Structuri Funcționale

Universitatea Româno-Americană se bazează pe Departamentul de Relații Internaționale pentru a gestiona relațiile cu partenerii săi de pe întreg mapamondul.

Datorită evoluției ei de la începuturi și până în prezent, precum și pe baza programelor manageriale implementate, Universitatea Româno-Americană acordă o importantă deosebită activităților sale de internaționalizare, promovând activ atât parteneriatele deja existente, cât și deschizând permanent noi legături cu mediul educațional și de afaceri, în special din Europa și din Statele Unite ale Americii.

Sub egida Departamentului de Relații Internaționale funcționează două entități distincte, cu activități și obiective clare și distincte:

Biroul de Programe Comunitare ERASMUS+

Studenții, cadrele didactice și personalul administrativ al Universității Româno-Americane, ca și din cadrul universităților partenere, pot beneficia de experiențe de formare în cadrul mobilităților internaționale Erasmus+ Programme, cu posibilitatea de a primi sprijin financiar!

Contact:

Lavinia STĂNICĂ – Coordonator Instituțional Erasmus+

Telefon: +4 0372.120.115

Email: [email protected]

 

Locație: Campus URA, corp C, etaj 3, birou 306

Biroul de Programe Americane

Datorită acestuia, studenții și masteranzii universității pot participa la cursuri, workshop-uri și training-uri cu profesori prestigioși de la universități partenere din Europa, SUA, Asia și nu numai, ce se organizează în fiecare semestru în campusul URA. De asemenea, Biroul de Programe Americane organizează anual ȘCOLI DE VARĂ și asigură studenților și masteranzilor accesul la burse de studiu la universități prestigioase din SUA.

Contact:

Despina BĂRBIERU

Telefon: +4 0372.120.121

Email: [email protected]

Locație: Campus URA, corp C, etaj 3, birou 305

Mai multe detalii pe website-ul dedicat

Departamentul de Studii Asiatice a luat ființă în anul 2011 ca urmare a necesității de a asigura o cât mai bună înțelegere a mediului de afaceri asiatic.

Departamentul nostru oferă, atât studenților Universității Româno-Americane, cât și celor dornici să-și lărgească cunoștințele despre această parte a lumii, posibilitatea de a participa la cursuri și conferințe având ca temă limba, cultura și economia.

Din cadrul Departamentului fac parte:

 • Centrul de Studii Româno-Coreene
 • Centrul de Studii Româno-Japoneze ”Angela Hondru”
 • Centrul de Studii Româno-Chineze
 • Centrul de Studii Româno-Azere

 

Mai multe detalii pe pagina dedicată.

 

Director Departament: Șerban Georgescu

Telefon: +4-0372.120.185
Email: [email protected];
Locație: Campus URA, corp B, etaj 3, birou 322

Obiective specifice
 • Construiește, dezvoltă și asigură mentenanța platformei sociale de comunicare online, care completează www.rau.ro;
 • Documentează media și comunică intern și extern toate activitățile, proiectele și evenimentele organizate de către Universitatea Româno-Americană;
 • Identifică parteneriate media și oportunități de comunicare;
 • Promovează Universitatea Româno-Americană la evenimentele educaționale și tangent educaționale;
 • Monitorizează prezența Universității Româno-Americane în media tradițională și social-media.

Platforma socială de comunicare online

 1. FACEBOOK
– pagină oficială în limba română – pagină oficială în limba engleză (dedicată studenților internaționali) – grupuri oficiale de discuții și informare a studenților, masteranzilor și absolvenților: *Studenții, masteranzii și absolvenții sunt rugați să dea  Join doar pe grupul general și pe grupul Facultății la care studiază sau pe care au absolvit-o.
 1. INSTAGRAM – profil oficial URA
 2. LINKEDIN – pagină oficială educațională URA
 3. YOUTUBE – canal oficial URA
 4. TWITTER
– profil oficial în limba română – profil oficial în limba engleză
 1. WHATSAPP – suport admitere programe cu predare în limba română: 0722 200 203
Contact: Alexandra ENACHE Telefon: +4 0722.200.203   |   +4 0372.120.152 Email: [email protected]   |   [email protected] Locație: Campus URA, corp C, etaj 3, birou 304

Departamentul de Calitate este o structură funcţională a sistemului de management al calităţii, având rolul implementării strategiei şi politicilor pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, evaluare, cercetare ştiinţifică şi servicii profesionale prin crearea unui sistem eficient de integrare a eforturilor depuse de Senatul Universităţii, de facultăţi/departamente academice/centre de cercetare științifică, personal didactic, studenţi, masteranzi şi servicii administrative pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Departamentul este subordonat comisiei instituționale de asigurare a calității, este organizat și funcționează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar, potrivit legii.

Pentru mai multe informatii…

Contact:

Dan DORU – Director Departament de Asigurare a Calitatii

Telefon: +4 0372.120.193

Email: [email protected]

Locație: Campus URA, corp C, etaj 2, birou 203

În cadrul structurilor funcționale ale Universității Româno-Americane funcționează un Departament de Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Membrii acestui serviciu asigură funcționarea unei infrastructuri IT&C extinse, ce cuprinde în ansamblul său o multitudine de elemente:

 • întreținerea, supravegherea și dezvoltarea conform necesităților funcționale ale unei rețea de calculatoare cu câteva sute de stații interconectate;
 • conexiune la internet prin fibră optică;
 • managementul accesului și traficului, atât în cadrul rețelei intranet, cât și prin conexiunea la internet;
 • întreținerea și modernizarea infrastructurii hardware a laboratoarelor de informatică din cadrul universității;
 • instalarea, configurarea și întreținerea aplicațiilor software utilizate în cadrul procesului de învățământ;
 • întreținerea și dezvoltarea infrastructurii hardware din cadrul serviciilor administrative ale universității;
 • dezvoltarea și realizarea de materiale promoționale și informative privind activitatea universității;
 • întreținerea și exploatarea mijloacelor multimedia din cadrul spațiilor de învățământ;
 • asigurarea de suport tehnic permanent în ceea ce privește utilizarea echipamentelor hardware și a aplicațiilor software pentru toate serviciile funcționale ale universității;
 • întreținerea, managementul și dezvoltarea permanentă a rețelei de comunicații telefonice;
 • expertiza și consilierea tehnică în cazurile achizițiilor de echipamente din sfera IT;
 • realizarea, editarea și utilizarea materialelor foto-video privind evenimentele și activitățile din cadrul universității;
 • dezvoltarea și utilizarea de aplicații software proprii pentru rezolvarea și automatizarea punctuală a unor sarcini ale diferitelor servicii funcționale ale universității;
 • instalarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor de securitate utilizate în cadrul campusului universitar.

 Contact:

Gabriel NEGRICEA – Manager IT

Email: [email protected]

Locație: Campus URA, corp B – etaj 5, birou 521

Departamentul Economic și Resurse Umane, în structura căruia se regăsesc: Compartimentul financiar-contabilitate, Casieria și Compartimentul de Resurse Umane, este coordonat de către Directorul Economic și funcționează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar, în concordanță cu prevederile legale și procedurile specifice necesare unei bune gestionări și valorificări a resurselor financiare și umane ale universității.

Situații financiare 2020:

Situații financiare 2019:

Situații financiare 2018:

Contact:

Elena RĂDULESCU – Director Departament Economic și Resurse Umane

Email: [email protected]  |  [email protected]  

Locație: Campus URA, corp C, etaj 4, birou 412

Departamentul de Formare Continuă și Învăţământ cu Frecvenţă Redusă asigură coordonarea, organizarea și suportul metodologic și tehnic la nivel de Universitate și în colaborare cu structurile academice (facultăți, departamente), pentru toate activitățile privind programele de studii universitare la forma de învățământ IFR/ID și programele de formare continuă.

Departamentul de Formare Continuă și Învăţământ cu Frecvenţă Redusă are ca obiectiv consolidarea poziției Universității pe piața formării profesionale, prin inițierea, dezvoltarea și managementul programelor de studii la forma de învățământ IFR/ID și a programelor de formare continuă, în conformitate cu standardele specifice și cu reglementările legale și interne în vigoare.

Contact:

Alina AVRIGEANU – Director

Doina TRANDAFIR – Secretar

Telefon: +4 0372.120.111 

Email: [email protected] | [email protected] 

Locație: Campus URA, corp C, etaj 4, birourile 409 și 410

Mai multe detalii privind programele de studii universitare la forma IFR găsiți – aici

Mai multe detalii pe website dedicat – http://formare.rau.ro

Departamentul de Cercetare este organizat şi funcţionează după un regulament propriu, fundamentează strategia de domeniu), coordonează şi asigură desfăşurarea la standarde de calitate a activităţii echipelor de cercetare științifică din instituție și elaborează anual un raport de cercetare științifică însoțit de măsuri corective sau de îmbunătățire, după caz.

Mai multe detalii despre activitatea de cercetare în cadrul Universității Româno-Americane, sunt disponibile în meniul principal, secțiunea Cercetare”.

Pagina web – click aici

Biblioteca Universităţii oferă posibilitatea informării directe a studenţilor şi masteranzilor în ceea ce priveşte informaţia clasificată pe domenii, dar şi posibilitatea de comunicare. Biblioteca a permis o documentare a studenţilor în toate domeniile de interes ale Universităţii, volumele şi revistele de specialitate acoperind integral paleta de discipline existente la nivelul fiecărei specializări.

Mai multe detalii pe pagina dedicată

Mai multe detalii pe pagina dedicată

Universitatea Româno-Americană se bazează pe Departamentul de Relații Internaționale pentru a gestiona relațiile cu partenerii săi de pe întreg mapamondul.

Datorită evoluției ei de la începuturi și până în prezent, precum și pe baza programelor manageriale implementate, Universitatea Româno-Americană acordă o importantă deosebită activităților sale de internaționalizare, promovând activ atât parteneriatele deja existente, cât și deschizând permanent noi legături cu mediul educațional și de afaceri, în special din Europa și din Statele Unite ale Americii.

Sub egida Departamentului de Relații Internaționale funcționează două entități distincte, cu activități și obiective clare și distincte:

 

Biroul de Programe Comunitare ERASMUS+

Studenții, cadrele didactice și personalul administrativ al Universității Româno-Americane, ca și din cadrul universităților partenere, pot beneficia de experiențe de formare în cadrul mobilităților internaționale Erasmus+ Programme, cu posibilitatea de a primi sprijin financiar!

Contact:

Lavinia STĂNICĂ – Coordonator Instituțional Erasmus+

Telefon: +4 0372.120.115

Email: [email protected]

Locație: Campus URA, corp C, etaj 3, birou 306

 

Biroul de Programe Americane

Datorită acestuia, studenții și masteranzii universității pot participa la cursuri, workshop-uri și training-uri cu profesori prestigioși de la universități partenere din Europa, SUA, Asia și nu numai, ce se organizează în fiecare semestru în campusul URA. De asemenea, Biroul de Programe Americane organizează anual ȘCOLI DE VARĂ și asigură studenților și masteranzilor accesul la burse de studiu la universități prestigioase din SUA.

Contact:

Despina BĂRBIERU

Telefon: +4 0372.120.121

Email: [email protected]

Locație: Campus URA, corp C, etaj 3, birou 305

Mai multe detalii pe website-ul dedicat

Departamentul de Studii Asiatice a luat ființă în anul 2011 ca urmare a necesității de a asigura o cât mai bună înțelegere a mediului de afaceri asiatic.

Departamentul nostru oferă, atât studenților Universității Româno-Americane, cât și celor dornici să-și lărgească cunoștințele despre această parte a lumii, posibilitatea de a participa la cursuri și conferințe având ca temă limba, cultura și economia.

Din cadrul Departamentului fac parte:

 • Centrul de Studii Româno-Coreene
 • Centrul de Studii Româno-Japoneze ”Angela Hondru”
 • Centrul de Studii Româno-Chineze
 • Centrul de Studii Româno-Azere

Mai multe detalii pe pagina dedicată.

Director Departament: Șerban Georgescu

Telefon: +4-0372.120.185
Email: [email protected]
Locație: Campus URA, corp B, etaj 3, birou 322

Obiective specifice

Biroul de Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Româno-Americane, alături de alte activități specifice, asigură informarea internă și externă cu privire la activitățile, proiectele și evenimentele organizate / găzduite de către Universitate, utilizând în activitatea sa o serie de instrumente și mijloace de comunicare specifice: site-ul Universității (articole), conturile de Social Media, emailul instituțional, mesaje instant etc.

Platforma socială de comunicare online

 1. FACEBOOK

– pagină oficială în limba română

– pagină oficială în limba engleză (dedicată studenților internaționali)

– grupuri oficiale de discuții și informare a studenților, masteranzilor și absolvenților:

*Studenții, masteranzii și absolvenții sunt rugați să dea  Join doar pe grupul general și pe grupul Facultății la care studiază sau pe care au absolvit-o.

 1. INSTAGRAM – profil oficial URA
 2. LINKEDIN – pagină oficială educațională URA
 3. YOUTUBE – canal oficial URA
 4. TIK TOK – canal oficial URA

Contact:

Contact: Andreea ALECU – Director

Telefon: +4 0372.120.183

Email: [email protected]  |   [email protected]

Locație: Campus URA, corp C, etaj 3, birou 303

Departamentul de Calitate este o structură funcţională a sistemului de management al calităţii, având rolul implementării strategiei şi politicilor pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, evaluare, cercetare ştiinţifică şi servicii profesionale prin crearea unui sistem eficient de integrare a eforturilor depuse de Senatul Universităţii, de facultăţi/departamente academice/centre de cercetare științifică, personal didactic, studenţi, masteranzi şi servicii administrative pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Departamentul este subordonat comisiei instituționale de asigurare a calității, este organizat și funcționează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar, potrivit legii.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina dedicată – click aici!

Contact:

Dan DORU – Director Departament de Asigurare a Calitatii

Telefon: +4 0372.120.193

Email: [email protected]

Locație: Campus URA, corp C, etaj 2, birou 203

În cadrul structurilor funcționale ale Universității Româno-Americane funcționează un Departament de Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Membrii acestui serviciu asigură funcționarea unei infrastructuri IT&C extinse, ce cuprinde în ansamblul său o multitudine de elemente:

 • întreținerea, supravegherea și dezvoltarea conform necesităților funcționale ale unei rețea de calculatoare cu câteva sute de stații interconectate;
 • conexiune la internet prin fibră optică;
 • managementul accesului și traficului, atât în cadrul rețelei intranet, cât și prin conexiunea la internet;
 • întreținerea și modernizarea infrastructurii hardware a laboratoarelor de informatică din cadrul universității;
 • instalarea, configurarea și întreținerea aplicațiilor software utilizate în cadrul procesului de învățământ;
 • întreținerea și dezvoltarea infrastructurii hardware din cadrul serviciilor administrative ale universității;
 • dezvoltarea și realizarea de materiale promoționale și informative privind activitatea universității;
 • întreținerea și exploatarea mijloacelor multimedia din cadrul spațiilor de învățământ;
 • asigurarea de suport tehnic permanent în ceea ce privește utilizarea echipamentelor hardware și a aplicațiilor software pentru toate serviciile funcționale ale universității;
 • întreținerea, managementul și dezvoltarea permanentă a rețelei de comunicații telefonice;
 • expertiza și consilierea tehnică în cazurile achizițiilor de echipamente din sfera IT;
 • realizarea, editarea și utilizarea materialelor foto-video privind evenimentele și activitățile din cadrul universității;
 • dezvoltarea și utilizarea de aplicații software proprii pentru rezolvarea și automatizarea punctuală a unor sarcini ale diferitelor servicii funcționale ale universității;
 • instalarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor de securitate utilizate în cadrul campusului universitar.

 Contact:

Gabriel NEGRICEA – Manager IT

Email: [email protected]

Locație: Campus URA, corp B – etaj 5, birou 521

Departamentul Economic și Resurse Umane, în structura căruia se regăsesc: Compartimentul financiar-contabilitate, Casieria și Compartimentul de Resurse Umane, este coordonat de către Directorul Economic și funcționează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar, în concordanță cu prevederile legale și procedurile specifice necesare unei bune gestionări și valorificări a resurselor financiare și umane ale universității.

Situații financiare 2020:

Situații financiare 2019:

Situații financiare 2018:

Contact:

Elena RĂDULESCU – Director Departament Economic și Resurse Umane

Email: [email protected]  |  [email protected]  

Locație: Campus URA, corp C, etaj 4, birou 408

Promovând excelență în educație și cercetare, Departamentul de Formare Continuă își propune să contribuie la consolidarea rolului educației și formării profesionale în cadrul „triunghiului cunoașterii – educație-cercetare-inovare”, demers esențial pentru dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor relevante pentru piață forței de muncă, într-o lume care va oferi mai multe locuri de muncă în schimbul unei mai mari capacități de adaptare.

Informațiile cu privire la programele și cursurile de formare sunt disponibile aici.

Contact:
Alina AVRIGEANU – Director
Roxana MIREA – Secretar
Telefon: +4 0372.120.111
Email: [email protected] | [email protected]
Locație: Campus URA, corp C, etaj 4, biroul 410

Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă asigură coordonarea, organizarea și suportul metodologic și tehnic la nivel de Universitate și în colaborare cu structurile academice (facultăți, departamente), pentru toate activitățile privind programele de studii universitare la forma de învățământ IFR/ID .

Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă are ca obiectiv consolidarea poziției Universității pe piața formării profesionale, prin inițierea, dezvoltarea și managementul programelor de studii la forma de învățământ IFR/ID, în conformitate cu standardele specifice și cu reglementările legale și interne în vigoare.

Mai multe detalii privind programele de studii universitare la forma IFR găsiți aici.

Contact:
Alina AVRIGEANU – Director
Roxana MIREA – Secretar
Telefon: +4 0372.120.111
Email: [email protected] | [email protected]

Locație: Campus URA, corp C, etaj 4, biroul 409

Departamentul de Cercetare este organizat şi funcţionează după un regulament propriu, fundamentează strategia de domeniu, coordonează şi asigură desfăşurarea la standarde de calitate a activităţii echipelor de cercetare științifică din instituție și elaborează anual un raport de cercetare științifică însoțit de măsuri corective sau de îmbunătățire, după caz.

Mai multe detalii despre activitatea de cercetare în cadrul Universității Româno-Americane, sunt disponibile în meniul principal, secțiunea Cercetare”.

Biblioteca Universităţii oferă posibilitatea informării directe a studenţilor şi masteranzilor în ceea ce priveşte informaţia clasificată pe domenii, dar şi posibilitatea de comunicare. Biblioteca a permis o documentare a studenţilor în toate domeniile de interes ale Universităţii, volumele şi revistele de specialitate acoperind integral paleta de discipline existente la nivelul fiecărei specializări.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina dedicată – click aici!

Biroul Acte de Studii se ocupă cu eliberarea diplomelor de licență / masterat, însoțite obligatoriu de foaie matricolă sau supliment la diplomă, obținute de absolvenții Universității Româno-Americane. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina dedicată – click aici!