Conducere Operativă

Costel NEGRICEA, Prof.univ.dr.
RECTOR
Email: costel.negricea@rau.ro

Telefon: +4 0372-120 101

Tudor EDU, Prof.univ.dr.
PRORECTOR pentru cercetare științifică, inovare și internaționalizare
Email: tudor.edu@rau.ro

Telefon: +4 0372-120 101

Iuliana MILITARU, Conf.univ.dr.
PRORECTOR pentru strategie academică, dezvoltare instituțională și managementul calității
Email: iuliana.militaru@rau.ro

Telefon: +4 0372-120 101

Mihaela PRUNĂ, Conf.univ.dr.
PRORECTOR pentru relația cu studenții și absolvenții, admitere și marketing educațional
Email: mihaela.pruna@rau.ro

Telefon: +4 0372-120 101

Lucian BOTEA, Lect.univ.dr.
PRORECTOR pentru parteneriate cu mediul socio-economic și digitalizare
Email: lucian.botea@rau.ro

Telefon: +4 0372-120 101

Elena RĂDULESCU
DIRECTOR DEPARTAMENT ECONOMIC ȘI RESURSE UMANE
Email: departamentfinanciar@rau.ro

Telefon: +4 0372-120 113

Alina CHIRIAC
SECRETAR ȘEF
Email: secretarsef@rau.ro

Telefon: +4 0372-120 110