Management

Programul de studii universitare de licenţă „Management” urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul management, având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor de management în medii de afaceri complexe, accentuând capacitatea managerilor de la diferite niveluri ierarhice de a adopta decizii eficiente.