Mesajul Președintelui Senatului

„Într-o societate din ce în ce mai dinamică, în care provocările sunt tot mai numeroase și mai diverse, menirea noastră, atât ca universitate, cât și ca oameni – în mod special, pentru noi, cei care am considerat educația ca fiind, deopotrivă, vocația și profesia noastră – este să transformăm aceste provocări în oportunități.

Considerăm că rolul și rostul primordial al unei entități academice rămâne acela de a educa, în sensul larg al acestui termen, nu doar de a oferi șansa unei proces adecvat de instruire într-un domeniu sau altul. Scopul nostru de prim rang este acela de a oferi societății absolvenți pe deplin conștienți de responsabilitățile lor, atât în profesiile pe care și le-au ales, cât și în societate, unde există o nevoie crescândă de implicare, pe mai multe paliere.

Reprezentăm o școală întemeiată pe valori fundamentale de a căror perenitate nu se poate îndoi cineva vreodată și stă în puterea noastră de a transfera mai departe, către noile generații, o astfel de abordare, convinși fiind că inteligența, energia și creativitatea acestor tineri de astăzi, vor da roade peste timp, îmbogățind aceste valori, adaptându-le vremurilor care vor veni și transferându-le, la rândul lor, generațiilor care le vor urma.

Deschiderea Universității Româno-Americane atât către mediul internațional, cât și către angajatori sau societate, considerăm că reprezintă, în această etapă, elementul care ne definește cel mai bine și îi invităm, pe toți cei care se regăsesc într-un astfel de model educațional, să ne devină parteneri, într-o formă sau alta, construind astfel împreună, dar și dăruind din experiența sau reușitele noastre.”

Prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ
Președintele Senatului Universitar (2020 – prezent)
Rector al Universităţii Româno-Americane (2008 – 2020)

 

 

Componența Senatului Universitar

Componența Senatului Universitar