Regulament studenți – Studii universitare de masterat

Art.1.

Universitatea Româno-Americană, instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată prin lege, organizează studii universitare de master în domeniile: Management, Marketing, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Contabilitate, Administrarea afacerilor, Informatică economică și Drept.