Regulament studenți

Extras:

Art.1. (1) Universitatea Româno-Americană, instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin lege, organizează studii universitare de licența în domeniile: Management, Marketing, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Administrarea afacerilor, Cibernetică, statistică și informatică economică, Drept, Kinetoterapie, Educație fizică și sport.

Documentul „Regulament privind activitatea profesională a studenților” este disponibil atât în format electronic, cât și în format tipărit, la Biblioteca universității.