Informatică Economică

Programul de studii universitare de licență „Informatică Economică” se încadrează la domeniul: Cibernetică, Statistică și Informatică economică, Specializarea: Informatică Economică, inclusă în nomeclatorul specializărilor scutite de la plata impozitului pe venit, conform OM 539/225/1479/2013.

Misiunea programului Informatică Economică constă în pregătirea de specialişti în domeniul informaticii economice, capabili să răspundă într-o manieră modernă şi eficientă, cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediului economico-social, ale managementului modern, ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, aflate într-o permanentă dinamică, în concordanţă cu standardele educaţionale şi de cercetare existente la nivel european şi internațional și în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional şi comunitar.