Mesajul Președintelui Senatului

„Într-o societate din ce în ce mai dinamică, în care provocările sunt tot mai numeroase și mai diverse, menirea noastră, atât ca universitate, cât și ca oameni – în mod special, pentru noi, cei care am considerat educația ca fiind, deopotrivă, vocația și profesia noastră – este să transformăm aceste provocări în oportunități.

Considerăm că rolul și rostul primordial al unei entități academice rămâne acela de a educa, în sensul larg al acestui termen, nu doar de a oferi șansa unei proces adecvat de instruire într-un domeniu sau altul. Scopul nostru de prim rang este acela de a oferi societății absolvenți pe deplin conștienți de responsabilitățile lor, atât în profesiile pe care și le-au ales, cât și în societate, unde există o nevoie crescândă de implicare, pe mai multe paliere.

Reprezentăm o școală întemeiată pe valori fundamentale de a căror perenitate nu se poate îndoi cineva vreodată și stă în puterea noastră de a transfera mai departe, către noile generații, o astfel de abordare, convinși fiind că inteligența, energia și creativitatea acestor tineri de astăzi, vor da roade peste timp, îmbogățind aceste valori, adaptându-le vremurilor care vor veni și transferându-le, la rândul lor, generațiilor care le vor urma.

Deschiderea Universității Româno-Americane atât către mediul internațional, cât și către angajatori sau societate, considerăm că reprezintă, în această etapă, elementul care ne definește cel mai bine și îi invităm, pe toți cei care se regăsesc într-un astfel de model educațional, să ne devină parteneri, într-o formă sau alta, construind astfel împreună, dar și dăruind din experiența sau reușitele noastre.”

Prof.univ.dr. Ovidiu FOLCUȚ
Președintele Senatului Universitar (2020 – prezent)
Rector al Universităţii Româno-Americane (2008 – 2020)

 

 

Componența Senatului Universitar

Nume și prenume
Prof.univ.dr. Ovidiu Folcuț, Președinte Senat;
Prof.univ.dr. Iliuță-Costel Negricea, Rector;
Prof.univ.dr. Tudor-Mihai Edu, Prorector;
Conf.univ.dr. Iuliana Militaru, Prorector;
Conf.univ.dr. Mihaela Florentina Prună, Prorector;
Lect.univ.dr. Lucian Botea, Prorector;
Prof.univ.dr. Constantin Duvac, Decan al Facultății de Drept;
Conf.univ.dr. Marius-Dumitru Dima, Decan al Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie;
Conf.univ.dr. Alexandru Ionescu, Decan al Facultății de Management-Marketing;
Conf.univ.dr. Iuliu-Marin Ivănescu, Decan al Facultății de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale;
Conf.univ.dr. Alexandru Tăbușcă, Decan al Facultății de Informatică Managerială;
Prof.univ.dr. Cezar Mihălcescu, Prodecan al Facultății de Economia Turismului Intern și Internaționale;
Conf.univ.dr. Mihai Olariu, Prodecan al Facultății de Drept;
Conf.univ.dr. Oana Preda, Prodecan al Facultății de Management-Marketing;
Conf.univ.dr. Cristina Coculescu, Director Departament Informatică, Statistică, Matematică;
Conf.univ.dr. Elena Mușeanu, Director Departament Limbi străine;
Conf.univ.dr. Mariana Sorlescu, Director Departament Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor;
Prof.univ.dr. George Căruțașu, Facultatea de Informatică Managerială;
Conf.univ.dr. Marian Florin Busuioc, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional;
Conf.univ.dr. Nicoleta-Rossela Dumitru, Facultatea de Management-Marketing
Conf.univ.dr. Emilia Gabroveanu, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional;
Conf.univ.dr. Norel-Laurențiu Neagu, Facultatea de Drept;
Conf.univ.dr. Mihai Sebea, Facultatea de Facultatea de Studii Economice Europene;
Studentă Cristiana-Mihaela Burcea, Facultatea de Studii Economice Europene, an I, Licență;
Studentă Maria-Alexandra Iacob, Facultatea de Drept, an III, Licență;
Studentă Mădălin-Constantin Ianuș, Facultatea de Management – Marketing, an III, Licență;
Student Silviu-Didi Vass-Iliescu, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional, an II, Masterat;
Studentă Carmen-Cristina Ivan, Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, an I, Licență;
Student Narcis-Laurențiu Mănăilă, Facultatea de Informatică Managerială, an II, Masterat;
Student Ruxandra-Adriana Mustăciosu, Facultatea de Informatică Managerială, an I, Masterat;
Studentă Andra-Beatrice Rădulescu, Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, an II, Licență.