În conformitate cu Hotărârea Senatului Universității Româno-Americane, din 11.09.2020 și a Consiliului de Administrație, din 02.09.2020

Dragi studenți,

În primul semestru al anului universitar 2020-2021, activitățile didactice se vor organiza și desfășura în format ONLINE.

Conform hotărârii au fost formulate excepții, ce urmează a fi implementate în raport de evoluția situației epidemiologice. Astfel:

  • Pentru anul I de studii vor putea fi organizate, în Campus, preponderent la începutul anului universitar, acțiuni de informare și consiliere necesare pentru buna desfășurare a activității didactice în cadrul tuturor facultăților;
  • Pentru activitățile cu caracter aplicativ care impun participarea fizică, Facultatea de Informatică Managerială și Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie vor putea organiza întâlniri, în Campusul Universității și la Baza Sportivă, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare și cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație.

Activitățile care vor presupune prezența studenților și a cadrelor didactice în Campusul Universității vor fi comunicate, în timp util, prin intermediul mijloacelor de informare instituționale.

Vă mulțumim și vă dorim un an nou universitar 2020-2021 plin de realizări!