Facultăți

Facultatea de
DreptFacultatea de Drept a fost înființată ca parte componentă a Universității Româno-Americane în anul 1991, fiind acreditată prin Legea nr. 274/15 mai 2002.
Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional


Oferta educațională a Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional cuprinde în prezent trei programe de studii în limba română și un program de masterat cu predare în limba engleză.


Facultatea de
Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie


Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie a debutat în cadrul Universității Româno–Americane începând cu anul universitar 2017 – 2018, având în structura sa două domenii de licență.Facultatea de
Informatică Managerială


Facultatea de Informatică Managerială asigură pentru absolvenţii săi, cunoştinţe de specialitate, teoretice şi practice, în conformitate cu cerinţele actuale ale domeniului „Informatică Economică”, facilitând angajarea lor în cadrul firmelor de software.


Facultatea de Management-Marketing


Facultatea de Management-Marketing a luat ființă în cadrul Universității Româno-Americane în anul 1991. Ideea creării unei facultăți cu un astfel de profil aparține profesorului universitar doctor Ion Smedescu, fondatorul Universităţii
Româno-Americane.


Facultatea de
Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale


Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale este, prin numărul programelor de studii, cea mai complexă facultate din cadrul Universității Româno-Americane.

Facultatea de
Studii Economice Europene


Facultatea de Studii Economice Europene a fost înfiinţată în anul 2000 sub denumirea de Studii ale Integrării Economice Europene, fiind cea mai tânără facultate din cadrul Universităţii Româno-Americane. Redenumirea facultăţii a avut loc în 2008.