law
Department of Foreign Languages
Lecturer, position 7, subjects: English 1; English 2; English 3; English 4; English 5; English 6.


School of Law
Department of Legal Sciences
Lecturer, position 20, subjects: Environmental Law; International public law; Financial and tax law.

 

SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Department of Trade, Economic Integration and Business Administration
Associate Professor, position 12, subjects: Geography; Ecotourism and Rural Tourism; Research Methodology and Ethics.

 

 School of International Business (Preparatory Year of Romanian Language for Foreign Citizens)
Department of Foreign Languages
Lecturer, position 10, subjects: Romanian culture and civilization; Romanian language-Specialized languages: Medical sciences, Grammar and basic vocabulary 2, Grammar and basic vocabulary 1.

 

2. Legislație

2.1 Law 199/2023 of Higher Education (subsequent amendments and completions will
be considered)

2.2 Government Decision 1339/2023 – Framework methodology for the competition for
filling vacant teaching and research positions in higher education

2.3 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.4 Official Gazette of Romania, no. 142/30.04.2024, Part III

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor (EN)

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor (EN)

6. Standarde

6.1 Standarde minimale (EN)

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisie de verificare
8.2 Comisie de concurs Pozitia 7, 10, 20
8.3 Comisie de concurs Pozitia 5, 12
8.4 Comisii de solutionare a contestațiilor Pozitia 7, 10, 20
8.5 Comisii de solutionare a contestațiilor Pozitia 5, 12

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 5
9.2 Poziția 7
9.3 Poziția 10
9.4 Poziția 12
9.5 Poziția 20

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 5
10.2 Poziția 7
10.3 Poziția 10
10.4 Poziția 12
10.5 Poziția 20

11. Candidaturi

11.1 Poziția 5
11.2 Poziția 7
11.3 Poziția 10
11.4 Poziția 12
11.5 Poziția 20

 •  

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]