Marketing în Afaceri

Programul de studii universitare de masterat „Marketing în Afaceri” este organizat sub egida Facultății de Management-Marketing.