Alegeri universitare

Alegeri 2024

Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente redactate în limba română:

 1. Declarația de intenție (Anexa 4d)
 2. Programul managerial (format tipărit și semnat olograf pe fiecare pagină și în format electronic)
 3. Curriculum vitae (format european tipărit și semnat olograf pe fiecare pagină și în format electronic) (Anexa 5)
 4. Lista lucrărilor științifice (format tipărit cu semnătura olografă pe fiecare pagină și în format electronic) (Anexa 6)
 5. Declarație pe propria răspundere, semnată olograf de candidat, privind veridicitatea datelor și informațiilor prezentate în dosar, precum și caracterul de originalitate a activității științifice și de cercetare, potrivit legii(Anexa 7)
 6. Declarație pe propria răspundere a candidatului, semnată olograf, în care indică lipsa situațiilor de incompatibilitate, potrivit legii (Anexa 8)
 7. Acte de studii – în fotocopie, certificată cu originalul de către reprezentatul Universității, la momentul înscrierii, la Registratură
 8. Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate sau pașaportului. În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada legală a schimbării numelui.

Candidaturi:

FACULTATEA DE AFACERI INTERNAȚIONALE

FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ

FACULTATEA DE TURISM ȘI MANAGEMENTUL OSPITALITĂȚII

FACULTATEA DE DREPT

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE

FACULTATEA DE FINANȚE ȘI CONTABILITATE

Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente redactate în limba română:

 • Declarația de intenție (Anexa 4c);
 • Programul de management universitar (format tipărit, semnat olograf pe fiecare pagină și în format electronic) – Recomandare program de management universitar;
 • Curriculum vitae (format european tipărit, semnat olograf pe fiecare pagină și în format electronic, (Anexa 5);
 • Lista lucrărilor științifice – format tipărit cu semnătura olografă pe fiecare pagină și în format electronic, (Anexa 6);
 • Declarație pe propria răspundere, semnată olograf de candidat, privind veridicitatea datelor și informațiilor prezentate în dosar, precum și caracterul original al activității științifice și de cercetare, potrivit legii (Anexa 7);
 • Declarație pe propria răspundere, semnată olograf de candidat, în care indică lipsa situațiilor de incompatibilitate, potrivit legii (Anexa 8);
 • Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate sau pașaportului. În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada legală a schimbării numelui.

Liste de vot


COMUNICAT al Biroului Electoral al Universității Româno-Americane

Candidaturi:

Departamentul de COMERȚ, INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Departamentul de EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE

Departamentul de FINANȚE, CREDIT, CONTABILITATE

Departamentul de INFORMATICĂ, STATISTICĂ, MATEMATICĂ

Departamentul de LIMBI STRĂINE

Departamentul de MANAGEMENT – MARKETING

Departamentul de STIINTE JURIDICE

COMUNICAT REZULTATE

Dosarul de candidatură cuprinde următoarul document redactat în limba română:

Liste de vot


COMUNICAT al Biroului Electoral al Universității Româno-Americane

Candidaturi:

Departamentul de COMERȚ, INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Departamentul de FINANȚE, CREDIT, CONTABILITATE

Departamentul de INFORMATICĂ, STATISTICĂ, MATEMATICĂ

Departamentul de LIMBI STRĂINE

Departamentul de MANAGEMENT – MARKETING

Departamentul de STIINTE JURIDICE

COMUNICAT REZULTATE

Comunicat validare dosare candidatura

Candidaturi:

Departamentul de EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE

Comunicat – 31.01.2024

Dosarul de candidatură cuprinde următoarul document redactat în limba română:

Liste de vot

COMUNICAT al Biroului Electoral al Universității Româno-Americane

Candidaturi:

Facultatea de Afaceri Internaționale


Facultatea de Drept


Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie


Facultatea de Finanțe și Contabilitate


Facultatea de Informatică Managerială


Facultatea de Management-Marketing


Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității

Comunicat Rezultate

Candidaturile pentru funcția de membru al Senatului Universitar se anunță conform calendarului anexat, prin înregistrarea la Registratura Universității a declarației de intenție (Anexa 4g) însoțită de următoarele documente:

 1. Curriculum vitae (format european tipărit, semnat olograf pe fiecare pagină și în format electronic – Anexa 5);
 2. Declarație pe propria răspundere a candidatului, semnată olograf, în care indică lipsa situațiilor de incompatibilitate, potrivit legii (Anexa 8);
 3. Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate sau pașaportului. În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada legală a schimbării numelui.

 

Candidaturile pentru funcția de membru al Senatului Universitar se depun personal și se înregistrează la Registratura Universității (et.2, Corp C, camera 210, program: luni – vineri 8.30 – 16.00), cu toate documentele semnate olograf în original.

Dosarul de candidatură cuprinde următoarul document redactat în limba română:

Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente redactate în limba română:

 1. Declarația de intenție (Anexa 4a)
 2. Programul de management universitar (format tipărit și semnat olograf pe fiecare pagină și în format electronic)
 3. Curriculum vitae (format european tipărit și semnat olograf pe fiecare pagină și format electronic (Anexa 5)
 4. Lista lucrărilor științifice (format tipărit cu semnătura olografă pe fiecare pagină și în format electronic (Anexa 6)
 5. Declarație pe propria răspundere, semnată olograf de candidat, privind veridicitatea datelor și informațiilor prezentate în dosar, precum și caracterul de originalitate al activității științifice și de cercetare, potrivit legii (Anexa 7)
 6. Declarație pe propria răspundere a candidatului, semnată olograf, în care indică lipsa situațiilor de incompatibilitate, potrivit legii (Anexa 8)
 7. Acte de studii – în fotocopie, certificată cu originalul de către reprezentatul Universității, la momentul înscrierii, la Registratură
 8. Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate sau pașaportului. În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada legală a schimbării numelui.

Candidaturi:

Candidaturile se înregistrează și se depun la Registratura Universității (et.2, Corp C, camera 210).
Program: luni – vineri 8.30 – 16.00

REFERENDUMUL UNIVERSITAR PRIVIND MODALITATEA DE DESEMNARE A RECTORULUI UNIVERSITĂȚII ROMÂNO - AMERICANE DIN BUCUREȘTI

 • Referendumul privind modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct si secret, se va desfășura pe data de 18 septembrie 2023, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Se organizează o singură secție de votare, în campusul Universității din Expoziției, nr. 1 B, Corp B, parter (hol), în spațiile special amenajate, conform legii.
 • Informările publice se vor desfășura în campusul Universității din Expoziției, nr. 1 B, Corp B, etajul 1, Amfiteatrul I, după cum urmează:
  • 11 septembrie 2023 – ora 1400
  • 13 septembrie 2023 – ora 1000
  • 13 septembrie 2023 – ora 1600

Metodologie referendum universitar

Componența nominală a Biroului Electoral al Universitatii

Componența nominală a Biroul Electoral al Sectiei de Votare

Calendarul informărilor publice

Secția de votare

Listele de vot

REZULTATE Referendumului din data de  18 septembrie 2023

ALEGERI PREȘEDINTE SENAT

   În temeiul dispozițiilor art. 80 din Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Româno – Americană din București, Senatul nou ales va proceda la alegerea Președintelui Senatului.             ”Art. 80. În prima ședință de lucru a noului Senat, membrii acestuia își vor alege prin vot secret, cu majoritate simplă, un președinte.”              Candidaturile pentru funcția de Președinte al Senatului Universității Româno-Americane se pot depune marți, 25.10.2022, în intervalul orar 08.00-16.00 și miercuri, 26.10.2022, în intervalul orar 08.00-11.00, la Registratura Universității (Et. 2, Corp C, Biroul 210). Scrutinul pentru alegerea Președintelui Senatului Universității Româno-Americane va avea loc în data de 26.10.2022, orele 12.30, în cadrul ședinței de Senat.

Alegeri 2021

În sedința din data de 17 noiembrie 2021, Senatul Universității Româno-Americane a aprobat declanșarea procesului de alegeri pentru funcțiile și structurile de conducere vacante din Universitatea Româno-Americană.

Au fost aprobate:

 • Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Româno-Americană
 • Componența Biroului Electoral al Universității
 • Calendarul desfașurării alegerilor universitare

_______________________________________________

Referendum

Referendumul privind modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct și secret, va avea loc pe data de 5 septembrie 2019, între orele 09:00 – 17:00, în holul de la parterul Corpului B – învătământ.

Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice cu privire la organizarea și desfașurarea Referendumului vor avea loc în Amfiteatrul I, la data de 3 septembrie 2019, orele 10:00 și la orele 16.00, respectiv, pe data de 4 septembrie 2019, la orele 14:00.

Dep. CIEEA

Dep. EFSK

Dep. FCC

Dep. ISM

Dep. LS

Dep. MM

Dep. SJ

2020-05-08 – Validare candidaturi

Candidați – Departamente Academice

 • În temeiul dispozitiilor art.80 din Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Româno-Americană din București, Senatul nou ales va proceda la alegerea Presedintelui Senatului:
  „Art.80. În prima sedință de lucru a noului Senat, membrii acestuia îți vor alege prin vot secret, cu majoritate simplă, un președinte.”
  Candidaturile pentru funcția de Președinte al Senatului Universității Româno-Americane se pot depune miercuri, 26.02.2020, în intervalul orar 08.00-11.00, la Registratura Universității (Et.1, Corp C, Rectorat).
  Scrutinul pentru alegerea Președintelui Senatului Universității Româno-Americane va avea loc în data de 26.02.2020, orele 12.00, în cadrul sedinței de Senat.
 • 2020-02-19 – REZULTATE – ALEGERI PREȘEDINTE SENAT

 

 

Alegeri – DECANI

 

 

 

Candidati Decan
Facultatea SEE

2020-05-08 – Comunicat BEU – Validare candidaturi decani SEE

2020-05-12 – Programare interviuri – candidați validati pentru postul de decan SEE

2020-05-14 – Comunicat BEU – Rezultate interviuri pentru postul de decan SEE

 

Candidaturile se înregistrează și se depun la Registratura Universității (et.1, Corp C, Rectorat).
Program: luni – joi 8.00 – 16.00, vineri 8.00 – 14.00