Centre de Cercetare

Director General: Prof. univ. dr. habil. Alexandru Pîrjan

Director Științific: Prof. univ. dr. habil. George Căruțașu

Domeniul de activitate: Științe sociale – Informatică economică și Tehnologia informației

 

Misiune și direcții de acțiune

Misiunea centrului de cercetare URA-INFORTIS constă în: 

 • Dezvoltarea de activități de cercetare științifică teoretică și aplicativă;
 • Oferirea de consultanță în domeniul proceselor economice;
 • Informarea comunității științifice asupra rezultatelor cercetării, în condițiile impuse de contract, prin organizarea și participarea la manifestări științifice naționale și cu participare internațională;
 • Realizarea unei cooperări cât mai strânse cu comunitatea națională și internațională a cercetării științifice de excelență.

Direcțiile principale de acțiune ale centrului sunt:

 • Formarea de colective de cercetare specializate, care să interacționeze în vederea realizării obiectivelor unor contracte;
 • Orientarea cercetării spre acoperirea unor domenii prioritare în conformitate cu documentele elaborate de instituțiile abilitate (CNCSIS, Comisia Europeană, etc.);
 • Crearea și dezvoltarea unei baze de date necesară în acordarea de consultanță în diferite procese economice;
 • Eficientizarea activității de cercetare în vederea creării unui bun renume în cazul entităților similare existente la nivel național/internațional;
 • Creșterea relevanței activității științifice, a vizibilității actului de cercetare pe plan internațional, iar ca o prima etapă a acestui proces, Centrul își propune amplificarea/accentuarea transferului de know-how managerial din S.U.A. și din țările dezvoltate ale Uniunii Europene în România.

 

Persoane de contact:

Director General: Prof. univ. dr. habil. Alexandru Pîrjan

[email protected]

 

Director Științific: Prof. univ. dr. habil. George Căruțașu

[email protected]

Director centru: Prof.univ.dr. Tudor Edu

Director onorific: Prof.univ.dr. Moise Altar

Domeniul de activitate: Științe sociale – Științe economice, Management-Marketing

Misiune și direcții de acțiune

Centrul de Cercetări Economice al Universității Româno-Americane are ca obiectiv central susținerea excelenței în cercetare. Centrul are două direcții principale de acțiune: producerea de articole științifice de înalt nivel și organizarea de conferințe și evenimente științifice și cu mediul de afaceri.

Activitățile de cercetare din cadrul centrului se desfășoară în următoarele domenii: Politică monetară și fiscală; Creștere și dezvoltare economică; Digital marketing; Responsabilitate socială; Comportamentul consumatorului.

Persoana de contact:
Prof.univ.dr.habil. Tudor Edu
[email protected]

Director centru: Prof.univ.dr. Bogdan Glăvan
Domeniu de activitate: Științe sociale – Economie politică

Misiune și direcții de acțiune

Centrul de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard” își propune să furnizeze servicii educaționale și de cercetare în domeniile economiei și politicilor publice din perspectiva Școlii Austriece de Economie. Scopul Centrului este cultivarea unui climat intelectual propice liberei inițiative și creșterii bunăstării generale. În acest sens, Centrul încurajează dezvoltarea cercetării economice în scopul apărării economiei de piață, proprietății private și monedei sănătoase.

Centrul îşi dezvoltă activitatea pe baza următoarelor obiective:

 • Asigurarea unei baze materiale de specialitate pentru derularea procesului didactic şi de cercetare;
 • Asigurarea cadrului necesar pentru diseminarea informaţiilor de actualitate legate de evoluţiile economice şi politice pe plan mondial;
 • Perfecționarea continuă a cercetătorilor cu experiență;
 • Sprijinirea instituțională a formării elitei performante din rândul tinerei generații de studenți, masteranzi și doctoranzi, precum și formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;
 • Diseminarea rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică derulate pe plan naţional şi internaţional prin participarea la conferinţe şi prin publicaţii în reviste naţionale recunoscute şi internaţionale de prestigiu.

Principalele direcții de acțiune ale centrului sunt:

 • Organizarea de conferințe, dezbateri, seminarii și cursuri de scurtă durată;
 • Realizarea de studii, cercetări, analize și rapoarte necesare mediului de afaceri și instituțiilor publice, pe probleme de interes major;
 • Oferirea de consultanță sectorului public și privat;
 • Editarea unei reviste științifice în limba engleză pentru diseminarea rezultatelor muncii cercetătorilor români și străini care se inspiră din tradiția Școlii Austriece;
 • Editarea unui buletin de analiză economică care să discute evoluția economică a României și să analizeze probleme economice de interes național;
 • Realizarea unui site care să ofere bibliografie, documentație (audio și video), instrumente de cercetare, editoriale și o platformă educațională online;
 • Constituirea unei biblioteci pentru a facilita studenților și cercetătorilor accesul la operele fundamentale ale Școlii Austriece de economie;
 • Dezvoltarea colaborării între economiștii și cercetătorii români în tradiția Școlii Austriece, prin întâlniri în cadrul unei asociații naționale permanente;
 • Încurajarea cercetării studențești prin organizarea de concursuri, școli de vară, cercuri și workshop-uri.
 • Seminarii pentru promovarea gândirii economice în licee;
 • Acordarea de burse și premii elevilor și studenților cu merite deosebite în cercetarea economică;
 • Acordarea premiului ”Henry Hazlitt” jurnalistului care promovează cauza libertății economice;
 • Acordarea premiului ”Carl Menger” autorului celui mai bun articol științific care dezvoltă teoria economică din perspectiva Școlii Austriece.

La activităţile organizate de Centru participă şi alte cadre didactice şi cercetători de la celelalte facultăţi din cadrul Universității Româno-Americane, precum şi de la alte centre universitare şi institute din România şi din străinătate.

Persoane de contact

Prof.univ.dr. Bogdan Glavan

[email protected]

Dr. Alexandru Butiseacă

[email protected]

Director centru: Dr. Silvia Tăbușcă

Domeniu de activitate: Științe sociale – Științe juridice

Misiune și Direcții de acțiune

Centrul pentru Drepturile Omului și Migrație (CDOM) activează ca un centru educațional practic și de cercetare, lucrând cu studenții Facultății de Drept implicați în 4 clinici juridice, și activând în proiecte internaționale de cercetare științifică. CDOM este membru în cadrul prestigioasei rețele ”OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions”.

Ariile de interes acoperite de Centru sunt:

 • drepturile omului (drepturile copiilor, femeilor, minorităților etnice, persoanelor cu dizabilități) și migrația;
 • criminalitatea organizată (traficul de persoane, traficul de migranți, criminalitatea forestieră, criminalitatea de mediu);
 • corupția (principiul statului de drept, impunitatea, confiscarea și reutilizarea socială a bunurilor);
 • criminalitatea informatică;
 • dezinformarea în mediul online.

Persoană de contact
Lect.univ.dr. Silvia Tăbușcă
[email protected]

Director executiv: Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr.
Director științific: Andrei Luchici, lect.univ.dr.
Misiune și direcții:
CSMI are ca obiect de activitate desfășurarea de activități în concordanță cu liniile directoare următoare:
•    Asigurarea unui cadru suplimentar de colaborare științifică între cercetătorii din domeniile de interes ale centrului.
•    Dezvoltarea și întreținerea unor colective de cercetare interdisciplinară, în colaborare cu alte centre din cadrul universității, precum și din alte instituții naționale sau internaționale.
•    Identificarea și implementarea de colaborări cu firme comerciale în vederea valorificării potențialului de cercetare-dezvoltare.
•    Modernizarea activităților și infrastructurii laboratoarelor de cercetare-dezvoltare din cadrul universității.
•    Scriere, depunerea și implementarea de programe de cercetare (granturi), în cadrul competițiilor de profil la nivel național și internaționale.
•    Sprijinirea dezvoltării școlii doctorale a universității, prin sprijinirea temelor ce vor fi derulate la acest nivel și prin atragerea de doctoranzi/cercetători pe teme de interes pentru CSMI.
•    Organizarea de seminare/evenimente științifice pentru pregătirea studenților și personalului universității.
•    Diseminarea la nivel național și internațional a rezultatelor cercetărilor științifice.
•    Organizarea de cercuri științifice studențești.
•    Activități de editare de cărți/materiale de profil, reviste sau buletine de informare.

Persoane de contact:
Director executiv – Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr. / [email protected]

Director executiv: Andrei Luchici, lect.univ.dr.
Director științific: Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr.
Misiune și direcții:
CRAI are ca obiect de activitate desfășurarea de activități în concordanță cu liniile directoare următoare:
•    Asigurarea unui cadru suplimentar de colaborare științifică între cercetătorii din domeniile de interes ale centrului.
•    Dezvoltarea și întreținerea unor colective de cercetare interdisciplinară, în colaborare cu alte centre din cadrul universității, precum și din alte instituții naționale sau internaționale.
•    Identificarea și implementarea de colaborări cu firme comerciale în vederea valorificării potențialului de cercetare-dezvoltare.
•    Modernizarea activităților și infrastructurii laboratoarelor de cercetare-dezvoltare din cadrul universității.
•    Scriere, depunerea și implementarea de programe de cercetare (granturi), în cadrul competițiilor de profil la nivel național și internaționale.
•    Sprijinirea dezvoltării școlii doctorale a universității, prin sprijinirea temelor ce vor fi derulate la acest nivel și prin atragerea de doctoranzi/cercetători pe teme de interes pentru CRAI.
•    Organizarea de seminare/evenimente științifice pentru pregătirea studenților și personalului universității.
•    Diseminarea la nivel național și internațional a rezultatelor cercetărilor științifice.
•    Organizarea de cercuri științifice studențești.
•    Activități de editare de cărți/materiale de profil, reviste sau buletine de informare.
Persoane de contact:
Director științific – Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr. / [email protected]

Director executiv: Pop Dragoș, lect.univ.dr.asoc.
Director științific: Adam Altăr, conf.univ.dr.
Misiune și direcții:
iRIOT are ca obiect de activitate desfășurarea de activități în concordanță cu liniile directoare următoare:
• Asigurarea unui cadru suplimentar de colaborare științifică între cercetătorii din domeniile de interes ale centrului.
• Dezvoltarea și întreținerea unor colective de cercetare interdisciplinară, în colaborare cu alte centre din cadrul universității, precum și din alte instituții naționale sau internaționale.
• Identificarea și implementarea de colaborări cu firme comerciale în vederea valorificării potențialului de cercetare-dezvoltare.
• Modernizarea activităților și infrastructurii laboratoarelor de cercetare-dezvoltare din cadrul universității.
• Scriere, depunerea și implementarea de programe de cercetare (granturi), în cadrul competițiilor de profil la nivel național și internaționale.
• Sprijinirea dezvoltării școlii doctorale a universității, prin sprijinirea temelor ce vor fi derulate la acest nivel și prin atragerea de doctoranzi/cercetători pe teme de interes pentru CRAI.
• Organizarea de seminare/evenimente științifice pentru pregătirea studenților și personalului universității.
• Diseminarea la nivel național și internațional a rezultatelor cercetărilor științifice.
• Organizarea de cercuri științifice studențești.
• Activități de editare de cărți/materiale de profil, reviste sau buletine de informare.
Persoane de contact:
Director științific – Adam Altăr, conf.univ.dr.

Director executiv: Iuliu Marin Ivănescu, lect.univ.dr.
Director științific: Otilia Manta, prof.univ.dr.
Misiune și direcții:
IntelBDA are ca obiect de activitate desfășurarea de activități în concordanță cu liniile directoare următoare:
• Asigurarea unui cadru suplimentar de colaborare științifică între cercetătorii din domeniile de interes ale centrului.
• Dezvoltarea și întreținerea unor colective de cercetare interdisciplinară, în colaborare cu alte centre din cadrul universității, precum și din alte instituții naționale sau internaționale.
• Identificarea și implementarea de colaborări cu firme comerciale în vederea valorificării potențialului de cercetare-dezvoltare.
• Modernizarea activităților și infrastructurii laboratoarelor de cercetare-dezvoltare din cadrul universității.
• Scriere, depunerea și implementarea de programe de cercetare (granturi), în cadrul competițiilor de profil la nivel național și internaționale.
• Sprijinirea dezvoltării școlii doctorale a universității, prin sprijinirea temelor ce vor fi derulate la acest nivel și prin atragerea de doctoranzi/cercetători pe teme de interes pentru CRAI.
• Organizarea de seminare/evenimente științifice pentru pregătirea studenților și personalului universității.
• Diseminarea la nivel național și internațional a rezultatelor cercetărilor științifice.
• Organizarea de cercuri științifice studențești.
• Activități de editare de cărți/materiale de profil, reviste sau buletine de informare.
Persoane de contact:
Director executiv – Iuliu Marin Ivănescu, lect.univ.dr.