În numele comunității Universității Româno-Americane, sunt onorat să vă urez,

Bine ați venit!

Universitatea noastră, prin programele sale de studiu și toate activitățile universitare realizate, orientate către student și societate în ansamblu, contribuie la promovarea excelenței în educație, cercetare științifică și inovare, la promovarea responsabilității profesionale, morale și sociale.

Noi, la Universitatea Româno-Americană, plasăm în centrul tuturor demersurilor noastre nevoile studenților, absolvenților, personalului didactic și administrativ, precum și ale partenerilor, adică a celor care prin exigența lor, dar și prin muncă și dăruire, au contribuit și contribuie la păstrarea identității noastre, flacăra spiritului academic care ne însuflețește.

Universitatea noastră există și obține excelența numai prin și pentru oameni. Prin performanța conjugată și continuă a tuturor membrilor comunității sale, Universitatea Româno-Americană beneficiază de un bun renume, fiind una dintre cele mai respectate universități private din România și un partener de încredere pentru numeroase universități internaționale, comunități de afaceri și organizații locale și internaționale.

Universitatea de acum și viziunea noastră asupra viitorului au la bază eforturile, energia și priceperea fondatorilor școlii noastre care și-au dorit ca Universitatea Româno-Americană să se impună ca o instituție de prim rang în societatea românească; nu doar prin vorbe, ci prin fapte, atingerea acestui deziderat depinde de parteneriatul, de eforturile comune și valoarea studenților, absolvenților și a personalului universității.

Noi la Universitatea Româno-Americană considerăm că îmbrățișarea unor valori precum libertatea de gândire și exprimare, adevărul, transparența, cooperarea, solidaritatea și parteneriatul reprezintă repere ale succesul acțiunilor noastre individuale și colective în fața transformărilor profunde cunoscute de societatea umană.

Educația formează oameni, creează destine și duce mai departe valorile omenirii. Întreg demersul nostru academic este centrat pe oferirea studenților de experiențe educaționale excepționale integrative pentru valorificarea potențialului într-o carieră viitoare și dezvoltarea unor caractere de nădejde.

În campusul nostru modern, studenți din peste 40 de țări alcătuiesc o comunitate multiculturală ancorată pe drumul devenirii profesionale și personale, aflate într-o explorare permanentă a cunoașterii. Preocuparea permanentă pentru adaptarea conținutului curricular raportat la evoluțiile din domeniul și cerințele angajatorilor, realizarea de activități extra-curriculare, abordările antreprenoriale integrative, parteneriatele cu universități internaționale, cursurile predate semestrial de profesori internaționali, parteneriatele cu mediul de afaceri, sprijinirea activităților de voluntariat, a stagiilor practice și dezvoltarea abilităților antreprenoriale, preocuparea permanentă pentru crearea de oportunități și extinderea orizonturilor cunoașterii și oferirea de experiențe integrative, sunt direcții urmate în cadrul universității noastre în procesul de construire a unui sistem de valori durabil.

Prin educație și cunoaștere omul capătă autonomie din punct de vedere moral și rațional. Educația este cea mai de preț înzestrare dobândită a unui om, care îl însoțește și animă pe parcursul întregii existențe. În contextul provocărilor schimbărilor societății, Universitatea are rolul de a dezvolta spiritul uman care dă sens unei națiuni. Răspunsurile la întrebările legate de evoluția și viitorul omenirii, consider că pot fi ușor identificate prin conștientizarea și îmbrățișarea valorilor spiritului uman.

Mulțumesc tuturor membrilor comunității Universității Româno-Americane – studenților, absolvenților, personalului didactic și administrativ, pentru dedicare și efort.

Cu optimism și deschidere vă asigur de un parteneriat real, din partea mea, pentru continuarea și dezvoltarea împreună a unor proiecte de succes.

Pe toți ceilalți vizitatori ai site-ului nostru vă invit să ne cunoașteți mai bine, să înțelegeți valorile noastre și să luați parte la extraordinarele realizări ale comunității Universității Româno-Americane.

Cu cele mai bune gânduri,
PROF.UNIV.DR.HABIL. COSTEL NEGRICEA
Rector