Posturi vacante

 

 

  1. Posturi didactice vacante, pe perioadă determinată, sem.2, an universitar 2019-2020

    Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
    Asistent universitar, pozitia 5
    Disciplinele: Pedagogie I, Pedagogie II, Didactica specializării, Psihologia educației, Managementul clasei de elevi, Practică pedagigică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1 și 2-Economic

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)
2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)
2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 5

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 5

11. Candidaturi

 

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

 

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București
Tel: 0372-120-112
Email: resurseumane@rau.ro

Posturi vacante

  1. Posturi didactice vacante, sem.I, an universitar 2020-2021

Facultatea de Informatică Managerială

Departamentul Informatică, Statistică, Matematică

Conferențiar universitar, poziţia 14

Disciplinele: Managementul Proiectelor Informatice; Informatics Project Management; Managementul Proiectelor.

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Departamentul Informatică, Statistică, Matematică

Conferențiar universitar, poziţia 15

Disciplinele:  Statistică; Macroeconomic Statistics; Econometrie.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 781/24.11.2020, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 14

9.2 Poziția 15

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 14

10.2 Poziția 15

11. Candidaturi

11.1 Poziția 14:

11.2 Poziția 15:

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: resurseumane@rau.ro

Proceduri pentru Punctul de Contact Unic Electronic – Mai multe informații pe pagina dedicata.