Centre de Cercetare

Director General: Prof. univ. dr. habil. Alexandru Pîrjan

Director Științific: Prof. univ. dr. habil. George Căruțașu

Domeniul de activitate: Științe sociale – Informatică economică și Tehnologia informației

 

Misiune și direcții de acțiune

Misiunea centrului de cercetare URA-INFORTIS constă în: 

 • Dezvoltarea de activități de cercetare științifică teoretică și aplicativă;
 • Oferirea de consultanță în domeniul proceselor economice;
 • Informarea comunității științifice asupra rezultatelor cercetării, în condițiile impuse de contract, prin organizarea și participarea la manifestări științifice naționale și cu participare internațională;
 • Realizarea unei cooperări cât mai strânse cu comunitatea națională și internațională a cercetării științifice de excelență.

Direcțiile principale de acțiune ale centrului sunt:

 • Formarea de colective de cercetare specializate, care să interacționeze în vederea realizării obiectivelor unor contracte;
 • Orientarea cercetării spre acoperirea unor domenii prioritare în conformitate cu documentele elaborate de instituțiile abilitate (CNCSIS, Comisia Europeană, etc.);
 • Crearea și dezvoltarea unei baze de date necesară în acordarea de consultanță în diferite procese economice;
 • Eficientizarea activității de cercetare în vederea creării unui bun renume în cazul entităților similare existente la nivel național/internațional;
 • Creșterea relevanței activității științifice, a vizibilității actului de cercetare pe plan internațional, iar ca o prima etapă a acestui proces, Centrul își propune amplificarea/accentuarea transferului de know-how managerial din S.U.A. și din țările dezvoltate ale Uniunii Europene în România.

 

Persoane de contact:

Director General: Prof. univ. dr. habil. Alexandru Pîrjan

pirjan.alexandru@profesor.rau.ro

 

Director Științific: Prof. univ. dr. habil. George Căruțașu

carutasu.george@profesor.rau.ro

Director centru: Prof.univ.dr. Tudor Edu

Director onorific: Prof.univ.dr. Moise Altar

Domeniul de activitate: Stiinte sociale – Stiinte economice, Management-Marketing

 

Misiune si directii de actiune

Centrul de Cercetari Economice al Universitatii Romano-Americane are ca obiectiv central sustinerea excelentei in cercetare. Centrul are doua directii principale de actiune: producerea de articole stiintifice de inalt nivel si organizarea de conferinte si evenimente stiintifice si cu mediul de afaceri.

Activitatile de cercetare din cadrul centrului se desfasoara in urmatoarele domenii: Politica monetara si fiscala; Crestere si dezvoltare economica; Digital marketing; Responsabilitate sociala; Comportamentul consumatorului.

 

Persoana de contact:

Prof.univ.dr. Tudor Edu

tudor.edu@profesor.rau.ro

Director centru: Prof.univ.dr. Bogdan Glavan

Domeniu de activitate: Stiinte sociale – Economie politica

 

Misiune si directii de actiune

Centrul de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard” isi propune sa furnizeze servicii educationale si de cercetare in domeniile economiei și politicilor publice din perspectiva Scolii Austriece de Economie. Scopul Centrului este cultivarea unui climat intelectual propice liberei initiative si cresterii bunastarii generale. În acest sens Centrul incurajează dezvoltarea cercetarii economice in scopul apararii economiei de piata, proprietatii private si monedei sanatoase.

Centrul îşi dezvoltă activitatea pe baza următoarelor obiective:

 • Asigurarea unei baze materiale de specialitate pentru derularea procesului didactic şi de cercetare;
 • Asigurarea cadrului necesar pentru diseminarea informaţiilor de actualitate legate de evoluţiile economice şi politice pe plan mondial;
 • Perfectionarea continuă a cercetătorilor cu experientă;
 • Sprijinirea institutionala a formarii elitei performante din rândul tinerei generatii de studenti, masteranzi si doctoranzi, precum si formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;
 • Diseminarea rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică derulate pe plan naţional şi internaţional prin participarea la conferinţe şi prin publicaţii în reviste naţionale recunoscute şi internaţionale de prestigiu.

Principalele directii de actiune ale centrului sunt:

 • Organizarea de conferinte, dezbateri, seminarii si cursuri de scurta durata;
 • Realizarea de studii, cercetari, analize si rapoarte necesare mediului de afaceri si institutiilor publice, pe probleme de interes major;
 • Oferirea de consultanta sectorului public si privat;
 • Editarea unei reviste științifice in limba engleza pentru diseminarea rezultatelor muncii cercetătorilor români și străini care se inspiră din tradiția Școlii Austriece;
 • Editarea unui buletin de analiza economica care să discute evoluția economică a României și să analizeze probleme economice de interes național;
 • Realizarea unui site care sa ofere bibliografie, documentatie (audio si video), instrumente de cercetare, editoriale si o platforma educationala online;
 • Constituirea unei biblioteci pentru a facilita studenților și cercetătorilor accesul la operele fundamentale ale Școlii Austriece de economie;
 • Dezvoltarea colaborarii intre economistii si cercetatorii români in traditia Școlii Austriece, prin intalniri in cadrul unei asociatii nationale permanente;
 • Incurajarea cercetarii studentesti prin organizarea de concursuri, scoli de vara, cercuri si workshop-uri.
 • Seminarii pentru promovarea gandirii economice in licee;
 • Acordarea de burse si premii elevilor si studentilor cu merite deosebite în cercetarea economice;
 • Acordarea premiului Henry Hazlitt jurnalistului care promovează cauza libertății economice;
 • Acordarea premiului Carl Menger autorului celui mai bun articol științific care dezvoltă teoria economică din perspectiva Școlii Austriece.

La activităţile organizate de Centru participă şi alte cadre didactice şi cercetători de la celelalte facultăţi din cadrul Universitatii Romano-Americane, precum şi de la alte centre universitare şi institute din România şi din străinatate.

 

Persoane de contact

Prof.univ.dr. Bogdan Glavan

glavan.bogdan.nicolae@profesor.rau.ro

Dr. Alexandru Butiseaca

butiseaca.alexandru@profesor.rau.ro

Director centru: Dr. Silvia Tabusca

Domeniu de activitate: Științe sociale – Științe juridice

 

Misiune și Direcții de acțiune

Centrul pentru Drepturile Omului și Migrație (CDOM) activează ca un centru educațional practic și de cercetare, lucrând cu studenții Facultății de Drept implicați în 4 clinici juridice, și activând în proiecte internaționale de cercetare științifică. CDOM este membru în cadrul prestigioasei rețele ”OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions”.

Ariile de interes acoperite de Centru sunt:

 • drepturile omului (drepturile copiilor, femeilor, minorităților etnice, persoanelor cu dizabilități) și migrația;
 • criminalitatea organizată (traficul de persoane, traficul de migranți, criminalitatea forestieră, criminalitatea de mediu);
 • corupția (principiul statului de drept, impunitatea, confiscarea și reutilizarea socială a bunurilor);
 • criminalitatea informatică;
 • dezinformarea în mediul online.

 

 

Persoana de contact

Lect.univ.dr. Silvia Tabusca

tabusca.silvia@profesor.rau.ro