Informatică Economică

Programul de studii universitare de masterat „Informatică Economică” este organizat sub egida Facultății de Informatică Managerială.