Kinetoterapie și motricitate specială

Specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială are o durată de 3 ani, este organizată la forma de învățământ ”cu frecvență” (ZI) și presupune acumularea a 180 ECTS. Absolvenții specializării Kinetorerapie și motricitate specială vor deveni, la sfârșitul programului de licență, kinetoterapeuți, capabili să creeze și să implementeze programe de recuperare și reabilitare fizică, în centre specializate de recuperare, refacere și reabilitare, atât la sportivii de performanță, cât și la alte categorii de persoane care necesită astfel de programe medicale. Absolvenții acestei specializări își vor putea desfășura activitatea în spitale, policlinici sau cabinete individuale, centre de plasament/sănătate, instituţii de ocrotire, şcoli speciale, cămine, spital, săli de fitness, centre de cosmetică şi masaj, cluburi sportive, loturi de sportivi etc.