Marketing

Programul de studii universitare de licenţă „Marketing” urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul Marketing, având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor specifice în medii de afaceri complexe. Programul de studii este astfel conceput încât să asigure cunoştinţe de specialitate, urmărind dezvoltarea abilităţilor practice în domeniul segmentării, poziţionării şi dezvoltării de noi afaceri de succes, identificării avantajului competitiv, diversificării gamei de produse şi servicii, identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi dezvoltarea strategiilor economice optime, programul de studii fiind dezvoltat în stânsă colaborare cu mediul de afaceri.