Cursuri de formare continuă

Suntem un competitor inovativ, etic și de succes pe piață serviciilor de formare profesională. Promovăm cultură învățării permanente, contribuind la maximizarea performanțelor fiecărei persoane și organizații prin oferirea unor servicii de formare profesională centrate pe armonizarea nevoilor individuale de dezvoltare personală și profesională cu cerințele pieței muncii. Selectăm, menținem și dezvoltăm o echipa de formatori profesioniști a căror expertiză contribuie în mod esențial la calitatea serviciilor de formare profesională oferite.

Avem în vedere asigurarea unor resurse umane competențe pe piață muncii, atât prin formarea lor inițială de calitate, prin sistemul educațional, până la intrarea pe piață muncii, cât și prin valorificarea potențialului fiecărui individ prin ocupare și formare continuă, respectiv prin asigurarea oportunităților de dezvoltare profesională, de actualizare a cunoștințelor, de perfecționare și îmbunătățire a competențelor, pentru a face față dinamicii sociale, economice, politice, culturale, științifice și tehnologice. 

Promovând excelență în educație și cercetare, ne propunem să contribuim la consolidarea rolului educației și formării profesionale în cadrul „triunghiului cunoașterii – educație-cercetare-inovare”, demers esențial pentru dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor relevante pentru piață forței de muncă, într-o lume care va oferi mai multe locuri de muncă în schimbul unei mai mari capacități de adaptare.

Mai multe informații pe website-ul dedicat – http://formare.rau.ro