Facultatea de

Industria ospitalității este sectorul cu cea mai puternică evoluție la nivel global, iar pentru anul 2025 estimările arată că 1 din 10 slujbe va fi în turism. De aproape 30 de ani, misiunea Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional a fost aceea de a reuni aspectele teoretice cu cele practice ale industriei ospitalității cu scopul de a oferi cel mai înalt nivel de educație studenților noștri, astfel încât aceștia să poată funcționa cu succes pe oricare dintre piețele internaționale. 

Începând cu primul an de studiu, studenților și absolvenților li se oferă un suport maxim și activ din partea facultății în căutarea unui loc de muncă în domeniu, conform abilităților dezvoltate prin intermediul curriculei universitare promovate pe parcursul celor două cicluri de pregătire-licență și masterat.

LICENTĂ

Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor (Ghid de studii – Download) pregătește studenții prin intermediul disciplinelor de specialitate, precum: economia turismului, tehnologii hoteliere, managementul resurselor umane în turism, tehnica operațiunilor în turism, transporturi turistice, catering și gestiunea restaurantelor, sisteme informaționale și aplicații informatice în turism, ecoturism și turism rural, resurse și destinații turistice, design hotelier, animație și agreement etc. 

Programele integrate de dezvoltare profesională continuă și de cercetare academică oferă în primul rând absolvenților multiple oportunități de angajare în segmente de activitate, precum:

 • management operațional în turism;
 • consultanță și logistică în turism;
 • catering și managementul calității în industria ospitalității;
 • consiliere în gestiune economică, economia mediului, economie generală;
 • tehnica operațiunilor în turism;
 • expertiză în comerț și marketing;
 • analiză și prognoză în turism și mediu;
 • marketing / PR;
 • turism rural și agroturism;
 • turism balnear, montan, de litoral;
 • companii de transport;
 • organizații nonguvernamentale;
 • e-ticketing și sisteme informaționale în turism;
 • turismul de afaceri și evenimente.

 MASTERAT

În cadrul Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional se organizează programele de studii masterale:

 • Masterat în limba română – „Administrarea Afacerilor în Turism” (Descriere program –  elemente de bază) – cu posibilități ulterioare de dezvoltare a carierei în hoteluri, restaurante, companii de catering, agenții de turism, ecoturism, turism rural, agroturism, departamente de sănătate, companii de transport, centre de conferințe și reuniuni, protecția mediului, ș.a.
 • Masterat în limba engleză – „Business Management in Tourism and Aviation” (Study Guide) – care se concentrează pe dezvoltarea unor competențe specifice și multidisciplinare, precum și pe abilitățile cognitive și practice, luând în considerare nevoia de pregătire profesională în domeniul turismului și transporturilor aeriene. Programul se adresează tinerilor din România, dar mai ales celor din afara tării, care doresc să studieze acest domeniu, într-o universitate modernă în inima unei capitale europene.

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional este direct implicată în ATC RAU, Centrul de Instruire Autorizat IATA al Universitătii Româno-Americane, care oferă programe care acoperă domeniile turismului și aviației.

Universitatea Româno-Americană a fost prima universitate din România care a fost certificată de IATA ca Training Center autorizat, în 2011.

Această acreditare asigură dreptul universității de a organiza și conduce cursurile Fundației pentru Travel & Tourism și Travel & Tourism Consultant. Autorizația a fost acordată pe baza expertizei instructive demonstrate, precum și a capacității generale a instituției de a oferi instruire de calitate.

 

Decan: Lect.univ.dr. Ștefan-Alexandru Ionescu

 • Arii de competență profesională:
  • Analiza Multidimensională a Datelor, Analiza Riscului, Big Data în Turism, Machine Learning; Inteligență Artificială, Automatizarea Deciziilor, Rețele Neuronale.
  • Membru al asociațiilor profesionale: Societatea Română de Econometrie, Asociația Profesioniștilor de Turism din România, Asociația pentru Calitatea Serviciilor – ACS, Comitetul Român al Distribuției.
  • Experiență antreprenorială privind consultanța în domeniile statistică, previziune, inteligență artificială, consultanță în management, precum și activități comerciale, activități de import-export și activități privind transporturile internaționale.
 • Contact: stefan.ionescu@rau.ro

 

Prodecan: Prof.univ.dr. Cezar Mihălcescu

 • Arii de competență profesională: Promovarea Produselor şi serviciilor turistice pe Internet- E-Tourism, Proiectarea Sistemelor informatice, Tehnologia aplicaţiilor Office, Comerţ Electronic, Baze de Date.
 • Arii de competență managerială: Prodecan al Facultăţii de Economia Turismului Intern şi Internaţional, Membru în Senatul Universității Româno-Americane, din decembrie 2006.
 • Contact: cezar.mihalcescu@rau.ro