Conducere Operativă

Prof.univ.dr.habil. Costel NEGRICEA
RECTOR
Email: [email protected]

Prof.univ.dr.habil. Tudor EDU
PRORECTOR pentru cercetare științifică, inovare și internaționalizare
Email: [email protected]

Conf.univ.dr. Alexandru IONESCU
PRORECTOR pentru strategie academică, dezvoltare instituțională și managementul calității
Email: [email protected] 

Lucian BOTEA, Lect.univ.dr.
PRORECTOR pentru Parteneriatul cu Mediul Socio-Economic și Transformare Digitală
Email: [email protected]

Elena RĂDULESCU
DIRECTOR ECONOMIC
Email: [email protected]

Alina CHIRIAC
SECRETAR ȘEF
Email: [email protected]