CONCURS ADMITERE
la studii universitare de licență
IULIE 2020

Programe de studii cu predare în limba ROMÂNĂ

Candidații declarați ADMIȘI care nu se înmatriculează în termen de 5 zile calendaristice de la afișarea rezultatelor, pierd locul obținut prin concurs. În aceste condiții, pe locurile rămase neocupate vor fi înscriși candidații declarați inițial RESPINȘI care au obținut la concursul de admitere minim media 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediei generale și în limita cifrei de școlarizare anunțată.

IMPORTANT – Candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în campus pentru înscrierea pe locul obținut în cel mult 5 zile calendaristice după afișarea rezultatelor!

Programe de studii cu predare în limba ENGLEZĂ

Mult succes tuturor candidaților la concursul din SESIUNEA IULIE 2020.

Eventualele contestații se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului), la Rectoratul Universității Româno-Americane (Corp C, etaj 1).