Conducere Operativă

Costel NEGRICEA, Prof.univ.dr.habil.
RECTOR
Email: [email protected]

Telefon: +4 0372-120 101

Tudor EDU, Prof.univ.dr.habil.
PRORECTOR pentru cercetare științifică, inovare și internaționalizare
Email: [email protected]

Telefon: +4 0372-120 107

Iuliana MILITARU, Conf.univ.dr.
PRORECTOR pentru strategie academică, dezvoltare instituțională și managementul calității
Email: [email protected]

Telefon: +4 0372-120 119

Lucian BOTEA, Lect.univ.dr.
PRORECTOR pentru parteneriate cu mediul socio-economic și digitalizare
Email: [email protected]

Telefon: +4 0372-120 104

Elena RĂDULESCU
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Email: [email protected]

Telefon: +4 0372-120 105

Alina CHIRIAC
SECRETAR ȘEF
Email: [email protected]

Telefon: +4 0372-120 110