Examen licență – Informații (metodologie)

LICENȚĂ – Sesiunea IULIE 2021

Perioadă înscrieri:

 • Înscrieri online: 28.06.2021 – 12.07.2021
 • Înscrieri în campus: 28.06.2021 – 12.07.2021 – doar în situații excepționale cu programare în prealabil prin email la facultatea absolvită

Susținere examen de licență: 14 – 16.07.2021

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de licență – download

Instructiuni privind înscrierea pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – download.

Instructiuni privind derularea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – facultăți cu profil economicdownload.

Instructiuni privind derularea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Facultatea de Dreptdownload.

Taxa de înscriere*: 250 Euro, plătibili în lei la cursul BNR al zilei.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

(toate acestea vor fi încărcate în pagina personală, aferentă fiecărui student, din cadrul platformei paginamea.rau.ro)

 • cerere tip de înscriere la examen – generată electronic din platformă și validată de candidat;
 • declarația olografă privind originalitatea lucrării de licență – generată electronic din platformă și validată de candidat;
 • lucrarea de licență – va fi încărcată de către candidat, pe platformă, și trebuie să fie integral cuprinsă într-un singur fișier, cu mărimea/dimensiunea de maxim 50MB (copertă, prima pagină, cuprins, conținut, bibliografie, anexe). Este recomandată utilizarea fișierelor de tip pdf;
 • 1 fotografie color mărime 3/4 cm – va fi încărcată de către candidat, pe platformă, în pagina personală;
 • certificatul de naștere -va fi preluat din dosarul personal al absolventului și încărcat în platformă, de către secretariatul facultății;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – va fi preluat din dosarul personal al absolventului și încărcat în platformă, de către secretariatul facultății;
 • diplomă de bacalaureat -va fi preluată din dosarul personal al absolventului și încărcată în platformă, de către secretariatul facultății;

După încărcarea documentelor necesare de către candidat, validarea acestora de către secretariat, coordonatorul științific, în termen de 72 ore, va putea valida lucrarea (blocată în platforma paginamea.rau.ro) și va încărca:

 • raportul anti-plagiat;
 • referatul coordonatorului științific – formular tipizat.

*Notă: Plata taxei de înscriere va fi disponibilă candidatului doar după validarea lucrării, de către coordonatorul științific, în platforma paginamea.rau.ro

Înscrierea la examenul de licență se va putea realiza, conform prevederilor legale în vigoare, doar de candidații declarați absolvenți.

Absolvenții promoțiilor anterioare sunt rugați să solicite, secretariatului facultății absolvite, accesul în platforma de înscriere transmițând un email de pe adresa instituțională de tipul @student.rau.ro.