Taxe de studii

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării procesului de învățământ și a altor oportunități de care beneficiază în timpul studiilor, studenții și cursanții la studiile de masterat plătesc taxe de studii. 
Cuantumul taxelor se stabilește de către Senatul Universității, structurat pe tipuri de servicii, forme de învățământ și facultăți.

Cuantumurile taxelor de studii în vigoare sunt: 

 • An pregătitor pentru cetățeni străini – 2.900 EUR/an
 • Studii universitare de licență cu predare în ROMÂNĂ – 1.200 EUR/an;
 • Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 2.200 EUR/an – pentru cetățeni UE/SEE/Elveția;
 • Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 2.900 EUR/an – pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția.
 • Studii universitare de masterat cu predare în ROMÂNĂ – 4 semestre – 650 EUR/semestru;
 • Studii universitare de masterat cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 4 semestre – 1.200 EUR/semestru – pentru cetățeni UE/SEE/Elveția;
 • Studii universitare de masterat cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 4 semestre – 1.550 EUR/semestru – pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția.

Plata taxei anuale de studii pentru programele de licență cu predare în ROMÂNĂ se face astfel:

a)      Prima tranșă, 45% din taxa anuală de studii (540 euro) se plătește în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I și până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, se va plăti online pe adresa paginamea.rau.ro, prin virament bancar sau depunere de numerar în contul bancar al facultăţii la care studentul (a) este înmatriculat(ă),  în baza cererii de înmatriculare/înscriere completată și semnată olograf de către student(ă);

b)      A două tranșă, 35% din taxa anuală de studii (420 euro) se achita până la 15 decembrie, an calendaristic în curs;

c)      Tranșă a III-a, 20% din taxa anuală de studii (240 euro) se achita până la 15 martie a anului calendaristic următor;

Mențiuni:

 • În condițiile achitării integrale a taxei anuale de studii într-o singură tranșă, la termenele stabilite pentru prima tranșă, se acordă o reducere de 10%;
 • Tranșele II și III, se pot achita la casieria Universității, prin contul personal de student din platforma PaginaMea.rau.ro sau prin virament bancar, în contul facultății la care studentul este înmatriculat.

Plata taxei de studii pentru programele de studii de masterat cu predare în ROMÂNĂ se face în două tranșe egale, după cum urmează:

a)      Prima tranșă semestrială aferentă semestrului I de studii (325 Euro) se achita eșalonat, după cum urmează:

 (a1) 150 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere. Această taxa se va plăti online pe adresa paginamea.rau.ro, prin virament bancar sau depunere de numerar în contul bancar al facultăţii la care studentul (a) este înmatriculat(ă),  în baza cererii de înmatriculare/înscriere completată și semnată olograf și a contractului de studii completat și semnat olograf de către student(ă);

(a2) 175 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului.

b)      Prima tranșă semestrială aferentă semestrului III de studii (325 Euro) în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului, în baza cererii de înscriere completată și semnată olograf de către student(ă);

c)      Prima tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (325 Euro), în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului;

d)      A două tranșă semestrială aferentă semestrelor I, respectiv III de studii (325 Euro), până la dată de 15 decembrie anul calendaristic curent;

e)      A două tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (325 Euro), până la dată de 15 martie anul calendaristic următor;

Mențiuni:

 • În condițiile în care studentul(a) plătește, într-o singură tranșă, taxa de studii aferentă semestrelor I și II, în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere, respectiv taxa de studii aferentă semestrelor III și IV, în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului III, va beneficia de o reducere de 10% din taxa achitată.

Plata taxei anuale de studii pentru programele de licență cu predare în ENGLEZĂ se face astfel:

a)      Pentru anul I de studii:

a1) Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

a2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală de studii în 5 zile de la obținerea aprobării de la Ministerul Educației și Cercetării[U1] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

b) Pentru anii II și III de studii:

b1) întreagă taxa de studii până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

b2) tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student și tranșă 2, adică restul de 50% până la 15 decembrie anul curent.

Plata taxei anuale de studii pentru programele de master cu predare în ENGLEZĂ se face astfel:

a) Pentru anul I de studii:

a1) Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a1.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a1.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

a2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a2.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U2] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a2.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U3] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

b)      Pentru anul II de studii:

b1) într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

b2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 15 decembrie anul curent.

Plata taxei de studii pentru anul pregătitor:

1)      Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă);

2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U4] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă).

Listă de tarife pentru diverse servicii oferite în cadrul instituției- Download

 

Studenții înmatriculați înainte de 01 octombrie 2019 sunt rugați să verifice taxele de studii și detaliile aferente, aici!

Studenții și masteranzii pot să achite taxele de studii online din contul personal de tip PaginaMea.rau.ro sau prin transfer bancar.

Pentru plata prin transfer bancar va rugăm să aveți în vedere următoarele reguli:

1) În cazul plății pentru orice program de studii organizat în limba engleză, indiferent de facultatea organizatoare, se va folosi contul Universitatea Româno-Americană (cont generic EUR) – detalii mai jos

 2) În cazul plății pentru orice program de studii organizat în limba română, indiferent de formă de învățământ sau nivelul de studii, este disponibil câte un cont separat pentru fiecare facultate organizatoare
3) Pe ordinul de plata TREBUIE OBLIGATORIU MENȚIONATE următoarele informații:

 • Beneficiar: Universitatea Româno-Americană;
 • CUI Beneficiar: 9081408;
 • Adresa beneficiar: Bd. Expoziției Nr.1B, cod poștal 012101, București, România;
 • Numele, inițială, prenumele, CNP-ul, facultatea, programul de studii de licență/masterat, anul de studii, formă de învățământ – pentru plătitor;
 • Tipul plății efectuate prin OP (tranșă I, tranșă ÎI, tranșă III sau plata integrală a taxei anuale de studii).

4) Toate sumele se vor achita în lei la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plății, cu excepția studenților care primesc scrisoarea de acceptare la studii cu taxa de studii stabilită în valută. 

Taxa pentru cazare în căminul URA se poate achita online din contul personal de tip PaginaMea.rau.ro sau prin transfer bancar.

 

Pentru plata în LEI a taxei de cazare se va utiliza contul Universitatea Româno-Americană (cont generic RON) – detalii mai jos, iar pentru plata în EUR a taxei de cazare se va utilizat contul Universitatea Româno-Americană (cont generic EUR) – detalii mai jos.

Indiferent de tipul de plata, lei sau euro, pe ordinul de plata TREBUIE OBLIGATORIU MENȚIONATE următoarele informații:

 • Beneficiar: Universitatea Româno-Americană;
 • CUI Beneficiar: 9081408;
 • Adresa beneficiar: Bd. Expoziției Nr.1B, cod poștal 012101, București, România;
 • Date identificare student(a): CNP, numele, inițială, prenumele – pentru plătitor;
 • Scopul plății efectuate prin OP: Taxa cazare luna…, anul …

    Cont IBAN: RO09 BRDE 410S V127 7550 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO85 BRDE 410S V127 7592 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București

    Cont IBAN: RO57 BRDE 410S V127 7648 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO97 BRDE 410S V127 7568 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO62 BRDE 410S V127 7541 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO26 BRDE 410S V127 7613 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București.

    Cont IBAN: RO33 BRDE 410S V777 9606 4100;
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București.

 • În cazul retragerii din facultate sau exmatriculării taxa achitată nu se mai restituie.
 • Pentru examenele programate potrivit planurilor de învățământ, studenților nu li se percep taxe, cheltuielile fiind suportate din taxa anuală de studii.
 • Pentru fiecare examen nepromovat (prin absentare sau notare sub limita de absolvire a disciplinei respective) și susținut în sesiunile de restante sau de reexaminări, precum și pentru examenele de diferența sau din anii suplimentari, studenții plătesc o taxa în cuantumul stabilit de către Senatul Universității.
 • Pentru studenții străini, studenții cu dublă cetățenie sau studenții români cu domiciliul stabil în altă țară, taxele de studii sunt stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare de către ministerul de resort, în EURO sau în LEI.


Cu excepția studenților care primesc scrisoarea de acceptare la studii cu taxa de studii stabilită în valută, toate taxele se achita în LEI la cursul BNR al zilei.