Limbi străine

Departamentul de Limbi Străine, cu sprijinul conducerii universității, a inițiat legături de colaborare cu universități europene și americane în domeniul excelenței în predarea limbilor străine și a mobilității studenților și a cadrelor didactice.

Departamentul este într-o colaborare permanentă cu Universitatea Cambridge  și Consiliul Britanic pentru promovarea în cadrul universității a cursurilor și a metodelor moderne de învățare și de perfecționare a cunoștințelor la limba engleză.

În prezent, în cadrul Departamentului de Limbi Străine din Universitatea Româno-Americană își desfășoară activitatea mai multe cadre didactice cu normă de bază și asociate, doctori, doctoranzi sau absolvenți de masterate la limbile engleză, spaniolă, franceză și germană. 

Cadrele didactice din cadrul departamentului au elaborat și au actualizat manualele pentru predarea limbii engleze la cele cinci facultăți cu profil economic și la una cu profil juridic din cadrul universității. Suporturile de predare a limbilor străine sunt îmbunătățite continuu în fiecare an universitar. 

 În sprijinul studenților care doresc o pregătire suplimentară privind limbile străine, Departamentul de Limbi Străine asigură și cursuri intensive cu taxă, pentru cursanți din cadrul universității, precum și din afară acesteia, pentru limbile:

  • Engleză;
  • Spaniolă;
  • Germană;
  • Franceză.

Cursurile intensive de limbi străine se organizează pe niveluri de cunoaștere a acestora și se finalizează cu certificate de absolvire recunoscute la nivel internațional, conform cu standardele din Cadrul European de Referință pentru Limbi Străine.

Pentru mai multe informații despre aceste cursuri vă rugăm să contactați direct Departamentul de Limbi Străine

Director de Departament: Elena Museanu, conf.univ.dr.

Telefon: +4-0372.120.168

Adresă: Bd. Expoziției nr.1B, București, Sector 1, Etaj 3, Birou 310

Email: [email protected]

 


 

Alte cursuri intensive de limbi străine desfășurate atât pentru studenții universității, cât și pentru persoane din afară instituției, sunt organizate sub egida Departamentului de Studii Asiatice al Universității Româno-Americane, prin intermediul centrelor sale componente:

Pentru mai multe informații despre aceste cursuri vă rugăm să contactați direct Departamentul de Studii Asiatice

Director de Departament: Șerban Georgescu

Telefon: +4-0372.120.185

Adresă: Bd. Expoziției nr.1B, București, Sector 1, Etaj 3, Birou 322

Email: [email protected]