CONSULTAȚII și TUTORAT – Semestrul 2, 2019-2020

Facultate organizatoare: DR

SP – Consultații  |  Tutori

Facultate organizatoare: ETII

AAT – Consultații  |  Tutori

Facultate organizatoare: IM

IE – Consultații  |  Tutori

SIM – Consultații  |  Tutori

Facultate organizatoare: MM

MA – Consultații  |  Tutori

MI – Consultații  |  Tutori

MMO – Consultații  |  Tutori

MSF – Consultații  |  Tutori

Facultate organizatoare: RCFBII

AI – Consultații  |  Tutori

GAA – Consultații  |  Tutori

Facultate organizatoare: SEE

REE – Consultații  |  Tutori

Notă: Corectitudinea și formatul datelor sunt răspunderea exclusivă a secretariatelor facultăților. Pentru eventuale modificări de ultimă oră, vă rugăm să verificați avizierele facultăților.