Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

În contextul creării Spațiului European al Învățământului Superior și al Cercetării, consilierea academică și orientarea în carieră a studenților reprezintă un obiectiv al programului strategic al Universității Româno-Americane. 

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3235/2005 și ale Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3617/2005 privind centrele de consiliere și orientare în carieră, Senatul Universității Româno-Americane a decis, prin Hotărârea din data de 5 aprilie 2005, înființarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră

Rolul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră este de a asigura studenților și absolvenților servicii de informare, consiliere academică și orientare în carieră, precum și de promovare a networking-ului între studenți și absolvenți. Pentru facilitarea accesului pe piața locurilor de muncă interne și internaționale și pentru dezvoltarea unei cariere de succes a studenților Universității, C.C.O.C. organizează evenimente în parteneriat cu mediul de afaceri, mediul juridic sau instituțional din România.

Programul de Consiliere Academică și Orientare în Carieră urmărește pregătirea studenților pentru o bună inserție socială și profesională, precum și dezvoltarea personală a acestora în concordanță cu interesele, aspirațiile și capacitățile proprii fiecărei persoane.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră:

 • încurajează participarea studenților la vizite de studiu și stagii de practică, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor de specialitate acumulate;
 • organizează cursuri de formare profesională și de autocunoaștere (training-uri);
 • facilitează integrarea socio-profesională a tinerilor absolvenți și conectarea acestora la dinamica pieței locurilor de muncă interne și internaționale.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră contribuie la:

 • Informarea studenților și absolvenților
 • Consilierea academică a studenților și absolvenților
 • Orientare în carieră a studenților și absolvenților

CONSILIERE ACADEMICĂ

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a asistat studenții în alegerea rutei de studii prin valorificarea optimală a conținutului informativ al Ghidului de Studii și a informat studenții despre schimbările generale din învățământul universitar românesc după adoptarea Declarației de la Bologna.

Modificările intervenite în urmă implementării „Procesului Bologna” la facultățile cu profil economic din Universitatea Româno-Americană au cuprins:

 • reducerea duratei ciclului universitar de licență de la 4 ani la 3 ani;
 • durata și structură studiilor:
  • ciclul de studii universitare de licență, cu durată de 3 ani;
  • ciclul de studii universitare de masterat, cu durată de 2 ani;
 • mărirea duratei și a importanței ciclului universitar de masterat de la 3 semestre la 4 semestre;
 • modificarea structurii specializărilor;
 • promovarea mobilității studenților și a cadrelor didactice;
 • recunoașterea diplomelor la nivel european;
 • controlul calității ofertei academice.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați: