Departamentul de Calitate

Departamentul de Calitate este o structură funcţională a sistemului de management al calităţii, având rolul implementării strategiei şi politicilor pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, evaluare, cercetare ştiinţifică şi servicii profesionale prin crearea unui sistem eficient de integrare a eforturilor depuse de Senatul Universităţii, de facultăţi/departamente academice/centre de cercetare științifică, personal didactic, studenţi, masteranzi şi servicii administrative pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Departamentul este subordonat comisiei instituționale de asigurare a calității, este organizat și funcționează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar, potrivit legii.

LEGISLAȚIE

Universitatea Româno-Americană funcționează cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare, relevante pentru desfășurarea activităților implicate de învățământul superior din România și Uniunea Europeană.

Rapoarte:
- Raport calitate - 2020
- Raport calitate - 2019
- Raport calitate - 2018
- Raport calitate - 2017
- Raport calitate - 2016
- Raport privind gradul de satisfacție a absolvenților
- Raport audit academic
- Comisie calitate DR 
- Comisie calitate EFSK 
- Comisie calitate ETII 
- Comisie calitate IM 
- Comisie calitate MM 
- Comisie calitate RCFBII 
- Comisie calitate SEE
- DR-Raport Decan 
- ETII-Raport Decan 
- IM-Raport Decan 
- MM-Raport Decan 
- RCFBII-Raport Decan 
- SEE-Raport Decan


Contact:

Dan DORU-Director Departament de Asigurare a Calitatii
Telefon: +4 0372.120.193
Email:doru.dan@rau.ro
Locație: Campus URA, corp C, etaj 2, birou 204