Președinte Fondator

"Pentru mine, Universitatea Româno-Americană înseamnă totul: casă, familie, profesie și timp liber. În acest edificiu de învățământ și știință mă regăsesc pe mine și opera mea de zeci și zeci de ani, sufletul meu trăind pentru posteritate, gândul meu nou pentru renașterea ideii de muncă."

ION SMEDESCU

Universitatea Româno-Americană este parte integrantă a Fundaţiei Româno-Americane pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii, având drept scop promovarea valorilor educaţionale ale învăţământului superior american şi european pe fondul bogatelor tradiţii ale învăţământului românesc recunoscut pe plan internaţional.

În contextul reformei universitare şi al procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, introducerea dimensiunii europene, compatibilizarea curriculelor, alinierea la standardele europene, promovarea criteriilor de performanţă academică recunoscute pe plan mondial, cooperarea interuniversitară, mobilitatea academică şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor constituie obiective strategice ale Universităţii Româno-Americane.

Universitatea Româno-Americană îşi face o datorie de onoare din a răspunde solicitărilor tuturor celor interesaţi să-şi desăvârşească pregătirea profesională şi oferă sprijinul său celor care decid să urmeze cursurile uneia din cele 6 facultăţi ale sale şi masteratului.

Am făcut paşi importanţi care ne-au permis să prezentăm un tip diferit de ofertă educaţională pe piaţa serviciilor educaţionale, prin adoptarea unui sistem bazat pe două niveluri: licenţă şi masterat.

Doresc ca toţi studenţii şi cadrele didactice să fie mândri că fac parte din comunitatea academică a Universităţii Româno-Americane, iar absolvenţii noştri să contribuie, prin probitate şi competenţă profesională, la creşterea prestigiului instituţiei noastre în ţară şi în lume.

 

Prof.univ.dr. Ion SMEDESCU

Preşedinte-Fondator și

Rector al Universităţii Româno-Americane (1991 – 2008)