Locuri fără taxă

20%

locuri fără taxă
la programele de licență

10%

locuri fără taxă
la programele de masterat

20% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de studiu de licență cu predare în limba română, beneficiază de locuri fără taxă (burse de studii).
Totodată, în fiecare an universitar, pentru fiecare program de studiu de masterat cu predare în limba română, 10% dintre studenții înmatriculați au posibilitatea de a studia pe locuri fără taxă (burse de studii).

Altfel spus, în baza criteriilor de performanță, 1 din 5 tineri studiază la Universitatea Româno-Americană fără a achita taxa de școlarizare!

 

Beneficii:

– oportunitatea de a beneficia gratuit de programe de studii în valoare de până la 8.400 euro *
– posibilitatea de a dispune de toate condițiile materiale, de studiu și de dezvoltare profesională oferite de către învățământul privat, într-un mediu multicultural, fără a achita taxa de școlarizare
– performanță academică
– sumele economisite prin obținerea unui loc fără taxă (neachitarea taxei de școlarizare) pot fi investiți în deschiderea propriului business sau în alte forme ulterioare de pregătire profesională
– oportunitatea de a beneficia de cursurile și atelierele susținute de către profesorii străini de la universitățile partenere din toată lumea, în valoare de câteva sute de euro fiecare.

Universitatea Româno-Americană a investit, până în prezent, din resurse proprii, peste 2 milioane de euro pentru a susține nivelul înalt al performanței academice în rândul tinerilor, prin acordarea a peste 6.200 de burse de performanță (media generală 10), burse de studiu (locuri fără taxă) și burse sociale.

* funcție de programul ales (licență / masterat), în condițiile în care, în baza criteriilor de performanță, locul fără taxă (bursa de studii) se menține în toți anii de studiu

– Comisia de acordare a burselor de studii va stabili, pentru anul I, în perioada 1-10 octombrie, lista studenților care vor beneficia de burse de studii. Comisia va acorda burse de studii, pentru fiecare specializare și forma de învățământ, pe baza mediei de admitere, în limita a 20% (licență), respectiv 10% (masterat), din numărul studenților înmatriculați până la 30 septembrie și care au achitat taxa de studii în termenele stabilite.

– Pentru candidații admiși în anul I pe locurile fără taxă, restituirea taxei plătite pentru confirmarea locului se face integral, în termen de 10 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri.

– În cazul admiterii unui candidat în anul I la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program (în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru).

Dacă un candidat a beneficiat anterior de un loc bugetat, acesta poate fi eligibil pentru un loc fără taxă?
Da, un candidat care a beneficiat anterior de un loc bugetat este eligibil pentru un loc fără taxă, în măsura în care media sa de admitere în anul I îi permite acest lucru, respectiv se încadrează în primele 20% (licență), respectiv 10% (masterat), medii de admitere la programul de studii (specializarea) respectiv(ă).

Care e media de admitere minimă pentru un loc fără taxă?
Întrucât se oferă locuri fără taxă ca procent din total studenți înmatriculați, media de admitere minimă necesară astfel încât un candidat să fie eligibil pentru un loc fără taxă depinde de la an la an, în funcție de mediile candidaților, însă aceasta nu poate fi mai mică de 8, conform Regulamentului aferent. În general, din experiența anilor trecuți, locurile fără taxă se clasează peste o medie de admitere de 8,50.

Se pot urma mai multe programe de studii concomitent pe locuri fără taxă?
Nu. În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program, în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru.

Dacă un student obține în anul I un loc fără taxă acesta se menține în toți anii de studiu?
Locul fără taxă obținut în anul I se poate pierde, dar se poate și menține în toți anii de studiu, conform prevederilor din Regulamentul aferent. Altfel spus, dacă se îndeplinesc criteriile menționate în Regulament, un student poate parcurge toți anii de studiu fără a achita taxele de școlarizare.

Dacă un candidat nu se clasează în anul I de studii pe un loc fără taxă, acesta poate fi eligibil pentru un loc fără taxă în următorii ani?
Da, în măsura în care pe parcursul anului I de studiu studentul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul aferent. Bursele (locurile fără taxă) se recalculează anual, evaluarea studenților care au obținut un loc fără taxă fiind semestrială.

Regulament burse de studii – click aici