Centre

Centrul de economie politică și afaceri „Murray Rothbard”

Nu este o crimă să fii ignorant în economie, o disciplină specializată și care este, la urma-urmei, considerată de mulți „știința sumbră”. Dar este un semn de totală iresponsabilitate să îți exprimi opinia vociferând pe teme economice câtă vreme ai rămas în această stare de ignoranță.

Scop

Centrul de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard” își propune să furnizeze servicii educaționale și de cercetare în domeniile economiei și politicilor publice din perspectiva Școlii Austriece de Economie.
Scopul Centrului este cultivarea unui climat intelectual propice liberei inițiative și creșterii bunăstării generale. În acest sens Centrul încurajează dezvoltarea cercetării economice în scopul apărării economiei de piață, proprietății private și monedei sănătoase.

Obiective

Centrul își dezvoltă activitatea pe baza următoarelor obiective:

 • Asigurarea unei baze materiale de specialitate pentru derularea procesului didactic și de cercetare;
 • Asigurarea cadrului necesar pentru diseminarea informațiilor de actualitate legate de evoluțiile economice și politice pe plan mondial;
 • Perfecționarea continuă a cercetătorilor cu experiență;
 • Sprijinirea instituțională a formării elitei performante din rândul tinerei generații de studenți, masteranzi și doctoranzi, precum și formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;
 • Diseminarea rezultatelor programelor de cercetare științifică derulate pe plan național și internațional prin participarea la conferințe și prin publicații în reviste naționale recunoscute și internaționale de prestigiu.

Activități principale ale centrului

Activitățile Centrului vor cuprinde:

 • Organizarea de conferințe, dezbateri, seminarii și cursuri de scurtă durată;
 • Realizarea de studii, cercetări, analize și rapoarte necesare mediului de afaceri și instituțiilor publice, pe probleme de interes major;
 • Oferirea de consultanță sectorului public și privat;
 • Editarea unei reviste științifice în limba engleză pentru diseminarea rezultatelor muncii cercetătorilor români și străini care se inspiră din tradiția Școlii Austriece;
 • Editarea unui buletin de analiză economică care să discute evoluția economică a României și să analizeze probleme economice de interes național;
 • Realizarea unui site care să ofere bibliografie, documentație (audio și video), instrumente de cercetare, editoriale și o platformă educațională online;
 • Constituirea unei biblioteci pentru a facilita studenților și cercetătorilor accesul la operele fundamentale ale Școlii Austriece de economie;
 • Dezvoltarea colaborării între economiștii și cercetătorii români în tradiția Școlii Austriece, prin întâlniri în cadrul unei asociații naționale permanente;
 • Încurajarea cercetării studențești prin organizarea de concursuri, școli de vară, cercuri și workshop-uri;
 • Seminarii pentru promovarea gândirii economice în licee;
 • Acordarea de burse și premii elevilor și studenților cu merite deosebite în cercetarea economică;
 • Acordarea premiului Henry Hazlitt jurnalistului care promovează cauza libertății economice;
 • Acordarea premiului Carl Menger autorului celui mai bun articol științific care dezvoltă teoria economică din perspectiva Școlii Austriece;

Consiliul Consultativ al Centrului de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard” este format din:

 • Ken Schoolland, Hawaii Pacific University
 • Jesus Huerta de Soto, Rey Juan Carlos University
 • Christopher Lingle, Universidad Francisco Marroquin
 • Anthony Evans, ESCP Europe
 • Josef Sima, CEVRO Institut
 • Gregory Rehmke, Economic Thinking
 • Jorg Guido Hulsmann, University of Angers
 • Silviu Cerna, University of Timisoara
 • Amalia Fugaru, National Bank of Romania
 • Radu Nechita, Babes-Bolyai University
 • Cosmin Marinescu, Academy of Economic Studies
 • Costea Munteanu, Academy of Economic Studies
 • Radu Musetescu, Academy of Economic Studies
 • Gabriel Staicu, Academy of Economic Studies
 • Octavian – Dragomir Jora, Academy of Economic Studies
 • Cristian Păun, Academy of Economic Studies
 • Vlad Topan, Academy of Economic Studies

La activităţile organizate de Centru participă și alte cadre didactice și cercetători de la celelalte facultăţi din cadrul Universității Româno-Americane, precum și de la alte centre universitare și institute din România și din străinătate.

Centrul de studii şi documentare europeană

Înfiinţare şi scop.
Centrul de Studii şi Documentare Europeană, este organizat în cadrul Facultăţii de Studii Economice Europene, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti. 
Activitatea Centrului are în vedere dezvoltarea unor activităţi care să contribuie la o mai bună cunoaştere a fenomenului integrării europene prin asigurarea unei baze materiale de specialitate, realizarea de studii în domeniu, organizarea de manifestări ştiinţifice.


Obiective

Centrul îşi dezvoltă activitatea pe baza următoarelor obiective:

 • Asigurarea unei baze materiale de specialitate pentru derularea procesului didactic şi de cercetare în cadrul Universităţii Româno-Americane;
 • Acordarea de sprijin ştiinţific pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene;
 • Dinamizarea activităţilor ştiinţifice în domeniul integrării europene;
 • Asigurarea cadrului necesar pentru diseminarea informaţiilor de actualitate legate de evoluţiile economice şi politice pe plan european;
 • Acordarea de suport pentru realizarea de contacte cu instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare sau alte tipuri de parteneri din Uniunea Europeană.

Activităţi principale ale centrului

Activitatea Centrului se bazează pe următoarele componente:

 • Urmărirea, evaluarea şi achiziţionarea de materiale de specialitate din România şi din străinătate, necesare pentru derularea activităţii de cercetare sau procesului didactic în cadrul Universităţii Româno-Americane;
 • Realizarea de studii şi analize în domeniul integrării economice europene; (proiecte de cercetare finanţate din programele naţionale şi internaţionale, contracte cu companii, articole de specialitate etc.)
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri;
 • Realizarea de contacte cu potenţiali parteneri din străinătate: Universităţi, Centre de Cercetare, Instituţii Europene, Centre de formare etc.
 • Realizarea de demersuri pentru întărirea legăturilor cu Instituţiii de profil din România în vederea realizării activităţilor de cercetare şi organizare de evenimente dedicate integrării economice europene; (Institutul de Economie Mondială și cu Institutul European din România)
 • Editarea revistei Universităţii în limba engleză (Romanian Economic and Business Review);
 • Organizarea de activităţi ştiinţifice în cadrul proiectelor cu finanţare europeană pentru a facilita buna derulare a acestora dar şi un grad de diseminare a rezultatelor cât mai ridicat.

Baza materială
Activitatea Centrului se desfăşoară la sediul Universităţii Româno-Americane, Bd. Expoziţiei nr. 1B, Sector 1, Bucureşti, la etajul 3, sala 309. Spaţiul în care se desfăşoară activitatea Centrului este pus la dispoziţie de Universitatea Româno-Americană. Centrul dispune de un punct de documentare conţinând lucrări de specialitate şi publicaţii din domeniul integrării europene şi de dotare iniţială cu tehnologie de calcul (computere de birou, laptop), imprimante, videoproiector.
Dotarea tehnică și documentară sunt asigurate atât din fonduri ale Universităţii cât şi pe baza participării la proiecte cu finanţare naţională sau europeană.

Microsoft Innovation Center

Universitatea Româno-Americană, împreună cu partenerul său tradițional MICROSOFT CORPORATION, au înființat Centrul de Inovare Microsoft, situat în incinta campusului nostru. 
Primele demersuri în vederea înființării unui Centru de Inovare la Facultatea de Informatică Managerială din Universitatea Româno-Americană au fost făcute cu ocazia participării la Microsoft Academic Days în perioada 16-18 noiembrie 2007, unde s-a prezentat Programul „Education Alliance”
Datorită sprijinului partenerilor noștri de la Microsoft, am putut asista la deschiderea festivă a Microsoft | Innovation Center pe data de 30 Ianuarie 2008, prima implementare a acestui concept în România
Prin acest demers, Facultatea de Informatică Managerială, care are programele de licență și de masterat în domeniul „Informatică Economică”, atât în limba română cât și în limba engleză, reacreditate de ARACIS în ceea ce privește standardele de calitate, își propune: 

 • să creeze legături între învățarea academică și abilitățile profesionale din lumea reală pentru a ajuta studenții să aibă abilitățile informatice necesare pentru a avea succes pe piața locurilor de muncă actuală; 
 • să ofere o programă tehnologică la nivel mondial, pentru a ajuta studenții să dobândească abilități de lucru cu tehnologiile de vârf relevante și să furnizeze resurse ample de învățare on-line pe platforma Microsoft;
 • organizarea de cursuri, workshopuri, laboratoare și seminarii conform standardelor internaționale ale învățământului academic;
 • implicarea directă a angajatorilor în activitatea de practică a studenților.

Microsoft Innovation Center de la Universitatea Româno-Americană constituie un mediu performant de întâlnire a studenților cu domeniul Business Application din țara noastră și oferă mari oportunități pentru creșterea calității procesului de învățământ din domeniul IT. 

La inaugurarea Centrului de Inovare Microsoft din cadrul Universității Româno-Americane, primul de acest fel din România, au participat: Zoltan Szomogy – Secretar de Stat de la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Silviu Hotaran – Director General al Microsoft România, prof.univ.dr. Ion Smedescu – Rectorul Universității Româno-Americane, cadre didactice, studenți și reprezentanți ai unor firme de prestigiu din domeniul IT

Pe plan mondial, la momentul ianuarie 2008, existau 110 astfel de centre, care își desfășoară activitatea în 60 de țări, România alăturându-se și ea acestei rețele de elită prin intermediul Universității Româno-Americane. Cu această ocazie a fost semnat și Contractul de Colaborare oficial dintre Universitatea Româno-Americană și Microsoft privind crearea acestui prim Centru de Inovare Microsoft din România, centru care își propune să producă o creștere a competențelor studenților în domeniul aplicațiilor de business și o colaborare mai strânsă cu mediul de afaceri conex domeniului IT.