Posturi vacante

 

 

 1. Posturi didactice vacante, pe perioadă determinată, sem.2, an universitar 2019-2020

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  Asistent universitar, pozitia 5
  Disciplinele: Pedagogie I, Pedagogie II, Didactica specializării, Psihologia educației, Managementul clasei de elevi, Practică pedagigică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1 și 2-Economic

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)
2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)
2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 5

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 5

11. Candidaturi

 

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

 

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București
Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.I, an universitar 2020-2021

Facultatea de Informatică Managerială

Departamentul Informatică, Statistică, Matematică

Conferențiar universitar, poziţia 14

Disciplinele: Managementul Proiectelor Informatice; Informatics Project Management; Managementul Proiectelor.

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Departamentul Informatică, Statistică, Matematică

Conferențiar universitar, poziţia 15

Disciplinele:  Statistică; Macroeconomic Statistics; Econometrie.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 781/24.11.2020, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 14

9.2 Poziția 15

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 14

10.2 Poziția 15

11. Candidaturi

11.1 Poziția 14:

11.2 Poziția 15:

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.II, an universitar 2019-2020

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Lector universitar, poziţia 8, disciplinele: Activități motrice adaptate, Activități motrice de timp liber(Joc sportiv pe teren redus), Antrenament și competiție în sport adaptat.

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Lector universitar, poziţia 4, disciplinele:  Pedagogie I, Pedagogie II, Managementul clasei de elevi.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 307/15.04.2020, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

3.2 Grila de punctaj Educație fizică și sport – profesor/conferențiar/lector

3.3 Grila de punctaj Științe ale Educației – profesor/conferentiar/lector

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 8

9.2 Poziția 4

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 8

10.2 Poziția 4

11. Candidaturi

11.1 Poziția 8:

11.2 Poziția 4:

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.II, an universitar 2020-2021

Facultatea de Management-Marketing

Departamentul de Management-Marketing

Asistent universitar, poziţia 35

Disciplinele: Comportamentul consumatorului, Marketing, Politici și Strategii de marketing.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lector universitar, poziţia 1

Disciplinele: Didactica specializării, Managementul clasei de elevi, Psihopedagogie, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1), Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2).

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 367/06.05.2021, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 35

9.2 Poziția 1

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 35

10.2 Poziția 1

11. Candidaturi

11.1 Poziția 35:

11.2 Poziția 1:

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.I, an universitar 2021-2022

Facultatea de Informatică Managerială
Departamentul de Informatică, Statistică, Matematică
Conferențiar universitar, poziţia 14
Disciplinele: Medii de programare avansată – JAVA; Algorithms and programming techniques; JAVA – advanced programming.

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional
Departamentul de Limbi Străine
Conferențiar universitar, poziţia 4
Disciplinele:  Limba engleză pentru afaceri; Comunicare interculturală în limba engleză; Limba engleză 5; Limba engleză 6.

Facultatea –
Departamentul de Limbi Străine
Lector universitar, poziţia 9
Disciplinele: Cultură și civilizație românească 2; Receptarea textului scris și vorbit 1; Tehnici de comunicare 1; Curs practic de limba română: redactare și compoziție 1.

Facultatea –
Departamentul de Limbi Străine
Asistent universitar, poziţia 15
Disciplinele: Gramatică și vocabular de bază 1; Gramatică și vocabular de bază 2; Tehnici de comunicare 2; Curs practic de limba română: redactare și compoziție 2.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Lector universitar, poziţia 6
Disciplinele: Psihopedagogie; Stagiu de practică în centre speciale de educaţie.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Lector universitar, poziţia 7
Disciplina: Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Asistent universitar, poziţia 19
Disciplinele: Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Kinetoterapia în pediatrie; Stagiu de practică în centre de recuperare.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1241/13.12.2021, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs
8.2 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.3 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 14

9.2 Poziția 4

9.3 Poziția 9

9.4 Poziția 15

9.5 Poziția 6

9.6 Poziția 7

9.7 Poziția 19

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 14

10.2 Poziția 4

10.3 Poziția 9

10.4 Poziția 15

10.5 Poziția 6

10.6 Poziția 7

10.7 Poziția 19

11. Candidaturi

11.1 Pozitia 14

11.2 Pozitia 4

11.3 Pozitia 9

11.4 Pozitia 15

11.5 Pozitia 6

11.6 Pozitia 7

11.7 Pozitia 19

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.II, an universitar 2021-2022

Facultatea de Informatică Managerială
Departamentul de Informatică, Statistică, Matematică
Profesor universitar, poziţia 5
Disciplinele: Cercetări Operaționale; Modelarea și Simularea Proceselor Economice.             

Facultatea de Informatică Managerială
Departamentul de Informatică, Statistică, Matematică
Lector universitar, poziţia 25
Disciplinele: Inteligență Artificială; Artificial Inteligence; ICT Governance.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1241/13.12.2021, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisii de concurs – Pozitia 5
8.2 Comisii de concurs – Pozitia 25
8.3 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.4 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs
8.4.1 Comisii de verificare a informațiilor din Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs – 23.06.2022

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 5

9.2 Poziția 25

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 5

10.2 Poziția 25

11. Candidaturi

11.1 Pozitia 5:

11.2 Pozitia 25

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.II, an universitar 2022-2023
  Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

  Departamentul Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

  Lector universitar, poziţia 12

  Disciplinele: Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice; Kinetoterapia în afecțiunile neurologice; Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice.

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial 153 din 24.04.2023 Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisie de verificare
8.2 Comisie de concurs
8.3 Comisii de solutionare a contestațiilor

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 12

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 12

11. Candidaturi

11.1 Pozitia 11

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.I, an universitar 2023-2024

Facultatea de Management-Marketing

Departamentul de Management-Marketing

Conferențiar universitar, poziția 10

Disciplinele: Tehnici de studiere a pieței; Marketingul serviciilor; Marketing și afaceri online.

 

Facultatea de Drept

Departamentul de Științe Juridice

Conferențiar universitar, poziția 15

Disciplinele: Drept civil. Persoanele; Drept civil. Drepturi Reale; Dreptul familiei.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Departamentul Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Lector universitar, poziţia 8

Disciplinele: Anatomie și biomecanică 1/Anatomie funcțională; Anatomie și biomecanică 2; Medicină legală.

Facultatea de Afaceri Internaționale

Departamentul de Limbi Străine

Asistent universitar, poziţia 18

Disciplinele: Receptarea textului scris și vorbit 1; Tehnici de comunicare 1; Receptarea textului scris și vorbit 2.

 

2. Legislație

2.1 Legea 1/2011 a Educației Naționale (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 Legea 199/2023 a Învățământului Superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.3 HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.4 HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

2.5 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.6 Monitorul Oficial 439 din 29.11.2023 Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisie de verificare
8.2 Comisie de concurs | Pozitia 10,15
8.3 Comisie de concurs | Pozitia 8,18
8.3.1 Comisie de concurs | Pozitia 8
8.4 Comisii de solutionare a contestațiilor
8.4.1 Comisii de solutionare a contestațiilor | Pozitia 8

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 10
9.2 Poziția 15
9.3 Poziția 8
9.4 Poziția 18

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 10
10.2 Poziția 15
10.3 Poziția 8
10.4 Poziția 18

11. Candidaturi

11.1 Pozitia 10

11.2 Pozitia 15

11.4 Pozitia 8

11.3 Pozitia 18

 •  

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

13.1 Rezultate

13.2 Rezultat Biță Eliza Maria

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Posturi vacante

 1. Posturi didactice vacante, sem.II, an universitar 2023-2024

Facultatea de Informatică Managerială       

Departamentul de Informatică, Statistică, Matematică

Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Managementul Proiectelor Informatice; Informatics Project Management; Managementul Proiectelor.

 

Facultatea de Drept

Departamentul de Limbi străine

Lector universitar, poziţia 7, disciplinele: Limba engleză 5; Limba engleză 6; Limba engleză 3; Limba engleză 4 ; Limba engleză 1; Limba engleză 2.

 

  Facultatea de Drept

Departamentul de Științe Juridice

Lector universitar, poziţia 20, disciplinele: Dreptul mediului; Drept internațional public; Drept financiar și fiscal.

 

Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității

Departamentul de Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor

Conferențiar universitar, poziţia 12, disciplinele: Geografie; Ecoturism și Turism Rural; Metodologia și Etica Cercetării.

 

Facultatea de Afaceri Internaționale (Program An pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini)

Departamentul de Limbi străine

Lector universitar, poziţia 10, disciplinele: Cultură și civilizație românească 2; Limba română-Limbaje specializate: Științe medicale; Gramatică și vocabular de bază 2; Gramatică și vocabular de bază 1.

2. Legislație

2.1 Legea 199/2023 a Învățământului Superior (vor fi luate în considerare modificarile și completările ulterioare)

2.2 HG nr. 1339/2023 – Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

2.3 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129/20.12.2016

2.4 Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 142/30.04.2024, Partea a III-a

3 .Metodologia de concurs

3.1 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Româno-Americană (vor fi luate în considerarea modificarile și completarile impuse de legislația adoptată ulterior)

4. Calendare

4.1 Calendarul concursurilor

5. Descriere posturi

5.1 Descrierea posturilor

6. Standarde

6.1 Standarde minimale

7. Dosar de concurs

7.1 Documente – dosar de concurs

8. Comisii de concurs

8.1 Comisie de verificare
8.2 Comisie de concurs Pozitia 7, 10, 20
8.3 Comisie de concurs Pozitia 5, 12
8.4 Comisii de solutionare a contestațiilor Pozitia 7, 10, 20
8.5 Comisii de solutionare a contestațiilor Pozitia 5, 12

9. Tematica probelor de concurs

9.1 Poziția 5
9.2 Poziția 7
9.3 Poziția 10
9.4 Poziția 12
9.5 Poziția 20

10. Programarea susținerii probelor de concurs

10.1 Poziția 5
10.2 Poziția 7
10.3 Poziția 10
10.4 Poziția 12
10.5 Poziția 20

11. Candidaturi

11.1 Poziția 5
11.2 Poziția 7
11.3 Poziția 10
11.4 Poziția 12
11.5 Poziția 20

 •  

12. Avize de legalitate

12.1 Aviz legalitate candidaturi

13. Rezultate

Pentru informații suplimentare:
Biroul Resurse Umane, Universitatea Româno-Americană,
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București

Tel: 0372-120-112
Email: [email protected]

Proceduri pentru Punctul de Contact Unic Electronic – Mai multe informații pe pagina dedicată.