Asociația Absolvenților


Dragi absolvenți ai Universității Româno-Americane,

Vă adresăm un gând bun și avem convingerea că în prezent vă bucurați din plin de realizările obținute pe plan profesional. Sperăm să vă amintiți mereu cu drag ca la bază acestor realizări au stat cândva Universitatea Româno-Americană și cadrele sale didactice.

Deși de la absolvirea facultății s-a scurs un timp mai mult sau mai puțin îndelungat, Universitatea vă consideră în continuare ai săi. De aceea, ne-am propus că prin intermediul acestei rubrici, să creăm și să dezvoltăm o relație permanentă cu voi, absolvenții noștri.

Am dori să aflăm ce faceți, ce posturi ocupați, cum ați fost primiți și apreciați în instituțiile în care lucrați. Astfel, vom reuși să stabilim o axă relațională reciproc avantajoasă: Universitate-absolvent, dar și absolvent-absolvent. Experiența voastră profesională pe care veți avea amabilitatea să ne-o împărtășiți, ne poate fi acum și nouă de mare ajutor sau de ce nu și altor colegi de-ai voștri absolvenți. Am dori să cunoaștem în ce măsură disciplinele pe care le-ați studiat în facultate v-au facilitat confruntarea dintre teorie și practică. Aici, la Universitatea Româno-Americană sistemul educațional este în plin proces de modernizare și armonizare cu noile cerințe europene și internaționale, iar părerile voastre ar putea contribui la introducerea unor discipline solicitate de actuala piață a muncii. La rândul ei, Universitatea, atât prin profesorii, cât și studenții săi, vă poate oferi în continuare sprijinul de care aveți nevoie pe calea către “următorul normal”.

Haideți să dezvoltăm împreună ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR Universității Româno-Americane!

Să nu uitați că în tot ceea ce faceți reprezentați Universitatea Româno-Americană, iar noi suntem convinși că această reprezentare este făcută cât se poate de bine.