Erasmus

Erasmus + este programul UE de sprijin pentru educație, formare, tineret și sport. Cu un buget de 14,7 miliarde EUR pentru 2014-2020, programul oferă oportunități pentru peste 4 milioane de participanți să studieze, să se instruiască, să câștige experiență și să facă voluntariat în străinătate. De asemenea, se oferă 1,68 miliarde EUR pentru activități cu țări partenere.

 

Pe lângă oferirea de subvenții, Erasmus+ sprijină și predarea, cercetarea, rețelele și dezbaterea politicilor pe teme ale UE.

 

În ultimii mai bine de 10 ani, Programele Uniunii Europene au fost implementate cu succes, astfel încât Noul program pentru Educație, Pregătire, Tineret și Sport 2014-2020 (ERASMUS+) este un instrument foarte important pentru atingerea obiectivelor strategiei de internaționalizare a Universității Româno-Americane.

 

Internaționalizarea Universității Româno-Americane este considerată principalul vehicul pentru dezvoltarea instituțională și modernizare. Prin urmare, studenții, profesorii și personalul administrativ al Universității, precum și din universitățile partenere, pot beneficia de experiențe de mobilitate internațională prin programul Erasmus + și subvențiile SEE, cu posibilitate de sprijin financiar!

CONTACT ERASMUS+

 

Universitatea Româno-Americană

Biroul de Programe Comunitare ERASMUS+
Bld. Expoziției nr.1B, cod poștal 012101, sector 1, București
Corp C » etaj 3, birou 306

Website: www.rau.ro
Facebook: www.facebook.com/RAU.ERASMUS

 

COD ERASMUS: RO BUCURES18
ERASMUS CHARTER: 221250-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE

Prof.univ.dr. Tudor EDU

PRORECTOR pentru cercetare științifică, inovare și internaționalizare
Email: tudor.edu@rau.ro

Lavinia STĂNICĂ 

Coordonator Instituțional Erasmus+
Telefon: +40 372.120.115
Email: lavinia.stanica@rau.ro

 

Andreas WAHL-LUPU

Mobilități studenți – Outgoing
Telefon: +40 372.120.115
Email: erasmus@student.rau.ro

Sonia EL SHAMI 

Mobilități studenți – Incoming
Telefon: +40 372.120.115
Email: erasmus@student.rau.ro

Elena GROZAV 

Mobilități personal – Outgoing Staff
Telefon: +40 372.120.114
Email: elena.grozav@rau.ro

 

Lavinia STĂNICĂ

Mobilități personal – Incoming Staff
Telefon: +40 372.120.115
Email: erasmus@profesor.rau.ro

Despina BĂRBIERU

Mobilități personal – Incoming Staff (Guest Courses)
Telefon: +40 372.120.121
Email: erasmus@profesor.rau.ro
Website: guestcourses.rau.ro