Educație fizică și sportivă

Specializarea Educație Fizică și Sportivă are o durată a studiilor de 3 ani, este organizată la forma de învățământ ”cu frecvență” (ZI) și presupune acumularea a 180 ECTS. La finalul studiilor, absolvenții specializării Educație fizică și sportivă vor dobândi competențe teoretice și practice, care le vor permite, în principal, să predea educația fizică și sportul în sistemul de învățământ preuniversitar (primar și secundar) românesc , asigurând în același timp acumularea unor deprinderi metodice cu privire la pregătirea sportivilor de performanță.