Posturi vacante

 

 

  1. Posturi didactice vacante, pe perioadă determinată, sem.2, an universitar 2019-2020

    Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
    Asistent universitar, pozitia 5
    Disciplinele: Pedagogie I, Pedagogie II, Didactica specializării, Psihologia educației, Managementul clasei de elevi, Practică pedagigică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1 și 2-Economic

2. Legislație

2.1 National Education Law 1/2011 [RO] (and all subsequent modifications)
2.2 Government Decision nr. 457/2011 – regarding the general framework for higher education didactic and research faculty positions contests [RO] (and all subsequent modifications)
2.3 Government Decision nr. 36/06.02.2013 regarding the modification of the general framework for competitions for open didactic and research positions in higher education [RO]
2.4 Government Decision no. 883/09.11.2018 regarding the modification of the general framework for competitions for open didactic and research positions in higher education approved through the Government Decision no. 457/2011 [RO]
2.5 Ministry of Education Order nr. 6129/20.12.2016 [RO]

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 5

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 5

11. Candidaturi

 

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

 

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București
Tel: 0372-120-112
Email: resurseumane@rau.ro