Prezentare Viața Studențească

A. Parteneriatul Profesori-Studenți

Universitatea este angajată într-un parteneriat între profesorii și studenții săi, pentru asigurarea desfășurării unui proces de învățământ participativ, acordând atenția cuvenită realizării unui învățământ de calitate, universitatea are în vedere totodată modelarea comportamentului studenților.

Rectorul fondator al universității urmărește neabătut să promoveze implicarea cât mai pregnantă a studenților în viața academică și să asigure o experiență educațională personalizată. Scopul acestei preocupări este de a crea efectul sinergetic maxim între calitatea programelor, profesionalismul corpului didactic, baza materială de excepție și efortul fiecărui student în parte.

Studenții Universității Româno-Americane sunt parteneri de dialog, având reprezentanți în Senatul Universității, Consiliile Facultăților și în Consiliul Consultativ al Studenților, prin care își promovează opiniile și cererile legate de procesul educațional dar și de viața de student. Folosind experiența unor universități americane, studenții participă la evaluarea anuală a cadrelor didactice, sunt solicitați să-și spună părerea cu privire la planurile de învățământ, activitatea personalului administrativ, părerile lor fiind luate în considerare în actul decizional. De asemenea, universitatea promovează o relație strânsă cu părinții studenților, caracterizată prin dialog deschis și o implicare constantă a acestora în viața și activitatea universității.

B. Preocupări academice și extra-academice ale studenților

O evaluare corectă și precisă a preocupărilor studenților care au învățat la Universitatea Româno-Americană sau numai a celor peste 10000 care învață în prezent ar fi dificil de realizat. Un fapt este sigur și anume că, strădaniile celor ce și-au asumat răspunderea conducerii acestei instituții s-au îndreptat fără încetare spre o ofertă cât mai diversificată și de calitate, spre mai binele studentului. Preocupările studenților au fost de la început variate: cele profesionale (de învățământ și cercetare) s-au împletit cu cele privind relațiile interuniversitare interne și internaționale, dar și cu cele culturale, artistice sau sportive.

În prezent, în universitate învață studenți din toate județele țării dar și din alte țări (SUA, Germania, Republica Moldova, China, Liban etc.) ca și studenți de origine română din SUA și Israel.
Din totalul studenților, 56% sunt fete și 44% băieți. Majoritatea sunt din București (peste 60%) și din aria de până la 120 km distanță, în timp ce 28% sunt din orașe ca: Buzău, Bacău, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Constanța, Ploiești, Focșani, Pitești, Tulcea, Galați, etc. 

Activitatea extraprofesională se concretizează în:

 • inițiere în afaceri;
 • concursuri tematice;
 • cluburi și asociații (Clubul Studenților și Clubul de Ecoturism, Turism Rural și Agroturism);
 • activități extracuriculare; Teodor Negoiță, Cercetător și Explorator Polar în vizită la Clubul de Ecoturism, Turism Rural și Agroturism
 • Studenți ai universității în expediție de rafting

 • Ilinca Vandici, MISS UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ 2005-2006

 • Recitalul Andei Adam la Balul Bobocilor 2005-2006

 • Formația Simplu alături de Cream la Balul Bobocilor 2006-2007

 • Simona Ivan și Mircea Dafinescu, MISS și MISTER UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ 2006-2007

 • Ruxandra Barau, MISS UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ 2008-2009 și Ramona Macsim, MISS POPULARITATE

 • DJ Project la Balul Bobocilor 2008-2009

 • Expediție de rafting – aprilie 2009

C. Studenții – promotori ai imaginii universității

Studenții sunt participanți activi la Programul de promovare a imaginii universității prin propriile rezultate care demonstrează calitatea actului educațional desfășurat la Universitatea Româno-Americană, precum și prin promovarea activă a imaginii în rândul elevilor și a unor categorii sociale interesate (angajați, investitori, ONG-uri, etc.).
O promovare activă a imaginii universității o datorăm absolvenților apreciați la locurile lor de muncă.
Studenții universității constituie cei mai buni ambasadori ai instituției în cadrul căreia învață și ai României, în context internațional.
Cu diferite ocazii, pe adresa Universității Româno-Americane au sosit mesaje și scrisori ce conțin cuvinte de laudă la adresa studenților bursieri la Universitatea James Madison. Dintre acestea menționăm: 
  
„Sunt deosebit de încântat de tinerii minunați care reprezintă în acest an universitatea dumneavoastră la Universitatea James Madison. Se descurcă foarte bine și sunt niște ambasadori admirabili ai țării și școlii dumneavoastră” (Ronald Carrier, Președinte Emerit al James Madison University)

„A fost o deosebită onoare pentru mine să fiu alături de studenții Universității Româno-Americane la Universitatea James Madison. Am fost impresionat de talentul și capacitatea lor. Pot doar să sper ca asocierile ulterioare să aducă o strânsă colaborare viitoare între Universitatea Româno-Americană și Universitatea James Madison, astfel încât să putem fi mândri că am fost un instrument de împlinire a viitorului democrației românești”. (prof. dr. Bijan Saadatmand)

„Ca studenți ai URA, veți mări rândurile unui grup excepțional de tineri. Aveți ocazia să participați la reconstrucția societății românești, la inovații în programe din domeniul economiei, drept, stiință și alte domenii academice importante. Membrii grupului de bursieri URA ocupă poziții importante în cadrul comunității studențești de la JMU și ca asistenți în activitatea intreprinsă în cadrul Institutului William Nelson”. (Ronald Carrier, Președinte Emerit al James Madison University)

Mândria de a te afla ca student într-o universitate de elită se dobândește printr-un proces care începe în prima zi a vieții de student și până cand ai ajuns absolvent.

Vă așteaptă o muncă susținută dar veți avea parte și de multă distracție. Vârsta noastră este aceea care ne permite, dar ne și obligă. Noi, absolvenții, precum și voi, studenții, suntem măsura aprecierii prestigiului universității la care toți contribuim.” (mesaj de întâmpinare adresat noilor studenți la deschiderea anului universitar)