Științe Penale

Programul de studii universitare de masterat „Științe Penale” este organizat sub egida Facultății de Drept.