Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

În contextul creării Spațiului European al Învățământului Superior și al Cercetării, consilierea academică și orientarea în carieră a studenților reprezintă un obiectiv al programului strategic al Universității Româno-Americane. 

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3235/2005 și ale Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3617/2005 privind centrele de consiliere și orientare în carieră, Senatul Universității Româno-Americane a decis, prin Hotărârea din data de 5 aprilie 2005, înființarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră

Rolul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră este de a asigura studenților și absolvenților servicii de informare, consiliere academică și orientare în carieră, precum și de promovare a networking-ului între studenți și absolvenți. Pentru facilitarea accesului pe piața locurilor de muncă interne și internaționale și pentru dezvoltarea unei cariere de succes a studenților Universității, C.C.O.C. organizează evenimente în parteneriat cu mediul de afaceri, mediul juridic sau instituțional din România.

Programul de Consiliere Academică și Orientare în Carieră urmărește pregătirea studenților pentru o bună inserție socială și profesională, precum și dezvoltarea personală a acestora în concordanță cu interesele, aspirațiile și capacitățile proprii fiecărei persoane.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră:

 • încurajează participarea studenților la vizite de studiu și stagii de practică, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor de specialitate acumulate;
 • organizează cursuri de formare profesională și de autocunoaștere (training-uri);
 • facilitează integrarea socio-profesională a tinerilor absolvenți și conectarea acestora la dinamica pieței locurilor de muncă interne și internaționale.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră contribuie la:

 • Informarea studenților și absolvenților
 • Consilierea academică a studenților și absolvenților
 • Orientare în carieră a studenților și absolvenților

INFORMARE

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră facilitarea accesului studenților și absolvenților Universității Româno-Americane, prin mijloacele specifice CCOC, ca activitate generală, la informații cu privire la proiectele, acțiunile și evenimentele organizate de către URA și/sau partenerii instituționali ai acesteia, din domeniul dezvoltării personale și profesionale.

CONSILIERE ACADEMICĂ

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a asistat studenții în alegerea rutei de studii prin valorificarea optimală a conținutului informativ al Ghidului de Studii și a informat studenții despre schimbările generale din învățământul universitar românesc după adoptarea Declarației de la Bologna.

Modificările intervenite în urmă implementării „Procesului Bologna” la facultățile cu profil economic din Universitatea Româno-Americană au cuprins:

 • reducerea duratei ciclului universitar de licență de la 4 ani la 3 ani;
 • durata și structură studiilor:
  • ciclul de studii universitare de licență, cu durată de 3 ani;
  • ciclul de studii universitare de masterat, cu durată de 2 ani;
 • mărirea duratei și a importanței ciclului universitar de masterat de la 3 semestre la 4 semestre;
 • modificarea structurii specializărilor;
 • promovarea mobilității studenților și a cadrelor didactice;
 • recunoașterea diplomelor la nivel european;
 • controlul calității ofertei academice.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați:

ACTIVITĂȚI / PROIECTE CURENTE

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul URA a informat în luna Ianuarie 2022 studenții universității din an terminal la programele de licență și masterat, cu privire la oportunitatea obținerii unui loc de muncă în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) – ofițeri operativi şi ofițeri analiști, înscrierea pentru procesul de recrutare fiind posibilă până la începutul lunii Februarie 2022.

La începutul lunii Februarie 2022, CCOC din cadrul URA a informat studenților universității, în baza parteneriatului academic dintre Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale (RCFBII) din cadrul URA și Institutul de Studii Financiare (ISF), cu privire la lansarea proiectului de specializare pentru studenți „Academia de Asigurări”, organizat de ISF, alături de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul URA a invitat studenții universității la începutul lunii Februarie 2022, să participe la webinarul “Povești de carieră în finanțe – conta. Cum îți construiești o carieră de succes?”, organizat în data de 17 Februarie 2022, de la ora 15:30, de către ACCA, partenerul URA, ca parte a seriei „Your Career Explained”.

ACTIVITĂȚI / PROIECTE 2021

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul URA informat în luna Feb. 2021 studenților universității, cu privire la posturile disponibile în cadrul companiei Procter & Gamble.

CCOC din cadrul URA, alături de Facultatea de Management-Marketing, a organizat o întâlnire online cu reprezentații companiei Procter & Gamble (P&G).

În cadrul evenimentului ce a avut loc în data de 24.03.2021, de la ora 10:30, studenții URA au aflat cum poate fi cariera lor într-o companie multinațională de top.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) s-a implicat activ în desfășurarea celei de-a III-a ediții a proiectului ”Alege să FII Altfel!”, organizat de către Universitatea Româno-Americană pentru susținerea elevii de liceu în procesul alegerii informate privind cariera, dar şi cu scopul de a stimula performanţa şcolară în scopul atingerii obiectivelor personale şi profesionale. În cadrul celei de-a III-a ediții a proiectului, CCOC a organizat evenimentele:

 

 • 05.03.2021 – Workshop: „Cariera mea în domeniul IT”
 • 05.03.2021 – Workshop: „Cariera mea în domeniul relațiilor economice europene”
 • 08.03.2021 – Workshop: „Cariera mea juridică”
 • 09.03.2021 – Workshop: „Cariera mea în domeniul contabilității”
 • 12.03.2021 – Workshop: „Cariera mea în marketing”
 • 15.03.2021 – Workshop: „Cariera mea în Management”
 • 17.03.2021 – Workshop: „Cariera mea în domeniul afacerilor internaționale (business)”
 • 19.03.2021 – Workshop: „Cariera mea în domeniul educației fizice și sportului”

CCOC din cadrul URA informat în luna Apr. 2021 studenților universității, cu privire la o serie de evenimente și oportunități dedicate inițierii în piața muncii, în număr de 4 (patru), ce au avut loc în aceeași lună, fiind organizate de către compania Deloitte.

Programele propuse de către companiei se derulează sub umbrela ideii de orientare în carieră și au variat de la programe de introducere în audit pentru absolvenți, la ateliere de lucru pe subiecte utile pentru studenții aflați la început de drum (pregătirea pentru interviu, a CV-ului și a profilului de LinkedIn).

Cea de-a III-a ediție a proiectului ”Alege să FII Altfel!” a continuat cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea Universității, proiectul fiind organizat de către URA pentru susținerea elevii de liceu în procesul alegerii informate privind cariera, dar şi cu scopul de a stimula performanţa şcolară în scopul atingerii obiectivelor personale şi profesionale.

Cu această ocazie, CCOC a organizat, în data de 22.04.2021, evenimentele:

 • Workshop: „Cariera mea în domeniul educației fizice, sportului și kinetoterapiei”
 • Workshop: „Cariera mea în domeniul turismului”
 • Workshop: „Cariera mea în domeniul afacerilor internaționale (business)”
 • Workshop: „Cariera mea în Management sau Marketing”
 • Workshop: „Cariera mea în domeniul relațiilor economice europene”
 • Workshop: „Cariera mea în domeniul financiar-bancar sau al contabilității”
 • Workshop: „Cariera mea juridică”
 • Workshop: „Cariera mea în domeniul IT”

Începând cu luna Mai 2021, CCOC a inițiat, prin intermediul paginii Centrului de pe site-ul instituțional, o acțiune de identificare și soluționare a posibilelor dificultăți întâmpinate de către studenți cu privire la diverse aspecte ce vizează activitățile desfășurate de / în cadrul Universității.

În acest sens, studenții au la dispoziție permanent, online, un formular, echipa CCOC revenind cu un răspuns cu privire la aspectele semnalate în maxim 48h.

În luna Mai 2021, CCOC a informat, încă o dată, studenții URA cu privire la posibilitatea de a solicita Consiliere / Suport psihoemoțional din partea psihoterapeuților Centrului.

Solicitările se transmit prin intermediul unui formular online, disponibil permanent pe pagina Centrului de pe site-ul instituțional.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul URA a organizat întâlnirea pe tema ”Despre joburile viitorului și rolurile noastre în viitor”, alături de specialiștii de la CAREER ON. Evenimentul a avut loc online în data de 28.05.2021, de la ora 11:00.

CCOC a realizat un sondaj de opinie privind activitatea didactică online, cu scopul identificării nevoilor și a celor mai eficiente modalități – suport pe care Universitatea Româno-Americană le-ar putea oferi astfel încât studenții să beneficieze de servicii de calitate.

Sondajul de opinie a fost realizat online, anonim, în rândul studenților URA din an superior, în perioada 07.10. – 07.11.2021.

CCOC a realizat un sondaj de opinie cu scopul determinării motivaţiei alegerii Universității Româno-Americane pentru continuarea studiilor. Întrebările din chestionar au vizat, totodată, şi creşterea calităţii actului de învăţare şi formare profesională a studenților URA.

Sondajul de opinie a fost realizat online, anonim, în rândul studenților URA din anul I, în perioada 07.10. – 07.11.2021.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul URA a invitat studenții universității în cursul lunii Octombrie 2021, să participe la târgul virtual de cariere organizat în data de 21 Octombrie 2021, de către ACCA, partenerul URA.

La începutul lunii Noiembrie 2021, CCOC din cadrul URA, alături de Facultatea de Management-Marketing, a invitat studenții universității la o întâlnire organizată online cu reprezentații companiei Procter & Gamble (P&G). În cadrul evenimentului ce a avut loc în data de 17.11.2021, de la ora 11:00, studenții URA au aflat cum poate fi cariera lor într-o companie multinațională de top.

ACTIVITĂȚI / PROIECTE 2020

În contextul actual al pandemiei sanitare CCOC organizează gratuit întâlniri online cu studenții Universității Româno-Americane cu scopul de a oferi suport psiho-emoțional și de auto-cunoaștere.  

Prima întâlnire propusă a avut loc pe data de 6 Noiembrie 2020, de la ora 16:30, în format online. Detalii complete: click aici.

CCOC a realizat un sondaj de opinie privind activitatea didactică online, cu scopul identificării nevoilor și a celor mai eficiente modalități – suport pe care Universitatea Româno-Americană le-ar putea oferi astfel încât studenții să beneficieze de servicii de calitate.

Sondajul de opinie a fost realizat online, anonim, în rândul studenților URA din an superior, în perioada 27.10.2020 – 01.11.2020.

Mulțumim tuturor studenților pentru feedback-ul oferit! Ne adaptăm pentru a răspunde nevoilor voastre.

Raport – concluzii chestionar: click aici

CCOC a realizat un sondaj de opinie cu scopul determinării motivaţiei alegerii Universității Româno-Americane pentru continuarea studiilor. Întrebările din chestionar au vizat, totodată, şi creşterea calităţii actului de învăţare şi formare profesională a studenților URA.

Sondajul de opinie a fost realizat online, anonim, în rândul studenților URA din anul I, în perioada 05 – 09.11.2020.

Mulțumim tuturor studenților pentru feedback-ul oferit!

Raport – concluzii chestionar: click aici

Buna desfășurare a activităților din cadrul comunității academice URA este o preocupare constantă a Universității Româno-Americane.
În acest sens, în măsura în care studenții întâmpină anumite dificultăți cu privire la diverse aspecte ce vizează activitățile desfășurate de / în cadrul Universității, pot semnala aceste aspecte către CCOC, prin intermediul unui Formular online, iar în termen de 48h vor primi un răspuns pe adresa de email instituțional de la Echipa CCOC.

Totodată, prin intermediul Formularului, studenții pot solicita oricând Consiliere / Suport psihoemoțional, iar Echipa CCOC îi va contacta via email pentru programarea discuțiilor individuale cu domnul Lect.univ.dr. Robert Popescu, Psihoterapeut.

Acces formular – click aici

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) s-a implicat activ în desfășurarea celei de-a II-a ediții a proiectului ”Alege să FII Altfel!”, organizat de către Universitatea Româno-Americană pentru susținerea elevii de liceu în procesul alegerii informate privind cariera, dar şi cu scopul de a stimula performanţa şcolară în scopul atingerii obiectivelor personale şi profesionale. În cadrul celei de-a III-a ediții a proiectului, CCOC a organizat evenimentele:

 • 02.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în domeniul relațiilor economice europene”
 • 02.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în Management”
 • 03.12.2020 – Workshop: „Cariera mea juridică”
 • 07.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în domeniul financiar-bancar”
 • 08.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în marketing”
 • 10.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în domeniul kinetoterapie și motricitate specială”
 • 15.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în domeniul contabilității”
 • 16.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în domeniul educației fizice și sportului”
 • 17.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în domeniul IT”
 • 18.12.2020 – Workshop: „Cariera mea în domeniul afacerilor internaționale (business)”

ACTIVITĂȚI / PROIECTE 2019

CCOC s-a implicat, în calitate de partener, asemeni edițiilor anterioare ale proiectului, în organizarea celei de-a VI-a ediții a târgul de joburi și internship-uri RAU JOB FAIR (2019).

 

Evenimentul își propune să contribuie la facilitarea inserției pe piața muncii a studenților, masteranzilor și absolvenților de studii superioare, indiferent de universitatea de proveniență, creând un mediu de interacțiune concret între aceștia și potențialii angajatori.

 

Târgul presupune activități clasice de prezentare și recrutare la standurile companiilor  expozante, precum și desfăşurarea, în paralel, a unor workshop-uri tematice menite să crească vizibilitatea evenimentului în raport cu aşteptările participanților, dar şi a potenţialilor angajatori.

Detaliile complete ale ediției sunt disponibile pe site-ul dedicat – click aici.

CCOC a susținut organizarea și desfășurarea unor activități de dezvoltare a abilităților de expresie și comunicare a studenților Universității Româno-Americane prin tehnici de actorie de teatru și film, alături de Studioul de Teatru URA.

Atelierele au loc săptămânal, iar participarea studenților a fost gratuită.

ACTIVITĂȚI / PROIECTE 2018

CCOC a susținut organizarea și desfășurarea unei sesiuni de informare dedicată studenților din anul I, cu și despre viața de student al Universității Româno-Americane, oportunitățile de dezvoltare personală și profesională de care beneficiază în calitate de studenți URA, și nu numai.

La sesiunea de informare au participat, alături de studenții din anul I, studenți din an superior și reprezentați ai cluburilor studențești URA, evenimentul fiind organizat de tip ”sesiune Q&A”.

CCOC s-a implicat, în calitate de partener, asemeni edițiilor anterioare ale proiectului, în organizarea celei de-a V-a ediții a târgul de joburi și internship-uri RAU JOB FAIR (2018).

 

Evenimentul își propune să contribuie la facilitarea inserției pe piața muncii a studenților, masteranzilor și absolvenților de studii superioare, indiferent de universitatea de proveniență, creând un mediu de interacțiune concret între aceștia și potențialii angajatori.

 

Târgul presupune activități clasice de prezentare și recrutare la standurile companiilor  expozante, precum și desfăşurarea, în paralel, a unor workshop-uri tematice menite să crească vizibilitatea evenimentului în raport cu aşteptările participanților, dar şi a potenţialilor angajatori.

Detaliile complete ale ediției sunt disponibile pe site-ul dedicat – click aici.