Orar

ORAR – ZI, semestrul 1, anul universitar 2020-2021

ORAR – FR, semestrul 2, anul universitar 2021-2022

ORAR – FR, semestrul 1, anul universitar 2020-2021

ORAR – DPPD, semestrul 2, anul universitar 2021-2022

Atenție: Exactitatea și formatul datelor sunt responsabilitatea exclusivă a secretariatelor facultăților.

DR – Facultatea de Drept

EFSK-EFS – Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Specializarea Educație Fizică și Sportivă

EFSK-KMS – Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială

ETII – Facultatea de Economia Turismului, Comerțului și Serviciilor

IM – Facultatea de Informatică Economică

MM-MG – Facultatea de Management-Marketing, Specializarea Management

MM-MK – Facultatea de Management-Marketing – Marketing

RCFBII-AI – Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, Specializarea Afaceri Internaționale

RCFBII-CIG – Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune

RCFBII-FB – Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, Specializarea Finanțe și Bănci

SEE – Facultatea de Studii Economice Europene

DPPD – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic