Examen licență – Informații (metodologie)

LICENȚĂ – Sesiunea IULIE 2022

Perioadă înscrieri:

 • Înscrieri online: 27.06 – 11.07.2022
 • Înscrieri în campus: 27.06 – 11.07.2022 – doar în situații excepționale cu programare în prealabil prin email la facultatea absolvită, înscrierea urmând a se face însă tot prin intermediul platformei Paginamea.rau.ro.

Susținere examen de licență: 13 – 15.07.2022

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de licență – download

Taxa de înscriere*: 250 Euro, plătibili în lei la cursul BNR al zilei.

Instrucțiune de lucru – înscriere examen

Instrucțiune de lucru – susținere examen (facultăți cu specializare economică)

Instrucțiune de lucru – susținere examen (Facultatea de Drept)

Instrucțiune de lucru – susținere examen (Facultatea de Informatică Managerială)

Componența comisiilor de examen – download

Documente ce vor fi încărcate în platforma paginamea.rau.ro:

 • cerere tip de înscriere la examen – generată electronic din platformă și validată de candidat;
 • declarația olografă privind originalitatea lucrării de licență – generată electronic din platformă și validată de candidat;
 • lucrarea de licență – va fi încărcată de către candidat, pe platformă, și trebuie să fie integral cuprinsă într-un singur fișier, cu mărimea/dimensiunea de maxim 50MB (copertă, prima pagină, cuprins, conținut, bibliografie, anexe). Este recomandată utilizarea fișierelor de tip pdf;
 • certificatul de naștere -va fi preluat din dosarul personal al absolventului și încărcat în platformă, de către secretariatul facultății;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – va fi preluat din dosarul personal al absolventului și încărcat în platformă, de către secretariatul facultății;
 • diplomă de bacalaureat -va fi preluată din dosarul personal al absolventului și încărcată în platformă, de către secretariatul facultății;

În cazul în care documentele de identitate ale absolventului (ex: certificat naștere/căsătorie) nu au fost depuse la dosar, în original sau copie certificată sau cele depuse la dosar au ieșit din perioada de valabilitate (carte de identitate/buletin/pașaport), fiind emise noi documente, acestea vor trebui încărcate în platforma instituțională de către candidat.

Documente ce vor fi depuse la secretariatul facultății (înainte de finalizarea perioadei de înscriere)

 • un exemplar al lucrării de licență, în format tipărit;
 • 3 fotografii color, dimensiunea ¾ cm.

După încărcarea documentelor necesare de către candidat, validarea acestora de către secretariat, coordonatorul științific, în termen de 72 ore, va putea valida lucrarea (blocată în platforma paginamea.rau.ro) și va încărca:

 • raportul anti-plagiat;
 • referatul coordonatorului științific – formular tipizat.

*Notă: Plata taxei de înscriere va fi disponibilă candidatului doar după validarea lucrării, de către coordonatorul științific, în platforma paginamea.rau.ro

Înscrierea la examenul de licență se va putea realiza, conform prevederilor legale în vigoare, doar de candidații declarați absolvenți.

Absolvenții promoțiilor anterioare sunt rugați să solicite prin email, secretariatului facultății absolvite, accesul în platforma de înscriere.