În numele comunității Universității Româno-Americane sunt onorat să vă urez bun venit!

Universitatea noastră, prin programele sale de studiu și toate activitățile universitare realizate, orientate către student și societate în ansamblu, contribuie la promovarea excelenței în educație, cercetare științifică și inovare, la promovarea responsabilității profesionale, morale și sociale.

Noi, la Universitatea Româno-Americană, plasăm în centrul tuturor demersurilor noastre nevoile studenților, absolvenților, corpului profesoral și administrativ, precum și ale partenerilor, adică ale celor care prin exigența lor, dar și prin muncă și dăruire, au contribuit și contribuie la păstrarea identității noastre și a entuziasmului pe care-l punem în tot ceea ce facem.

Universitatea noastră există și obține excelență numai prin și pentru oameni. Prin performanța conjugată și continuă a tuturor membrilor comunității sale, Universitatea Româno-Americană beneficiază de o reputație extraordinară, fiind una dintre cele mai respectate universități private din România și un partener de încredere pentru numeroase universități internaționale, comunități de afaceri și organizații locale și internaționale.

Universitatea de acum și viziunea noastră asupra viitorului au la bază eforturile, energia și priceperea fondatorilor școlii noastre care și-au dorit ca Universitatea Româno-Americană să se impună ca o instituție de prim rang în societatea românească. Nu doar prin vorbe, ci prin fapte, atingerea acestui deziderat depinde de parteneriatul, de eforturile comune și valoarea studenților, absolvenților și a personalului universității.

La Universitatea Româno-Americană considerăm că îmbrățișarea unor valori precum libertatea de gândire și exprimare, adevărul, transparența, cooperarea, solidaritatea și parteneriatul reprezintă repere ale succesului acțiunilor noastre individuale și colective în fața transformărilor profunde cunoscute de societate. Educația formează oameni, creează destine și duce mai departe valorile omenirii. Întreg demersul nostru academic este centrat pe oferirea de experiențe educaționale excepționale studenților, integrative, pentru valorificarea potențialului într-o carieră viitoare și dezvoltarea unor caractere de nădejde.

În campusul modern studenți din peste 40 de țări alcătuiesc o comunitate multiculturală aflată într-o explorare permanentă a cunoașterii. Preocuparea continua pentru adaptarea conținutului curricular raportat la tendințele din domeniu și la cerințele angajatorilor, realizarea de activități extra-curriculare, abordările antreprenoriale, parteneriatele cu universități internaționale, cursurile predate semestrial de profesori internaționali, parteneriatele cu mediul de afaceri, sprijinirea activităților de voluntariat, a stagiilor de practică și dezvoltarea abilităților antreprenoriale, preocuparea permanentă pentru crearea de oportunități și oferirea de experiențe complexe, sunt direcții urmate în cadrul universității noastre în procesul de construire a unui sistem de valori durabil.

Prin educație și cunoaștere omul capătă autonomie din punct de vedere moral și rațional. Educația este cea mai de preț înzestrare a unui om, care îl însoțește și îl animă pe parcursul întregii existențe. În contextul provocărilor schimbărilor societății, Universitatea are rolul de a dezvolta spiritul uman care dă sens unei națiuni. Răspunsurile la întrebările legate de evoluția și viitorul omenirii consider că pot fi ușor identificate prin conștientizarea și îmbrățișarea valorilor spiritului uman.

Mulțumesc pe această cale tuturor membrilor comunității Universității Româno-Americane – studenților, absolvenților, corpului profesoral și administrativ, pentru dedicare și efort. Cu optimism și deschidere vă asigur de un parteneriat real pentru continuarea și dezvoltarea împreună a unor proiecte de succes.

Pe toți ceilalți vizitatori ai site-ului vă invit să ne cunoașteți mai bine, să ne înțelegeți valorile și să luați parte la realizările extraordinare ale comunității Universității Româno-Americane!

Cu cele mai bune gânduri,
PROF.UNIV.DR.HABIL. COSTEL NEGRICEA
Rector