Misiune, viziune și valori

Misiune

Universitatea Româno-Americană are ca misiune educația, învățământul, cercetarea științifică și inovarea, cultivând valorile științei și culturii universale în general.

 

Prin misiunea asumată universitatea urmărește să contribuie la:

 • promovarea excelenței în educație, cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic și a responsabilității profesionale, morale și sociale și a creativității în domeniile de competență;
 • tezaurizarea și promovarea valorilor culturii și civilizației naționale și universale;
 • apărarea cadrului democratic universitar întemeiat pe autonomia universitară și respectul legii, pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în statul de drept.

 

Conform Cartei, îndeplinirea misiunii Universității Româno-Americane se poate realiza prin:

 • formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniile fundamentale de știință în care organizează programe de studii universitare de licență, masterat, doctorat, autorizate sau acreditate potrivit legii;
 • desfășurarea de activități specifice de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, prin departamentele specializate, centre și laboratoare de cercetare și alte forme de organizare;
 • activități antreprenoriale care cuprind: programe de consultanță, asistență de specialitate, incubatoare de afaceri, etc.;
 • afirmarea performanțelor academice/didactice și științifice ale membrilor comunității universitare prin participarea la reuniuni, manifestări științifice, etc., organizate la nivel național și internațional;
 • formarea continuă prin cursuri postuniversitare, cursuri de perfecționare, etc.;
 • formarea profesională prin programe de învățământ derulate în limba română sau în limbi de largă circulație internațională și programe de mobilități, potrivit legii.
 •  

Viziune

Promovând un management academic prin excelenţă strategic, Universitatea Româno-Americană  îşi propune recunoaşterea la nivel naţional şi internațional, drept universitate de elită.


Valori

 • promovarea excelenței;
 • responsabilitatea profesională, morală și socială;
 • libertatea de gândire și exprimare;
 • creativitate și inovare;
 • cooperare și comunicare.

Prin promovarea valorii în educație, cercetare și inovare, universitatea noastră își va consolida durabil poziția la nivel național și internațional, fiind partener pentru comunitatea în care evoluează, având în centrul preocupărilor sale îmbunătățirea vieții și a experienței principalilor beneficiari ai activității sale: studenții, absolvenții, personalul didactic și administrativ.

Principalele obiective strategice generale care rezultă din misiunea, viziunea și valorile Universității Româno-Americane sunt:

 

O.1. Creșterea recunoașterii naționale și internaționale pentru calitatea activităților educative și de formare profesională;

O.2. Susținerea și consolidarea activităților de cercetare-inovare și diseminare a rezultatelor prin măsuri adaptate nevoilor individuale și colective;

O.3. Dezvoltarea valorii și a parteneriatului cu studenții, absolvenții, personalul didactic și administrativ și cu alți parteneri și alte componente ale comunității universitare;

O.4. Consolidarea parteneriatului cu reprezentanții mediului economico-social, angajatorii și alte componente ale societății;

O.5. Creșterea gradului de internaționalizare a universității pe palierele academic și administrativ;

O.6. Creșterea calității și eficacității proceselor universitare în raport cu diferite categorii de public de interes din mediul intern și extern;

O.7. Dezvoltarea culturii antreprenoriale și a viziunii de universitate sustenabilă.