Erasmus+

Erasmus+ este programul UE care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Cu un buget de 14,7 miliarde EUR pentru 2014-2020, programul oferă oportunități pentru peste 4 milioane de participanți să studieze, să se instruiască, să câștige experiență și să facă voluntariat în străinătate. De asemenea, 1,68 miliarde EUR sunt alocați pentru activități cu țări partenere.

Pe lângă oportunitățile oferite studenților, Erasmus+ sprijină printre altele și activitățile de predare, cercetare, rețelele de cooperare, colaborarea internațională și reformarea politicilor.

Programul Erasmus+ reprezintă o opțiune strategică importantă pentru URA, fiind elementul central ce asigură atingerea obiectivelor asumate prin strategia de internaționalizare. Pentru URA internaționalizarea reprezintă o componentă strategică pentru dezvoltarea și modernizarea instituției.

Prin programul Erasmus+, studenții, personalul academic și administrativ al URA, precum și studenții și personalul universităților partenere, pot beneficia de experiențe de mobilitate internațională, cu posibilitate de sprijin financiar!

CONTACT ERASMUS+

 

Universitatea Româno-Americană

Biroul ERASMUS+
Bld. Expoziției nr.1B, cod poștal 012101, sector 1, București
Corp C » etaj 3, birou 306

Website: www.rau.ro
Facebook: www.facebook.com/RAU.ERASMUS

 

COD ERASMUS: RO BUCURES18
ERASMUS CHARTER: 221250-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE

Prof.univ.dr.habil. Tudor EDU

PRORECTOR pentru cercetare științifică, inovare și internaționalizare
Email: [email protected]

Lavinia STĂNICĂ 

Coordonator Instituțional Erasmus+
Telefon: +40 372.120.115
Email: [email protected]

 

Bianca CHIRIAC

Mobilități studenți – Outgoing
Telefon: +40 372.120.115
Email: [email protected]

Sonia EL SHAMI 

Mobilități studenți – Incoming
Telefon: +40 372.120.115
Email: [email protected]

Lavinia STĂNICĂ

Mobilități personal
Telefon: +40 372.120.115
Email: [email protected]

Despina BĂRBIERU

Guest Courses Program
Telefon: +40 372.120.121
Email: [email protected]
Website: guestcourses.rau.ro